ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả pha lê led

  • Đèn Thả Pha Lê Ø400mm YN-9880-1 YN-9880-1

   Giá: 3.195.000 VNĐ
   3.550.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ø400mm YN-9880-1
  • Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD1975 AL-MD1975

   Giá: 3.312.000 VNĐ
   3.680.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD1975
  • Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD2152 AL-MD2152

   Giá: 2.925.000 VNĐ
   3.250.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ø380mm AL-MD2152
  • Đèn Thả Pha Lê Vòng Tròn Ø600mm AL-18013-60 AL-18013-60

   Giá: 7.650.000 VNĐ
   8.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Vòng Tròn Ø600mm AL-18013-60
  • Đèn Thả Pha Lê Ba Vòng LED Ø800mm YN-3285-80-3 YN-3285-80-3

   Giá: 5.490.000 VNĐ
   6.100.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ba Vòng LED Ø800mm YN-3285-80-3
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø800mm MC-KD0504-80 MC-KD0504-80

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø800mm MC-KD0504-80
  • Đèn Thả Pha Lê LED H70mm HTA-8647-3 HTA-8647-3

   Giá: 9.000.000 VNĐ
   10.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED H70mm HTA-8647-3
  • Đèn Thả Năm Vòng Pha Lê LED AL-MD6082-5 LED AL-MD6082-5

   Giá: 13.050.000 VNĐ
   14.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Năm Vòng Pha Lê LED AL-MD6082-5
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø190mm ML-RB8024 ML-RB8024

   Giá: 2.430.000 VNĐ
   2.700.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø190mm ML-RB8024
  • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-67034-800 YN-67034-800

   Giá: 7.785.000 VNĐ
   8.650.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-67034-800
  • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-P6062-800 YN-P6062-800

   Giá: 8.397.000 VNĐ
   9.330.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L800mm YN-P6062-800
  • Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0496-75 MC-KD0496-75

   Giá: 5.499.000 VNĐ
   6.470.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0496-75
  • Đèn Thả Pha Lê Ø800mm MC-KD0495-80 MC-KD0495-80

   Giá: 6.447.000 VNĐ
   7.585.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ø800mm MC-KD0495-80
  • Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0494-75 MC-KD0494-75

   Giá: 4.947.000 VNĐ
   5.820.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Ø750mm MC-KD0494-75
  • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø170mm AL-MD6055A AL-MD6055A

   Giá: 1.395.000 VNĐ
   1.550.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø170mm AL-MD6055A
  • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại AL-MD0498-80 AL-MD0498-80

   Giá: 11.115.000 VNĐ
   12.350.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại AL-MD0498-80
  • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø330mm AL-MD3654-6 AL-MD3654-6

   Giá: 26.100.000 VNĐ
   29.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø330mm AL-MD3654-6
  • Đèn Thả Pha Lê Tân Cổ Điển Ø350mm AL-8813-3P AL-8813-3P

   Giá: 5.220.000 VNĐ
   5.800.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Tân Cổ Điển Ø350mm AL-8813-3P
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-P6062-600 YN-P6062-600

   Giá: 7.335.000 VNĐ
   8.150.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-P6062-600
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-66349-600 YN-66349-600

   Giá: 6.750.000 VNĐ
   7.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø600mm YN-66349-600
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm YN-8805-800 YN-8805-800

   Giá: 8.370.000 VNĐ
   9.300.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm YN-8805-800
  • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L950mm YN-88035-95 YN-88035-95

   Giá: 12.060.000 VNĐ
   13.400.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại L950mm YN-88035-95
  • Đèn Thả Pha Lê Kiểu Hiện Đại AL-D244-45 AL-D244-45

   Giá: 9.225.000 VNĐ
   10.250.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Kiểu Hiện Đại AL-D244-45
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø800-600mm LD-TH265A1-80-60 LD-TH265A1-80-60

   Giá: 4.760.000 VNĐ
   5.600.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800-600mm LD-TH265A1-80-60
  • Đèn Thả Pha Lê Trang Trí AL-1216-4 AL-1216-4

   Giá: 3.595.000 VNĐ
   3.995.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Trang Trí AL-1216-4
  • Đèn Thả Pha Lê Kiểu Bắc Âu AL-MD8804 AL-MD8804

   Giá: 2.146.000 VNĐ
   2.385.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Kiểu Bắc Âu AL-MD8804
  • Đèn Thả Pha Lê LED Tròn Ø800mm MC-KD0414 MC-KD0414

   Giá: 8.000.000 VNĐ
   8.889.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Tròn Ø800mm MC-KD0414
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø120mm MC-KD0412-120 MC-KD0412-120

   Giá: 9.950.000 VNĐ
   11.056.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ba Vòng Ø120mm MC-KD0412-120
  • Đèn thả trái cầu pha lê (trắng hoặc vàng) Ø300-Ø400-Ø500 MS35-631 MS35-631

   Giá: 2.151.180 VNĐ
  Đèn thả trái cầu pha lê (trắng hoặc vàng) Ø300-Ø400-Ø500 MS35-631
  • Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø450mm RS216-103-9129/450 RS216-103-9129/450

   Giá: 5.214.780 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø450mm RS216-103-9129/450
  • Đèn thả pha lê LED hình Oval L700xW300xH1200mm RS216-103-9129/10 RS216-103-9129/10

   Giá: 6.833.160 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED hình Oval L700xW300xH1200mm RS216-103-9129/10
  • Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø450mm RS216-103-9128/450 RS216-103-9128/450

   Giá: 5.214.780 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø450mm RS216-103-9128/450
  • Đèn thả pha lê LED hình Oval L700xW300xH1200mm RS216-103-9128/10 RS216-103-9128/10

   Giá: 6.833.160 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED hình Oval L700xW300xH1200mm RS216-103-9128/10
  • Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-104-95043/500 RS216-104-95043/500

   Giá: 5.214.780 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø500mm RS216-104-95043/500
  • Đèn thả pha lê LED hình Oval L720xW350xH1200mm Đèn thả pha lê LED hình Oval L720xW350xH1200mm RS216-104-95043/7 RS216-104-95043/7

   Giá: 6.203.790 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED hình Oval L720xW350xH1200mm Đèn thả pha lê LED hình Oval L720xW350xH1200mm RS216-104-95043/7
  • Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø400mm RS216-104-7058/6+6 RS216-104-7058/6+6

   Giá: 4.495.500 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED cao cấp Ø400mm RS216-104-7058/6+6
  • Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-8240 RS216-105-8240

   Giá: 2.517.480 VNĐ
  Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-8240
  • Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-6796 RS216-105-6796

   Giá: 2.517.480 VNĐ
  Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-6796
  • Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-6705 RS216-105-6705

   Giá: 2.697.300 VNĐ
  Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-6705
  • Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-6980 RS216-105-6980

   Giá: 4.135.860 VNĐ
  Đèn thả pha lê cao cấp Ø400mm RS216-105-6980
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin