ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả pha lê led

  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-A30183 AL-A30183

   3.109.000 VNĐ 3.455.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-A30183
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-S040-80 TD-S040-80

   6.372.000 VNĐ 7.082.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-S040-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1250mm AL-TB9295-125 AL-TB9295-125

   13.320.000 VNĐ 14.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1250mm AL-TB9295-125
  • -12%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm AL-YG195-80 AL-YG195-80

   16.650.000 VNĐ 18.900.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm AL-YG195-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120CR AL-PD2908-120CR

   7.272.000 VNĐ 8.080.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120CR
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80-60 AL-PD2908-80-60

   13.320.000 VNĐ 14.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120 AL-PD2908-120

   7.272.000 VNĐ 8.080.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80 AL-PD2908-80

   7.272.000 VNĐ 8.080.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000 AL-DD0507A-100 AL-DD0507A-100

   8.550.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000 AL-DD0507A-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê L1200mm VH-PD1339-120 VH-PD1339-120

   9.765.000 VNĐ 10.850.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê L1200mm VH-PD1339-120
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm VN-PD9119B-80 VN-PD9119B-80

   5.940.000 VNĐ 6.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm VN-PD9119B-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø400mm YN-9880-1 YN-9880-1

   3.195.000 VNĐ 3.550.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø400mm YN-9880-1
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD1975 AL-MD1975

   3.312.000 VNĐ 3.680.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD1975
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD2152 AL-MD2152

   2.925.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD2152
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Vòng Tròn Ø600mm AL-18013-60 AL-18013-60

   7.650.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Vòng Tròn Ø600mm AL-18013-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ba Vòng LED Ø800mm YN-3285-80-3 YN-3285-80-3

   5.490.000 VNĐ 6.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ba Vòng LED Ø800mm YN-3285-80-3
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø800mm MC-KD0504-80 MC-KD0504-80

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø800mm MC-KD0504-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED H70mm HTA-8647-3 HTA-8647-3

   9.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED H70mm HTA-8647-3
  • -10%
   Đèn Thả Năm Vòng Pha Lê LED AL-MD6082-5 LED AL-MD6082-5

   13.050.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Năm Vòng Pha Lê LED AL-MD6082-5
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ø190mm ML-RB8024 ML-RB8024

   2.430.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ø190mm ML-RB8024
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-67034-800 YN-67034-800

   7.785.000 VNĐ 8.650.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-67034-800
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-P6062-800 YN-P6062-800

   8.397.000 VNĐ 9.330.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-P6062-800
  • -15%
   Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0496-75 MC-KD0496-75

   5.499.000 VNĐ 6.470.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0496-75
  • -15%
   Đèn Thả Pha Lê Ø800mm MC-KD0495-80 MC-KD0495-80

   6.447.000 VNĐ 7.585.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø800mm MC-KD0495-80
  • -15%
   Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0494-75 MC-KD0494-75

   4.947.000 VNĐ 5.820.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0494-75
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø170mm AL-MD6055A AL-MD6055A

   1.395.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø170mm AL-MD6055A
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại AL-MD0498-80 AL-MD0498-80

   11.115.000 VNĐ 12.350.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại AL-MD0498-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø330mm AL-MD3654-6 AL-MD3654-6

   26.100.000 VNĐ 29.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø330mm AL-MD3654-6
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Tân Cổ Điển Ø350mm AL-8813-3P AL-8813-3P

   5.220.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Tân Cổ Điển Ø350mm AL-8813-3P
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-P6062-600 YN-P6062-600

   7.335.000 VNĐ 8.150.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-P6062-600
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-66349-600 YN-66349-600

   6.750.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-66349-600
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm YN-8805-800 YN-8805-800

   8.370.000 VNĐ 9.300.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm YN-8805-800
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L950mm YN-88035-95 YN-88035-95

   12.060.000 VNĐ 13.400.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L950mm YN-88035-95
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Kiểu Hiện Đại AL-D244-45 AL-D244-45

   9.225.000 VNĐ 10.250.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Kiểu Hiện Đại AL-D244-45
  • -15%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ø800-600mm LD-TH265A1-80-60 LD-TH265A1-80-60

   4.760.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800-600mm LD-TH265A1-80-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Trang Trí AL-1216-4 AL-1216-4

   3.595.000 VNĐ 3.995.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Trang Trí AL-1216-4
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Kiểu Bắc Âu AL-MD8804 AL-MD8804

   2.146.000 VNĐ 2.385.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Kiểu Bắc Âu AL-MD8804
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Tròn Ø800mm MC-KD0414 MC-KD0414

   8.000.000 VNĐ 8.889.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Tròn Ø800mm MC-KD0414
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø120mm MC-KD0412-120 MC-KD0412-120

   9.950.000 VNĐ 11.056.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø120mm MC-KD0412-120
  • Đèn thả trái cầu pha lê (trắng hoặc vàng) Ø300-Ø400-Ø500 MS35-631 MS35-631

   2.151.180 VNĐ

  Đèn thả trái cầu pha lê (trắng hoặc vàng) Ø300-Ø400-Ø500 MS35-631
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  31 Tháng Năm 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin