ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả đồng

  • Đèn Thả Đồng Đá Cẩm Thạch Ø250mm AL-D621 AL-D621

   Giá: 3.150.000 VNĐ
   3.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Đá Cẩm Thạch Ø250mm AL-D621
  • Đèn Thả Bàn Ăn Tân Cổ Điển L1270mm AL-MD2578-6 AL-MD2578-6

   Giá: 65.129.000 VNĐ
   72.365.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Tân Cổ Điển L1270mm AL-MD2578-6
  • Đèn Thả Đồng Trang Trí Ø300mm AL-OD5285 AL-OD5285

   Giá: 3.528.000 VNĐ
   3.920.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Trang Trí Ø300mm AL-OD5285
  • Đèn Thả Đồng Kiểu Tối Giản H450mm AL-MD9160B AL-MD9160B

   Giá: 2.308.000 VNĐ
   2.565.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Kiểu Tối Giản H450mm AL-MD9160B
  • Đèn Thả Đồng Đá Cẩm Thạch AL-XD0315-1 AL-XD0315-1

   Giá: 3.222.000 VNĐ
   3.580.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Đá Cẩm Thạch AL-XD0315-1
  • Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh AL-AD31-20 AL-AD31-20

   Giá: 1.980.000 VNĐ
   2.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh AL-AD31-20
  • Đèn Thả Đồng Trang Trí AL-6670 AL-6670

   Giá: 2.475.000 VNĐ
   2.750.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Trang Trí AL-6670
  • Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh AL-8244A-16 AL-8244A-16

   Giá: 2.970.000 VNĐ
   3.300.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh AL-8244A-16
  • Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø200mm AL-8244B AL-8244B

   Giá: 3.915.000 VNĐ
   4.350.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø200mm AL-8244B
  • Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø200mm AL-J172-1 AL-J172-1

   Giá: 3.285.000 VNĐ
   3.650.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø200mm AL-J172-1
  • Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø250mm AL-J629S AL-J629S

   Giá: 4.230.000 VNĐ
   4.700.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø250mm AL-J629S
  • Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø450mm AL-J902-3C AL-J902-3C

   Giá: 8.235.000 VNĐ
   9.150.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thủy Tinh Ø450mm AL-J902-3C
  • Đèn Thả Đồng Pha Lê AL-T134A-80 AL-T134A-80

   Giá: 13.860.000 VNĐ
   15.400.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Pha Lê AL-T134A-80
  • Đèn Thả Đồng Kiểu Châu Âu AL-7606-40 AL-7606-40

   Giá: 5.832.000 VNĐ
   6.480.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Kiểu Châu Âu AL-7606-40
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 DN012-276/600 DN012-276/600

   Giá: 7.264.950 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 DN012-276/600
  • Đèn thả đồng cao cấp Ø400mm HP217-TD602/400 HP217-TD602/400

   Giá: 8.450.000 VNĐ
  Đèn thả đồng cao cấp Ø400mm HP217-TD602/400
  • Đèn thả đồng cao cấp Ø500mm HP217-TD602/500 HP217-TD602/500

   Giá: 10.500.000 VNĐ
  Đèn thả đồng cao cấp Ø500mm HP217-TD602/500
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø500 DR217-B80048 DR217-B80048

   Giá: 5.030.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø500 DR217-B80048
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø600 DR217-B2002 DR217-B2002

   Giá: 6.290.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø600 DR217-B2002
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DR217-B2211 DR217-B2211

   Giá: 4.300.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DR217-B2211
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DR217-B316 DR217-B316

   Giá: 5.910.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DR217-B316
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø550 DR217-B004 DR217-B004

   Giá: 5.090.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø550 DR217-B004
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø650 DR217-B2015 DR217-B2015

   Giá: 6.150.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø650 DR217-B2015
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DR217-B1933A DR217-B1933A

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DR217-B1933A
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø500 DR217-B1933B DR217-B1933B

   Giá: 4.600.000 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø500 DR217-B1933B
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø800 DN012-276/800 DN012-276/800

   Giá: 11.888.100 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø800 DN012-276/800
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 DN038-MD1107/600 DN038-MD1107/600

   Giá: 14.086.559 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 DN038-MD1107/600
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 VR3 89035/600 VR3 89035/600

   Giá: 9.351.939 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 VR3 89035/600
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 DN038-MD6158/600 DN038-MD6158/600

   Giá: 5.517.334 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø600 DN038-MD6158/600
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø430 DN039-MD1122/400 DN039-MD1122/400

   Giá: 7.277.663 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø430 DN039-MD1122/400
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø400 DN038-MD1121/400 DN038-MD1121/400

   Giá: 5.282.950 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø400 DN038-MD1121/400
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø400 DN039-MD1124/400 DN039-MD1124/400

   Giá: 6.456.830 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø400 DN039-MD1124/400
  • Đèn thả đồng chao đá vàng Ø400 DN039-MD1123/400 DN039-MD1123/400

   Giá: 5.282.950 VNĐ
  Đèn thả đồng chao đá vàng Ø400 DN039-MD1123/400
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø560 DN016-3DN079/3A DN016-3DN079/3A

   Giá: 8.444.679 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø560 DN016-3DN079/3A
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DN071-MD1096-400 DN071-MD1096-400

   Giá: 7.236.475 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø400 DN071-MD1096-400
  • Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø300 DN071-MD1096-300 DN071-MD1096-300

   Giá: 5.171.152 VNĐ
  Đèn thả đồng chao thủy tinh Ø300 DN071-MD1096-300
  • Đèn thả đồng VR3 2ND10/8+2 VR3 2ND10/8+2

   Giá: 10.447.142 VNĐ
  Đèn thả đồng VR3 2ND10/8+2
  • Đèn thả đồng Ø720 VR3 100067-06 VR3 100067-06

   Giá: 19.732.648 VNĐ
  Đèn thả đồng Ø720 VR3 100067-06
  • Đèn thả đồng Ø500 VR3 1000177-06 VR3 1000177-06

   Giá: 15.785.549 VNĐ
  Đèn thả đồng Ø500 VR3 1000177-06
  • Đèn thả đồng Ø300 VR3 100182-03 VR3 100182-03

   Giá: 6.500.043 VNĐ
  Đèn thả đồng Ø300 VR3 100182-03
 • <<  Trang số: 1  2  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin