ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ

  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø1000mm AL-CH5765 AL-CH5765

   34.119.000 VNĐ 37.910.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø1000mm AL-CH5765
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø800mm AL-MD3211-80 AL-MD3211-80

   10.679.000 VNĐ 11.866.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø800mm AL-MD3211-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø1350mm AL-PC8403 AL-PC8403

   11.847.000 VNĐ 13.163.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø1350mm AL-PC8403
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ai Cập Ø600mm AL-MT0177-60 AL-MT0177-60

   27.840.000 VNĐ 30.933.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ai Cập Ø600mm AL-MT0177-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø1600mm TL-AT2401-160 TL-AT2401-160

   85.050.000 VNĐ 94.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø1600mm TL-AT2401-160
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø500mm AL-PD6211-50 AL-PD6211-50

   9.137.000 VNĐ 10.153.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø500mm AL-PD6211-50
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø1200mm LD-CH9107-120 LD-CH9107-120

   10.710.000 VNĐ 11.900.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Bắc Âu Ø1200mm LD-CH9107-120
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Kiêu Bắc Âu Ø600mm AL-KD5056-60 AL-KD5056-60

   6.264.000 VNĐ 6.960.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Kiêu Bắc Âu Ø600mm AL-KD5056-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø400mm AL-PD1688-40 AL-PD1688-40

   2.976.000 VNĐ 3.307.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø400mm AL-PD1688-40
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm AL-PD1688-80 AL-PD1688-80

   7.749.000 VNĐ 8.609.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm AL-PD1688-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø1000mm AL-PD0188-100 AL-PD0188-100

   15.750.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø1000mm AL-PD0188-100
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TP-YX8819-80 TP-YX8819-80

   9.765.000 VNĐ 10.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TP-YX8819-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê K9 Ø800mm ML-PD0109-80 ML-PD0109-80

   20.700.000 VNĐ 23.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê K9 Ø800mm ML-PD0109-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø1000mm AL-PD8029-100 AL-PD8029-100

   12.617.000 VNĐ 14.019.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø1000mm AL-PD8029-100
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1000mm AL-D018-100-80-60 AL-D018-100-80-60

   18.180.000 VNĐ 20.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1000mm AL-D018-100-80-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø800mm AL-D018-80 AL-D018-80

   7.962.000 VNĐ 8.847.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø800mm AL-D018-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1000mm AL-D018-100-60 AL-D018-100-60

   15.680.000 VNĐ 17.422.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1000mm AL-D018-100-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê LED Ø930mm AL-PD3225-15 AL-PD3225-15

   10.155.000 VNĐ 11.283.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê LED Ø930mm AL-PD3225-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê LED Ø930mm AL-PD3225-12 AL-PD3225-12

   8.930.000 VNĐ 9.922.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê LED Ø930mm AL-PD3225-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê LED Ø800mm AL-PD3225-8 AL-PD3225-8

   6.480.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê LED Ø800mm AL-PD3225-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê LED Ø800mm AL-MD260-80 AL-MD260-80

   9.371.000 VNĐ 10.412.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê LED Ø800mm AL-MD260-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø600mm AL-PD0224-60 AL-PD0224-60

   11.665.000 VNĐ 12.961.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø600mm AL-PD0224-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD4656-100 AL-PD4656-100

   17.249.000 VNĐ 19.166.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD4656-100
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø800mm AL-PD1435-80 AL-PD1435-80

   9.765.000 VNĐ 10.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø800mm AL-PD1435-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø700mm AL-PD2056-6 AL-PD2056-6

   10.485.000 VNĐ 11.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø700mm AL-PD2056-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm AL-PD2056-8 AL-PD2056-8

   17.775.000 VNĐ 19.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm AL-PD2056-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø660mm AL-PD8802-6 AL-PD8802-6

   9.045.000 VNĐ 10.050.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø660mm AL-PD8802-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø730mm AL-PD8802-8 AL-PD8802-8

   11.151.000 VNĐ 12.390.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø730mm AL-PD8802-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8802-12 AL-PD8802-12

   17.505.000 VNĐ 19.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8802-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8802-15 AL-PD8802-15

   19.035.000 VNĐ 21.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8802-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-6 AL-PD8815-6

   9.045.000 VNĐ 10.050.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-8 AL-PD8815-8

   11.151.000 VNĐ 12.390.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8815-12 AL-PD8815-12

   17.505.000 VNĐ 19.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8815-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8815-15 AL-PD8815-15

   19.035.000 VNĐ 21.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8815-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm VH-PD1338-60 VH-PD1338-60

   6.435.000 VNĐ 7.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm VH-PD1338-60
  • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm VN-PD9119A-80 VN-PD9119A-80

   8.212.000 VNĐ 0 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm VN-PD9119A-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-CY6072-80 TD-CY6072-80

   9.315.000 VNĐ 10.350.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-CY6072-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6071-80 TD-LB6071-80

   8.505.000 VNĐ 9.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6071-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6070-80 TD-LB6070-80

   8.190.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6070-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø750mm MC-KD1358-75 MC-KD1358-75

   5.580.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø750mm MC-KD1358-75
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  19 Tháng Năm 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin