ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả nghệ thuật

  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483A/B3 VA217-T1483A/B3

   Giá: 3.060.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483A/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483C/B3 VA217-T1483C/B3

   Giá: 3.060.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483C/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483C/B3 VA217-T1483C/B3

   Giá: 3.060.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1483C/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng nhạt Ø200mm VA217-T1482/A3 VA217-T1482/A3

   Giá: 3.240.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng nhạt Ø200mm VA217-T1482/A3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1482/B3

   Giá: 3.240.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø200mm VA217-T1482/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø200mm VA217-T1482/C3 VA217-T1482/C3

   Giá: 3.240.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø200mm VA217-T1482/C3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø250mm VA217-T1491/B3 VA217-T1491/B3

   Giá: 3.060.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø250mm VA217-T1491/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø250mm VA217-T1491/C3 VA217-T1491/C3

   Giá: 3.060.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø250mm VA217-T1491/C3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø220mm VA217-T1432/B3 VA217-T1432/B3

   Giá: 2.475.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø220mm VA217-T1432/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø220mm VA217-T1432/C3 VA217-T1432/C3

   Giá: 2.475.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø220mm VA217-T1432/C3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø250mm VA217-T1515/B3 VA217-T1515/B3

   Giá: 2.250.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø250mm VA217-T1515/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø250mm VA217-T1515/C3 VA217-T1515/C3

   Giá: 2.250.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø250mm VA217-T1515/C3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø360mm VA217-T1434/B3 VA217-T1434/B3

   Giá: 2.475.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø360mm VA217-T1434/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø360mm VA217-T1434/C3 VA217-T1434/C3

   Giá: 2.475.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø360mm VA217-T1434/C3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø150mm VA217-T1433/B3 VA217-T1433/B3

   Giá: 2.250.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø150mm VA217-T1433/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø150mm VA217-T1433/C3 VA217-T1433/C3

   Giá: 2.250.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø150mm VA217-T1433/C3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø220mm VA217-T1515/A/B3 VA217-T1515/A/B3

   Giá: 2.250.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng hồng Ø220mm VA217-T1515/A/B3
  • Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø220mm VA217-T1515/B/C3 VA217-T1515/B/C3

   Giá: 2.250.000 VNĐ
  Đèn thả thủy tinh màu vàng Ø220mm VA217-T1515/B/C3
  • Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1 DN087-8068/9+6+3+1

   Giá: 8.205.391 VNĐ
  Đèn thả nghệ thuật trang trí Ø1200 DN087-8068/9+6+3+1
  • Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P DN134-ZQ093-21P

   Giá: 12.714.581 VNĐ
  Đèn thả nghệ thuật trang trí LED DN134-ZQ093-21P
  • Đèn thả LED trang trí hình Oval W600xL1000mm RS217-1412/1000 RS217-1412/1000

   Giá: 12.510.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí hình Oval W600xL1000mm RS217-1412/1000
  • Đèn thả đơn trang trí hình con ong PH217-THCN82 PH217-THCN82

   Giá: 458.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí hình con ong PH217-THCN82
  • Đèn thả đơn trang trí PH217-THCN91A PH217-THCN91A

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH217-THCN91A
  • Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH217-THCN91B PH217-THCN91B

   Giá: 700.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH217-THCN91B
  • Đèn thả đơn trang trí PH217-THCN92B PH217-THCN92B

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH217-THCN92B
  • Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH217-THCN92A PH217-THCN92A

   Giá: 700.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH217-THCN92A
  • Đèn thả trang trí Ø450mm PH217-THCN137/450 PH217-THCN137/450

   Giá: 1.910.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø450mm PH217-THCN137/450
  • Đèn thả trang trí Ø550mm PH217-THCN137/550 PH217-THCN137/550

   Giá: 0 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø550mm PH217-THCN137/550
  • Đèn thả trang trí Ø150mm PH217-THCN154 PH217-THCN154

   Giá: 875.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø150mm PH217-THCN154
  • Đèn thả trang trí Ø85mm PH217-THCN164 PH217-THCN164

   Giá: 335.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø85mm PH217-THCN164
  • Đèn thả đơn trang trí PH217-THCN191 PH217-THCN191

   Giá: 990.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH217-THCN191
  • Đèn thả đơn trang trí Ø100mm PH217-THCN207 PH217-THCN207

   Giá: 558.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí Ø100mm PH217-THCN207
  • Đèn thả đơn pha lê giọt nước trang trí Ø100mm PH217-TH875 PH217-TH875

   Giá: 460.000 VNĐ
  Đèn thả đơn pha lê giọt nước trang trí Ø100mm PH217-TH875
  • Đèn thả nguyên bộ trang trí TK03-TS25011/5 TK03-TS25011/5

   Giá: 2.109.400 VNĐ
  Đèn thả nguyên bộ trang trí TK03-TS25011/5
  • Đèn thả bộ trang trí bàn ăn TK-TN3032/3 TK-TN3032/3

   Giá: 1.244.000 VNĐ
  Đèn thả bộ trang trí bàn ăn TK-TN3032/3
  • Đèn thả bộ trang trí bàn ăn TK-TN3031/3 TK-TN3031/3

   Giá: 1.244.000 VNĐ
  Đèn thả bộ trang trí bàn ăn TK-TN3031/3
  • Đèn thả trang trí Ø430mm AER217-TTC11508/3 AER217-TTC11508/3

   Giá: 1.368.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø430mm AER217-TTC11508/3
  • Đèn thả trang trí Ø460mm AER217-TTC11339/4 AER217-TTC11339/4

   Giá: 1.738.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø460mm AER217-TTC11339/4
  • Đèn thả trang trí Ø370mm AER217-TTC11181/4 AER217-TTC11181/4

   Giá: 1.698.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø370mm AER217-TTC11181/4
  • Đèn thả trang trí Ø350mm AER217-TTC11328/3 AER217-TTC11328/3

   Giá: 1.198.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø350mm AER217-TTC11328/3
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin