ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả thông tầng

  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng H2200mm AL-TB8016 AL-TB8016

   6.795.000 VNĐ 7.550.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng H2200mm AL-TB8016
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Hiện Đại Ø800mm AL-MD018-95 AL-MD018-95

   17.325.000 VNĐ 19.250.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Hiện Đại Ø800mm AL-MD018-95
  • -6%
   Đèn Thả Thông Tầng Sau Vòng Ø1200mm AL-PD6039-120-6 AL-PD6039-120-6

   16.875.000 VNĐ 17.865.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Sau Vòng Ø1200mm AL-PD6039-120-6
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø1200mm MC-KD1361-120 MC-KD1361-120

   19.440.000 VNĐ 21.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø1200mm MC-KD1361-120
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Ø1000mm MC-KD1362-100 MC-KD1362-100

   19.890.000 VNĐ 22.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Ø1000mm MC-KD1362-100
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø800mm MC-KD1359-80 MC-KD1359-80

   16.245.000 VNĐ 18.050.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø800mm MC-KD1359-80
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø800mm MC-KD1360-80 MC-KD1360-80

   16.245.000 VNĐ 18.050.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø800mm MC-KD1360-80
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø800mm MC-KD1360-80 MC-KD1360-80

   7.875.000 VNĐ 8.750.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø800mm MC-KD1360-80
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø600xH2000mm MC-KD1361-60 MC-KD1361-60

   11.250.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Thông Tầng Ø600xH2000mm MC-KD1361-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Thông Tầng Ø800xH2200 MC-KD1359-80 MC-KD1359-80

   14.850.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Thông Tầng Ø800xH2200 MC-KD1359-80
  • -35%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø800xH3000mm MC-KD357-80 MC-KD357-80

   12.025.000 VNĐ 18.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø800xH3000mm MC-KD357-80
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng H2000mm AL-GM0427-12 AL-GM0427-12

   7.920.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng H2000mm AL-GM0427-12
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø800xH3000mm MC-KD1353-80 MC-KD1353-80

   16.200.000 VNĐ 18.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø800xH3000mm MC-KD1353-80
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-L0361-1 YN-L0361-1

   594.000 VNĐ 660.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-L0361-1
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-L0371-1 YN-L0371-1

   594.000 VNĐ 660.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-L0371-1
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-2229-1 YN-2229-1

   1.440.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-2229-1
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-AB200-1 YN-AB200-1

   594.000 VNĐ 660.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng H5000mm YN-AB200-1
  • -10%
   Đèn Thả LED Thông Tầng 5 Vòng Ø1200mm HL-W6898 HL-W6898

   24.196.000 VNĐ 26.885.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Thông Tầng 5 Vòng Ø1200mm HL-W6898
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED Ø1000mm TK-MC9423 TK-MC9423

   6.345.000 VNĐ 7.050.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng 5 Vòng LED Ø1000mm TK-MC9423
  • -15%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê K9 Sáu Vòng Ø1200mm HTA-2102B-120-5 HTA-2102B-120-5

   49.151.000 VNĐ 57.825.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê K9 Sáu Vòng Ø1200mm HTA-2102B-120-5
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø1200mm AL-18090 AL-18090

   156.240.000 VNĐ 173.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø1200mm AL-18090
  • -15%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê K9 Sáu Vòng Ø1200mm HTA-2102A-100-5 HTA-2102A-100-5

   32.550.000 VNĐ 38.294.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê K9 Sáu Vòng Ø1200mm HTA-2102A-100-5
  • -10%
   Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø800xH3000mm MC-KD1346-80 MC-KD1346-80

   11.848.000 VNĐ 13.165.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø800xH3000mm MC-KD1346-80
  • -10%
   Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø800xH2300mm MC-KD1345-80 MC-KD1345-80

   13.950.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø800xH2300mm MC-KD1345-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Thông Tầng Ø800 x H2600mm RS217-89125/12 RS217-89125/12

   13.365.000 VNĐ 14.850.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Thông Tầng Ø800 x H2600mm RS217-89125/12
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Thủy Tinh H3500mm HTK-025-36 HTK-025-36

   15.390.000 VNĐ 17.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Thủy Tinh H3500mm HTK-025-36
  • -10%
   Đèn Thả LED Thông Tầng 15 Bóng H2000mm MC-KD0408-15 MC-KD0408-15

   5.625.000 VNĐ 6.250.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Thông Tầng 15 Bóng H2000mm MC-KD0408-15
  • -10%
   Đèn Thả Sáu Vòng LED MC-KD0406 MC-KD0406

   13.800.000 VNĐ 15.333.000 VNĐ

  Đèn Thả Sáu Vòng LED MC-KD0406
  • Đèn thả LED trang trí PH217-TH836 PH217-TH836

   5.300.000 VNĐ

  Đèn thả LED trang trí PH217-TH836
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm RS216-089-6365/9 RS216-089-6365/9

   8.280.000 VNĐ

  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm RS216-089-6365/9
  • Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm RS216-095-88110/9B RS216-095-88110/9B

   10.789.200 VNĐ

  Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm RS216-095-88110/9B
  • Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm EC216-018-20A EC216-018-20A

   17.000.000 VNĐ

  Đèn thả pha lê thông tầng Ø600xH2450mm EC216-018-20A
  • Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-16A EC216-019-16A

   18.000.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-16A
  • Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-17A EC216-019-17A

   20.000.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH1800mm EC216-019-17A
  • Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH2000mm EC216-020-19A EC216-020-19A

   21.000.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê LED thông tầng Ø600xH2000mm EC216-020-19A
  • Đèn chùm pha lê thông tầng Ø800mm JN216-001-CFL051 JN216-001-CFL051

   0 VNĐ

  Đèn chùm pha lê thông tầng Ø800mm JN216-001-CFL051
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2400mm RS216-092-9131/12 RS216-092-9131/12

   16.200.000 VNĐ

  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2400mm RS216-092-9131/12
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2450mm RS216-092-6560/12 RS216-092-6560/12

   16.273.710 VNĐ

  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø800xH2450mm RS216-092-6560/12
  • -10%
   Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø800xH2530mm RS-9063-13 RS-9063-13

   13.036.000 VNĐ 14.485.000 VNĐ

  Đèn Thả Thông Tầng Pha Lê Ø800xH2530mm RS-9063-13
  • Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2400mm RS216-091-6370/9 RS216-091-6370/9

   11.970.000 VNĐ

  Đèn thả pha lê LED thông tầng Ø660xH2400mm RS216-091-6370/9
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  31 Tháng Năm 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin