ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ

  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD4656-100 AL-PD4656-100

   17.249.000 VNĐ 19.166.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD4656-100
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø800mm AL-PD1435-80 AL-PD1435-80

   9.765.000 VNĐ 10.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø800mm AL-PD1435-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø700mm AL-PD2056-6 AL-PD2056-6

   10.485.000 VNĐ 11.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø700mm AL-PD2056-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm AL-PD2056-8 AL-PD2056-8

   17.775.000 VNĐ 19.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm AL-PD2056-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø660mm AL-PD8802-6 AL-PD8802-6

   9.045.000 VNĐ 10.050.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø660mm AL-PD8802-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø730mm AL-PD8802-8 AL-PD8802-8

   11.151.000 VNĐ 12.390.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø730mm AL-PD8802-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8802-12 AL-PD8802-12

   17.505.000 VNĐ 19.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8802-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8802-15 AL-PD8802-15

   19.035.000 VNĐ 21.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8802-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-6 AL-PD8815-6

   9.045.000 VNĐ 10.050.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-8 AL-PD8815-8

   11.151.000 VNĐ 12.390.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø780mm AL-PD8815-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8815-12 AL-PD8815-12

   17.505.000 VNĐ 19.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø980mm AL-PD8815-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8815-15 AL-PD8815-15

   19.035.000 VNĐ 21.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Tân Cổ Điển Ø1000mm AL-PD8815-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm VH-PD1338-60 VH-PD1338-60

   6.435.000 VNĐ 7.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm VH-PD1338-60
  • Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm VN-PD9119A-80 VN-PD9119A-80

   8.212.000 VNĐ 0 VNĐ

  Đèn Thả Pha Lê Hiện Đại Ø800mm VN-PD9119A-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-CY6072-80 TD-CY6072-80

   9.315.000 VNĐ 10.350.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm TD-CY6072-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6071-80 TD-LB6071-80

   8.505.000 VNĐ 9.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6071-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6070-80 TD-LB6070-80

   8.190.000 VNĐ 9.100.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TD-LB6070-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø750mm MC-KD1358-75 MC-KD1358-75

   5.580.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø750mm MC-KD1358-75
  • -10%
   Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø1000xH1800mm MC-KD1356-100 MC-KD1356-100

   21.150.000 VNĐ 23.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø1000xH1800mm MC-KD1356-100
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø750mm TD-C9320-75 TD-C9320-75

   6.822.000 VNĐ 7.580.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø750mm TD-C9320-75
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TP-DT02-80 TP-DT02-80

   9.247.000 VNĐ 10.275.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm TP-DT02-80
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Pha Lê MC-NP002A-150 MC-NP002A-150

   38.700.000 VNĐ 43.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê MC-NP002A-150
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm YN-6212-8 YN-6212-8

   4.513.000 VNĐ 5.015.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø800mm YN-6212-8
  • -50%
   Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp Ø900mm AL-MD9209-90 AL-MD9209-90

   5.250.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Cao Cấp Ø900mm AL-MD9209-90
  • -10%
   Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø800xH1500mm MC-KD1347-80 MC-KD1347-80

   9.855.000 VNĐ 10.950.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Pha Lê Ø800xH1500mm MC-KD1347-80
  • -40%
   Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng Ø1000mm AS-CH1001-100 AS-CH1001-100

   13.950.000 VNĐ 23.250.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Thông Tầng Ø1000mm AS-CH1001-100
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø820mm YN-6625-9 YN-6625-9

   4.830.000 VNĐ 5.367.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø820mm YN-6625-9
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại YN-88035-60 YN-88035-60

   7.020.000 VNĐ 7.800.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại YN-88035-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm MC-KD0486 MC-KD0486

   11.700.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm MC-KD0486
  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Kiểu Bắc Âu AL-1472B-45 AL-1472B-45

   10.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Kiểu Bắc Âu AL-1472B-45
  • -15%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1200mm MC-KD0477-120 MC-KD0477-120

   10.497.000 VNĐ 12.350.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1200mm MC-KD0477-120
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-MD0459 AL-MD0459

   8.959.000 VNĐ 9.955.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø800mm AL-MD0459
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Thân Đồng Ø800mm MC-GT798 MC-GT798

   19.503.000 VNĐ 21.670.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Thân Đồng Ø800mm MC-GT798
  • Đèn mâm ốp trần đồng pha lê Ø800 VR3 8866-800 VR3 8866-800

   16.251.000 VNĐ

  Đèn mâm ốp trần đồng pha lê Ø800 VR3 8866-800
  • Đèn mâm ốp trần đồng pha lê Ø600 VR3 8866-600 VR3 8866-600

   13.929.000 VNĐ

  Đèn mâm ốp trần đồng pha lê Ø600 VR3 8866-600
  • Đèn chùm pha lê LED Ø800mm HP217-CFL7006 HP217-CFL7006

   13.400.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê LED Ø800mm HP217-CFL7006
  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VG2-6001 VG2-6001

   36.063.900 VNĐ

  Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1200 VG2-6001
  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1500mm JN216-002-CFL055 JN216-002-CFL055

   56.786.744 VNĐ

  Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1500mm JN216-002-CFL055
  • Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø450mm RS217-95125 RS217-95125

   5.490.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê LED cao cấp Ø450mm RS217-95125
  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø500mm RS217-7108 RS217-7108

   4.320.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê cao cấp Ø500mm RS217-7108
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  31 Tháng Năm 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin