ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN TƯỜNG
ĐÈN CHUYÊN DỤNG
ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
ĐÈN NGOẠI THẤT
đèn thả thông tầng

  • Đèn thả LED trang trí PH217-TH836 PH217-TH836

   Giá: 5.300.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí PH217-TH836
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm RS216-089-6365/9 RS216-089-6365/9

   Giá: 8.280.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm RS216-089-6365/9
  • Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm RS216-095-88110/9B RS216-095-88110/9B

   Giá: 10.789.200 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm RS216-095-88110/9B
  • Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm EC216-018-20A EC216-018-20A

   Giá: 17.000.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm EC216-018-20A
  • Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-16A EC216-019-16A

   Giá: 18.000.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-16A
  • Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-17A EC216-019-17A

   Giá: 20.000.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-17A
  • Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH2000mm EC216-020-19A EC216-020-19A

   Giá: 21.000.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH2000mm EC216-020-19A
  • Đèn chùm pha lê thông tầng Ø800mm JN216-001-CFL051 JN216-001-CFL051

   Giá: 0 VNĐ
  Đèn chùm pha lê thông tầng Ø800mm JN216-001-CFL051
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2400mm RS216-092-9131/12 RS216-092-9131/12

   Giá: 16.200.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2400mm RS216-092-9131/12
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2450mm RS216-092-6560/12 RS216-092-6560/12

   Giá: 16.273.710 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2450mm RS216-092-6560/12
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2530mm RS216-090-9063/13 RS216-090-9063/13

   Giá: 13.036.950 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2530mm RS216-090-9063/13
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2400mm RS216-091-6370/9 RS216-091-6370/9

   Giá: 11.970.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2400mm RS216-091-6370/9
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2430mm RS216-093-6307/9 RS216-093-6307/9

   Giá: 11.520.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2430mm RS216-093-6307/9
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2250mm RS216-097-9135/9 RS216-097-9135/9

   Giá: 10.800.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2250mm RS216-097-9135/9
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng 3 chế độ ánh sáng Ø600xH2400mm DR217-C6009 DR217-C6009

   Giá: 14.650.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng 3 chế độ ánh sáng Ø600xH2400mm DR217-C6009
  • Đèn chùm pha lê LED SMD thông tầng Ø600 AN216-4003 AN216-4003

   Giá: 23.088.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê LED SMD thông tầng Ø600 AN216-4003
  • Đèn chùm pha lê LED SMD thông tầng Ø550 AN216-4004 AN216-4004

   Giá: 15.207.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê LED SMD thông tầng Ø550 AN216-4004
  • Đèn thả thông tầng pha lê LED Ø850xH2500mm DR217-C85009 DR217-C85009

   Giá: 16.490.000 VNĐ
  Đèn thả thông tầng pha lê LED Ø850xH2500mm DR217-C85009
  • Đèn thả thông tầng pha lê LED Ø850xH2500mm DR217-C85003 DR217-C85003

   Giá: 18.490.000 VNĐ
  Đèn thả thông tầng pha lê LED Ø850xH2500mm DR217-C85003
  • Đèn thả pha lê thông tầng hình Oval RS217-6328/8 RS217-6328/8

   Giá: 14.040.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng hình Oval RS217-6328/8
  • Đèn thả pha lê thông tầng hình Oval RS216-098-9032/6 RS216-098-9032/6

   Giá: 7.560.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng hình Oval RS216-098-9032/6
  • Đèn thả trang trí bàn ăn Ø1000 DN109-053-9 DN109-053-9

   Giá: 5.828.211 VNĐ
  Đèn thả trang trí bàn ăn Ø1000 DN109-053-9
  • Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9 DN116-D679/9

   Giá: 4.547.436 VNĐ
  Đèn thả trang trí chao thủy tinh Ø450 DN116-D679/9
  • Đèn thả chao thủy tinh mạ Ø600 DN133-8009-7 DN133-8009-7

   Giá: 6.025.329 VNĐ
  Đèn thả chao thủy tinh mạ Ø600 DN133-8009-7
  • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø600 DN141-QQ040-19P DN141-QQ040-19P

   Giá: 4.511.151 VNĐ
  Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø600 DN141-QQ040-19P
  • Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø600 x H1800 RS216-099-85507/7 RS216-099-85507/7

   Giá: 17.190.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø600 x H1800 RS216-099-85507/7
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-097-8133/12 RS216-097-8133/12

   Giá: 18.881.100 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-097-8133/12
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-091-8128/12 RS216-091-8128/12

   Giá: 19.800.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-091-8128/12
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø650 x H2600 RS216-096-9018/11 RS216-096-9018/11

   Giá: 14.655.330 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø650 x H2600 RS216-096-9018/11
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-096-89125/12 RS216-096-89125/12

   Giá: 14.835.150 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-096-89125/12
  • Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø600 x H2450 RS216-095-8214/9 RS216-095-8214/9

   Giá: 13.320.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø600 x H2450 RS216-095-8214/9
  • Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø660 x H2800 RS216-094-8236/7 RS216-094-8236/7

   Giá: 17.640.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø660 x H2800 RS216-094-8236/7
  • Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø600 x H2200 RS216-094-99111/7 RS216-094-99111/7

   Giá: 11.340.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng cao cấp Ø600 x H2200 RS216-094-99111/7
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-093-8129/12 RS216-093-8129/12

   Giá: 17.730.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng cao cấp Ø800 x H2600 RS216-093-8129/12
  • Đèn chùm pha lê thông tầng Ø600xH2200 DR217-C99153/6 DR217-C99153/6

   Giá: 13.890.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê thông tầng Ø600xH2200 DR217-C99153/6
  • Đèn thả pha lê thông tầng LED Ø600xH2000mmĐèn thả pha lê thông tầng LED Ø600xH2000mm DR217-C6003 DR217-C6003

   Giá: 6.990.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng LED Ø600xH2000mmĐèn thả pha lê thông tầng LED Ø600xH2000mm DR217-C6003
  • Đèn thả pha lê thông tầng LED Ø500xH2000mm DR217-C5006 DR217-C5006

   Giá: 5.950.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê thông tầng LED Ø500xH2000mm DR217-C5006
  • Đèn thả trang trí LED Ø400 DR217-B8207/15 DR217-B8207/15

   Giá: 4.460.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí LED Ø400 DR217-B8207/15
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng - Song Long Ø660 VR3 8975/6 VR3 8975/6

   Giá: 22.361.516 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng - Song Long Ø660 VR3 8975/6
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng - Giáng Long Ø660 VR3 8008/9 VR3 8008/9

   Giá: 12.423.065 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED thông tầng - Giáng Long Ø660 VR3 8008/9
 • <<  Trang số: 1  2  >>
  LƯỢT TRUY CẬP
  Visits Lượt truy cập:
  Các khách hàng Ngày hôm nay: 270
  Số thành viên Ngày hôm qua: 305
  Tổng Tổng: 292096

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  13 Tháng Bảy 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin