ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả pha lê led

  • -10%
   Đèn Chùm Thả Pha Lê Ø800mm AL-YD341-80 AL-YD341-80

   13.628.000 VNĐ 15.143.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thả Pha Lê Ø800mm AL-YD341-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Trang Trí Ø310mm AL-YD341-31 AL-YD341-31

   4.995.000 VNĐ 5.550.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Trang Trí Ø310mm AL-YD341-31
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-GH6015C-80 AL-GH6015C-80

   6.345.000 VNĐ 7.050.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-GH6015C-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-GH6015E-86 AL-GH6015E-86

   10.780.000 VNĐ 11.977.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-GH6015E-86
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-GH6015E-864 AL-GH6015E-864

   14.087.000 VNĐ 15.652.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-GH6015E-864
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1400mm AL-XY298-140 AL-XY298-140

   14.616.000 VNĐ 16.240.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1400mm AL-XY298-140
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1600mm AL-BA0702-160 AL-BA0702-160

   19.575.000 VNĐ 21.750.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1600mm AL-BA0702-160
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø1000mm AL-PD5395-100 AL-PD5395-100

   13.078.000 VNĐ 14.532.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø1000mm AL-PD5395-100
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1150mm AL-PD6832-115 AL-PD6832-115

   8.212.000 VNĐ 9.125.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1150mm AL-PD6832-115
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø800mm AL-PD1738-80 AL-PD1738-80

   28.642.000 VNĐ 31.825.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø800mm AL-PD1738-80
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1500mm AL-9112-150 AL-9112-150

   5.436.000 VNĐ 6.040.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1500mm AL-9112-150
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621A-100 AL-C6621A-100

   6.318.000 VNĐ 7.020.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621A-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6622A-100 AL-C6622A-100

   11.205.000 VNĐ 12.450.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6622A-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621B-100 AL-C6621B-100

   5.400.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621B-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621B-100 AL-C6622B-100

   9.297.000 VNĐ 10.330.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621B-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621E-100 AL-C6621E-100

   4.230.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6621E-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6622D-100 AL-C6622D-100

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000mm AL-C6622D-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø1000mm AL-CT094-100 AL-CT094-100

   20.642.000 VNĐ 22.935.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø1000mm AL-CT094-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-CT093-80 AL-CT093-80

   15.138.000 VNĐ 16.820.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-CT093-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø600mm AL-CT092-60 AL-CT092-60

   5.553.000 VNĐ 6.170.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø600mm AL-CT092-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø600mm AL-CT091-60 AL-CT091-60

   3.600.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø600mm AL-CT091-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-A30183 AL-A30183

   3.109.000 VNĐ 3.455.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-A30183
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-S040-80 TD-S040-80

   6.372.000 VNĐ 7.082.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-S040-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1250mm AL-TB9295-125 AL-TB9295-125

   13.320.000 VNĐ 14.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1250mm AL-TB9295-125
  • -12%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm AL-YG195-80 AL-YG195-80

   16.650.000 VNĐ 18.900.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm AL-YG195-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120CR AL-PD2908-120CR

   7.272.000 VNĐ 8.080.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120CR
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80-60 AL-PD2908-80-60

   13.320.000 VNĐ 14.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120 AL-PD2908-120

   7.272.000 VNĐ 8.080.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1200mm AL-PD2908-120
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80 AL-PD2908-80

   7.272.000 VNĐ 8.080.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-PD2908-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000 AL-DD0507A-100 AL-DD0507A-100

   8.550.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L1000 AL-DD0507A-100
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê L1200mm VH-PD1339-120 VH-PD1339-120

   9.765.000 VNĐ 10.850.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê L1200mm VH-PD1339-120
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm VN-PD9119B-80 VN-PD9119B-80

   5.940.000 VNĐ 6.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L800mm VN-PD9119B-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø400mm YN-9880-1 YN-9880-1

   3.195.000 VNĐ 3.550.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø400mm YN-9880-1
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD1975 AL-MD1975

   3.312.000 VNĐ 3.680.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD1975
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD2152 AL-MD2152

   2.925.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD2152
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Vòng Tròn Ø600mm AL-18013-60 AL-18013-60

   7.650.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Vòng Tròn Ø600mm AL-18013-60
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê Ba Vòng LED Ø800mm YN-3285-80-3 YN-3285-80-3

   5.490.000 VNĐ 6.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Ba Vòng LED Ø800mm YN-3285-80-3
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø800mm MC-KD0504-80 MC-KD0504-80

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø800mm MC-KD0504-80
  • -10%
   Đèn Thả Pha Lê LED H70mm HTA-8647-3 HTA-8647-3

   9.000.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê LED H70mm HTA-8647-3
  • -10%
   Đèn Thả Năm Vòng Pha Lê LED AL-MD6082-5 LED AL-MD6082-5

   13.050.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Năm Vòng Pha Lê LED AL-MD6082-5
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  15 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin