ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm kiểu ý - kiểu hiện đại

  • Đèn Thả Cành Táo 9 Bóng L1400mm PH8-THCN188 PH8-THCN188

   Giá: 3.870.000 VNĐ
   4.300.000 VNĐ
  Đèn Thả Cành Táo 9 Bóng L1400mm PH8-THCN188
  • Đèn Chùm Thả Hiện Đại Ø800mm AN-HP8002-80 AN-HP8002-80

   Giá: 11.700.000 VNĐ
   13.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thả Hiện Đại Ø800mm AN-HP8002-80
  • Đèn Chùm Trang Trí Ø1000mm AL-MD2113-6 AL-MD2113-6

   Giá: 2.862.000 VNĐ
   3.180.000 VNĐ
  Đèn Chùm Trang Trí Ø1000mm AL-MD2113-6
  • Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm LD-TH3309-8 LD-TH3309-8

   Giá: 4.914.000 VNĐ
   5.460.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm LD-TH3309-8
  • Đèn Chùm Pha Lê Ø850mm LD-TH845A-850 LD-TH845A-850

   Giá: 8.595.000 VNĐ
   9.550.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Ø850mm LD-TH845A-850
  • Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AN9-CL1005 AN9-CL1005

   Giá: 8.288.000 VNĐ
   10.360.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AN9-CL1005
  • Đèn Chùm Chữ U Hiện Đại AL-A183-80 AL-A183-80

   Giá: 10.755.000 VNĐ
   11.950.000 VNĐ
  Đèn Chùm Chữ U Hiện Đại AL-A183-80
  • Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø930mm AL-SC2106-13 AL-SC2106-13

   Giá: 12.420.000 VNĐ
   13.800.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø930mm AL-SC2106-13
  • Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-QD9192-12 AL-QD9192-12

   Giá: 6.786.000 VNĐ
   7.540.000 VNĐ
  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-QD9192-12
  • Đen Chùm Phong Cách Tối Giản Ø1000mm AL-DD923-12 AL-DD923-12

   Giá: 2.916.000 VNĐ
   3.240.000 VNĐ
  Đen Chùm Phong Cách Tối Giản Ø1000mm AL-DD923-12
  • Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Bốn Bóng Ø380mm AL-MD9999A AL-MD9999A

   Giá: 2.340.000 VNĐ
   2.600.000 VNĐ
  Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Bốn Bóng Ø380mm AL-MD9999A
  • Đèn Chùm Cầu Thủy Tinh Hiện Đại AL-HCT142-5 AL-HCT142-5

   Giá: 2.605.000 VNĐ
   2.895.000 VNĐ
  Đèn Chùm Cầu Thủy Tinh Hiện Đại AL-HCT142-5
  • Đèn Chùm Pha lê Kiểu Bắc Âu AL-MD3654-30 AL-MD3654-30

   Giá: 40.640.000 VNĐ
   45.156.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha lê Kiểu Bắc Âu AL-MD3654-30
  • Đèn Thả Cành Táo Chao Khói MC-THCN189-8 MC-THCN189-8

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Cành Táo Chao Khói MC-THCN189-8
  • Đèn Chùm Thả Bong Bóng AL-SD7872A-19 AL-SD7872A-19

   Giá: 4.860.000 VNĐ
   5.400.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thả Bong Bóng AL-SD7872A-19
  • Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1000mm MC-KD1341 MC-KD1341

   Giá: 2.252.000 VNĐ
   2.650.000 VNĐ
  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1000mm MC-KD1341
  • Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1080mm MC-KD1339 MC-KD1339

   Giá: 2.924.000 VNĐ
   3.440.000 VNĐ
  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1080mm MC-KD1339
  • Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1050mm MC-KD1338 MC-KD1338

   Giá: 1.849.000 VNĐ
   2.175.000 VNĐ
  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1050mm MC-KD1338
  • Đèn Chùm Hiện Đại Kiểu Bắc Âu MC-KD0469-6 MC-KD0469-6

   Giá: 1.611.000 VNĐ
   1.790.000 VNĐ
  Đèn Chùm Hiện Đại Kiểu Bắc Âu MC-KD0469-6
  • Đèn Chùm Hiện Đại Kiểu Bắc Âu MC-KD0468 MC-KD0468

   Giá: 2.970.000 VNĐ
   3.300.000 VNĐ
  Đèn Chùm Hiện Đại Kiểu Bắc Âu MC-KD0468
  • Đèn Chùm Kiểu Ý Hiện Đại L1300mm MC-KD0441 MC-KD0441

   Giá: 4.050.000 VNĐ
   4.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Kiểu Ý Hiện Đại L1300mm MC-KD0441
  • Đèn Chùm Thủy Tinh 15 Bóng MC-KD0425 MC-KD0425

   Giá: 3.330.000 VNĐ
   3.700.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thủy Tinh 15 Bóng MC-KD0425
  • Đèn Chùm Hiện Đại Kiểu Bắc Âu MC-KD0407 MC-KD0407

   Giá: 3.500.000 VNĐ
   3.889.000 VNĐ
  Đèn Chùm Hiện Đại Kiểu Bắc Âu MC-KD0407
  • Đèn chùm chao thủy tinh Ø800 VR3 8812/8 VR3 8812/8

   Giá: 6.210.583 VNĐ
  Đèn chùm chao thủy tinh Ø800 VR3 8812/8
  • Đèn chùm chao thủy tinh Ø750 VR3 WMD3003/8+4 VR3 WMD3003/8+4

   Giá: 12.986.800 VNĐ
  Đèn chùm chao thủy tinh Ø750 VR3 WMD3003/8+4
  • Đèn chùm thủy tinh Ø800 VR3 9311/12 VR3 9311/12

   Giá: 5.389.050 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh Ø800 VR3 9311/12
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5 TL6-90-XCB8085/5

   Giá: 2.799.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   Giá: 3.359.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7 TL6-89-XCB8085/7

   Giá: 3.919.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8 TL6-87-XCB8085/8

   Giá: 4.478.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL51036M HP217-TCL51036M

   Giá: 6.460.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL51036M
  • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16 MS40-L1901/16

   Giá: 4.675.320 VNĐ
  Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø800mm HP217-TCL51036L HP217-TCL51036L

   Giá: 8.550.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø800mm HP217-TCL51036L
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø450mm HP217-TCL61060S HP217-TCL61060S

   Giá: 6.365.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø450mm HP217-TCL61060S
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm HP217-TCL61060M HP217-TCL61060M

   Giá: 8.360.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm HP217-TCL61060M
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø500mm HP217-TCL21066S HP217-TCL21066S

   Giá: 7.315.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø500mm HP217-TCL21066S
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL21066M HP217-TCL21066M

   Giá: 8.455.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL21066M
  • Đèn chùm LED trang trí 7 nhánh Ø500mm RS217-51035/7 RS217-51035/7

   Giá: 4.680.000 VNĐ
  Đèn chùm LED trang trí 7 nhánh Ø500mm RS217-51035/7
  • Đèn chùm LED trang trí 9 nhánh Ø750mm RS217-51035/9 RS217-51035/9

   Giá: 5.490.000 VNĐ
  Đèn chùm LED trang trí 9 nhánh Ø750mm RS217-51035/9
  • Đèn chùm LED trang trí Ø600mm RS217-70242 RS217-70242

   Giá: 4.860.000 VNĐ
  Đèn chùm LED trang trí Ø600mm RS217-70242
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin