ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm thủy tinh

  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø750 AL-1743-6 AL-1743-6

   Giá: 4.851.000 VNĐ
   5.390.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø750 AL-1743-6
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø900mm YN-21310-8 YN-21310-8

   Giá: 5.121.000 VNĐ
   5.690.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø900mm YN-21310-8
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø690mm YN-7561-6 YN-7561-6

   Giá: 4.513.000 VNĐ
   5.015.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø690mm YN-7561-6
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø900mm YN-509-8-3 YN-509-8-3

   Giá: 2.970.000 VNĐ
   3.300.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø900mm YN-509-8-3
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø530mm AL-MD2300A-53 AL-MD2300A-53

   Giá: 7.650.000 VNĐ
   8.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø530mm AL-MD2300A-53
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm AL-MD718-15 AL-MD718-15

   Giá: 9.450.000 VNĐ
   10.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm AL-MD718-15
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø700mm AL-RH668-6 AL-RH668-6

   Giá: 6.093.000 VNĐ
   6.770.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø700mm AL-RH668-6
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1300mm AL-MD0175-3-3 AL-MD0175-3-3

   Giá: 4.351.000 VNĐ
   4.835.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1300mm AL-MD0175-3-3
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại AL-MD3776-24 AL-MD3776-24

   Giá: 20.835.000 VNĐ
   23.150.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại AL-MD3776-24
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø400mm AL-D009A-12 AL-D009A-12

   Giá: 3.141.000 VNĐ
   3.490.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø400mm AL-D009A-12
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại AL-G80955-6 AL-G80955-6

   Giá: 7.740.000 VNĐ
   8.600.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại AL-G80955-6
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh AL-MD4744-18 AL-MD4744-18

   Giá: 8.550.000 VNĐ
   9.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh AL-MD4744-18
  • Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh AL-JSK176-8 AL-JSK176-8

   Giá: 7.870.000 VNĐ
   8.745.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh AL-JSK176-8
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø900 MC-KD0455 MC-KD0455

   Giá: 15.750.000 VNĐ
   17.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø900 MC-KD0455
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø820mm MC-KD0453 MC-KD0453

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø820mm MC-KD0453
  • Đèn Chùm Hiện Đại 8 Bóng Ø850mm MC-KD0447 MC-KD0447

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Hiện Đại 8 Bóng Ø850mm MC-KD0447
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø680mm MC-KD0446A MC-KD0446A

   Giá: 2.205.000 VNĐ
   2.450.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø680mm MC-KD0446A
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm MC-KD0445A MC-KD0445A

   Giá: 3.375.000 VNĐ
   3.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm MC-KD0445A
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm MC-KD0445B MC-KD0445B

   Giá: 3.375.000 VNĐ
   3.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm MC-KD0445B
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm MC-KD0444 MC-KD0444

   Giá: 3.630.000 VNĐ
   4.034.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø1000mm MC-KD0444
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø900mm MC-KD0443 MC-KD0443

   Giá: 3.262.000 VNĐ
   3.625.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø900mm MC-KD0443
  • Đèn Chùm LED 15 Bóng Ø1000mm MC-KD0436 MC-KD0436

   Giá: 3.262.000 VNĐ
   3.625.000 VNĐ
  Đèn Chùm LED 15 Bóng Ø1000mm MC-KD0436
  • Đèn Chùm Thủy Tinh 12 Bóng Ø900mm MC-KD0436 MC-KD0436

   Giá: 1.575.000 VNĐ
   1.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh 12 Bóng Ø900mm MC-KD0436
  • Đèn Chùm Thủy Tinh 12 Bóng Ø900mm MC-KD0435 MC-KD0435

   Giá: 2.475.000 VNĐ
   2.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh 12 Bóng Ø900mm MC-KD0435
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø1000mm YN-9294-12 YN-9294-12

   Giá: 4.275.000 VNĐ
   4.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø1000mm YN-9294-12
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm YN-9833-6 YN-9833-6

   Giá: 8.797.000 VNĐ
   9.775.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm YN-9833-6
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø850mm YN-448-8-3 YN-448-8-3

   Giá: 2.857.000 VNĐ
   3.175.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø850mm YN-448-8-3
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø910mm YN-21316-8 YN-21316-8

   Giá: 4.401.000 VNĐ
   4.890.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø910mm YN-21316-8
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø850mm YN-21318-8 YN-21318-8

   Giá: 4.401.000 VNĐ
   4.890.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø850mm YN-21318-8
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø700mm PH218-THCN210 PH218-THCN210

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø700mm PH218-THCN210
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø980mm PH218-THCN213 PH218-THCN213

   Giá: 2.580.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø980mm PH218-THCN213
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø780 JN216-024-CCF016 JN216-024-CCF016

   Giá: 7.898.908 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø780 JN216-024-CCF016
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø660 JN216-023-CCF009 JN216-023-CCF009

   Giá: 5.123.616 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø660 JN216-023-CCF009
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø630 JN216-024-CCF011 JN216-024-CCF011

   Giá: 3.842.712 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø630 JN216-024-CCF011
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø648 JN216-024-CCF013 JN216-024-CCF013

   Giá: 5.230.358 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø648 JN216-024-CCF013
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø640 JN216-034-CDL045 JN216-034-CDL045

   Giá: 3.320.238 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø640 JN216-034-CDL045
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø760 JN216-034-CDL048 JN216-034-CDL048

   Giá: 5.209.010 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø760 JN216-034-CDL048
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø600 JN216-034-CDL049 JN216-034-CDL049

   Giá: 3.095.518 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø600 JN216-034-CDL049
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø895 JN216-035-CDL056 JN216-035-CDL056

   Giá: 5.070.807 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø895 JN216-035-CDL056
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø725 JN216-035-CDL057 JN216-035-CDL057

   Giá: 2.882.034 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø725 JN216-035-CDL057
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin