ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm thủy tinh

  • -10%
   Đèn Chùm Tân Cổ Điển Ø760mm YN-626-8 YN-626-8

   6.255.000 VNĐ 6.950.000 VNĐ

  Đèn Chùm Tân Cổ Điển Ø760mm YN-626-8
  • -10%
   Đèn Chùm Tân Cổ Điển Ø800mm YN-6215-8 YN-6215-8

   4.275.000 VNĐ 4.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Tân Cổ Điển Ø800mm YN-6215-8
  • -10%
   Đèn Chùm Tân Cổ Điển Ø860mm YN-8536-8 YN-8536-8

   3.492.000 VNĐ 3.880.000 VNĐ

  Đèn Chùm Tân Cổ Điển Ø860mm YN-8536-8
  • -10%
   Đèn Chùm Phong Cách Tân Cổ Điển Ø850mm YN-2035-8 YN-2035-8

   3.492.000 VNĐ 3.880.000 VNĐ

  Đèn Chùm Phong Cách Tân Cổ Điển Ø850mm YN-2035-8
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø710mm AL-MD7275-12 AL-MD7275-12

   9.325.000 VNĐ 10.362.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø710mm AL-MD7275-12
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm AL-XD8607-80 AL-XD8607-80

   9.768.000 VNĐ 10.854.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm AL-XD8607-80
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Châu Âu Ø980mm AL-MS088-10 AL-MS088-10

   7.092.000 VNĐ 7.880.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Châu Âu Ø980mm AL-MS088-10
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø880mm AL-PD831-10A AL-PD831-10A

   9.955.000 VNĐ 11.061.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø880mm AL-PD831-10A
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø880mm AL-PD831-10D AL-PD831-10D

   9.955.000 VNĐ 11.061.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø880mm AL-PD831-10D
  • --11%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại L1200mm AL-PC8360-120 AL-PC8360-120

   54.927.000 VNĐ 49.434.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại L1200mm AL-PC8360-120
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø820mm AL-52002-8 AL-52002-8

   14.492.000 VNĐ 16.120.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø820mm AL-52002-8
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø960mm YN-6215-15 YN-6215-15

   6.750.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø960mm YN-6215-15
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø960mm YN-6067-15 YN-6067-15

   6.075.000 VNĐ 6.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø960mm YN-6067-15
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø960mm YN-6070-15 YN-6070-15

   6.075.000 VNĐ 6.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø960mm YN-6070-15
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø1000mm YN-7572-12 YN-7572-12

   9.560.000 VNĐ 10.622.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø1000mm YN-7572-12
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø800mm YN-719-10 YN-719-10

   3.748.000 VNĐ 4.165.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø800mm YN-719-10
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø900mm YN-689-12 YN-689-12

   3.859.000 VNĐ 4.288.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø900mm YN-689-12
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø840mm TL-TH8006-8 TL-TH8006-8

   4.050.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø840mm TL-TH8006-8
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø960mm AL-CH7981C-8 AL-CH7981C-8

   3.246.000 VNĐ 3.607.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø960mm AL-CH7981C-8
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø1250mm AL-CH7981C-10 AL-CH7981C-10

   4.005.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø1250mm AL-CH7981C-10
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø780mm AL-C6077B-12 AL-C6077B-12

   5.068.000 VNĐ 5.632.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø780mm AL-C6077B-12
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø780mm AL-C6077A-12 AL-C6077A-12

   5.068.000 VNĐ 5.632.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø780mm AL-C6077A-12
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø850mm TD-PJ838 TD-PJ838

   3.285.000 VNĐ 3.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø850mm TD-PJ838
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø400mm AL-MD3148C-40 AL-MD3148C-40

   4.067.000 VNĐ 4.518.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø400mm AL-MD3148C-40
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø500mm AL-MD3148C-50 AL-MD3148C-50

   4.887.000 VNĐ 5.430.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø500mm AL-MD3148C-50
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø600mm AL-MD3148C-60 AL-MD3148C-60

   6.750.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø600mm AL-MD3148C-60
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø800mm AL-MD3148C-80 AL-MD3148C-80

   9.077.000 VNĐ 10.085.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø800mm AL-MD3148C-80
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-MD3148C-100 AL-MD3148C-100

   12.801.000 VNĐ 14.223.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-MD3148C-100
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø850mm AL-PD8184-8 AL-PD8184-8

   8.163.000 VNĐ 9.070.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø850mm AL-PD8184-8
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø860mm AL-PD8185-8 AL-PD8185-8

   9.472.000 VNĐ 10.524.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø860mm AL-PD8185-8
  • -7%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-1976C-9 AL-1976C-9

   5.600.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-1976C-9
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø560mm AL-1975A-5 AL-1975A-5

   3.600.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø560mm AL-1975A-5
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø780mm AL-1975C-7 AL-1975C-7

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø780mm AL-1975C-7
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-1975A-9 AL-1975A-9

   5.400.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-1975A-9
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø430mm AL-FD0021 AL-FD0021

   3.415.000 VNĐ 3.795.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø430mm AL-FD0021
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø630mm AL-PD7360-6 AL-PD7360-6

   8.392.000 VNĐ 9.325.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø630mm AL-PD7360-6
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø900mm AL-PD7360-15 AL-PD7360-15

   19.080.000 VNĐ 21.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø900mm AL-PD7360-15
  • -10%
   Đèn Thả Nghệ Thuật Ø1250mm AL-H029-125 AL-H029-125

   85.081.000 VNĐ 94.535.000 VNĐ

  Đèn Thả Nghệ Thuật Ø1250mm AL-H029-125
  • -10%
   Đèn Chùm Phong Cách Trung Quốc Ø940mm AL-PD1279-8 AL-PD1279-8

   5.008.000 VNĐ 5.565.000 VNĐ

  Đèn Chùm Phong Cách Trung Quốc Ø940mm AL-PD1279-8
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủ Tinh Ø950mm AL-AC10518-18 AL-AC10518-18

   23.850.000 VNĐ 26.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủ Tinh Ø950mm AL-AC10518-18
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  15 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin