ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm kiểu ý - kiểu hiện đại

  • Đèn chùm chao thủy tinh Ø800 VR3 8812/8 VR3 8812/8

   Giá: 6.210.583 VNĐ
  Đèn chùm chao thủy tinh Ø800 VR3 8812/8
  • Đèn chùm chao thủy tinh Ø750 VR3 WMD3003/8+4 VR3 WMD3003/8+4

   Giá: 12.986.800 VNĐ
  Đèn chùm chao thủy tinh Ø750 VR3 WMD3003/8+4
  • Đèn chùm thủy tinh Ø800 VR3 9311/12 VR3 9311/12

   Giá: 5.389.050 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh Ø800 VR3 9311/12
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5 TL6-90-XCB8085/5

   Giá: 2.799.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   Giá: 3.359.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7 TL6-89-XCB8085/7

   Giá: 3.919.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8 TL6-87-XCB8085/8

   Giá: 4.478.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL51036M HP217-TCL51036M

   Giá: 6.460.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL51036M
  • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16 MS40-L1901/16

   Giá: 4.675.320 VNĐ
  Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø800mm HP217-TCL51036L HP217-TCL51036L

   Giá: 8.550.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø800mm HP217-TCL51036L
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø450mm HP217-TCL61060S HP217-TCL61060S

   Giá: 6.365.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø450mm HP217-TCL61060S
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm HP217-TCL61060M HP217-TCL61060M

   Giá: 8.360.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm HP217-TCL61060M
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø500mm HP217-TCL21066S HP217-TCL21066S

   Giá: 7.315.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø500mm HP217-TCL21066S
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL21066M HP217-TCL21066M

   Giá: 8.455.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø700mm HP217-TCL21066M
  • Đèn chùm LED trang trí 7 nhánh Ø500mm RS217-51035/7 RS217-51035/7

   Giá: 4.680.000 VNĐ
  Đèn chùm LED trang trí 7 nhánh Ø500mm RS217-51035/7
  • Đèn chùm LED trang trí 9 nhánh Ø750mm RS217-51035/9 RS217-51035/9

   Giá: 5.490.000 VNĐ
  Đèn chùm LED trang trí 9 nhánh Ø750mm RS217-51035/9
  • Đèn chùm LED trang trí Ø600mm RS217-70242 RS217-70242

   Giá: 4.860.000 VNĐ
  Đèn chùm LED trang trí Ø600mm RS217-70242
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm PH218-TH859 PH218-TH859

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mm PH218-TH859
  • Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mmPH218-TH861 PH218-TH861

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn chùm LED ánh sáng vàng Ø550mmPH218-TH861
  • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø600mm PH218-TH862 PH218-TH862

   Giá: 3.380.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø600mm PH218-TH862
  • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm PH218-TH858 PH218-TH858

   Giá: 3.900.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø800mm PH218-TH858
  • Đèn chùm LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø800mm PH218-TH863 PH218-TH863

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø800mm PH218-TH863
  • Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø550mm PH218-TH868 PH218-TH868

   Giá: 2.200.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 3 chế độ màu Ø550mm PH218-TH868
  • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH866 PH218-TH866

   Giá: 2.180.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH866
  • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH869 PH218-TH869

   Giá: 2.180.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH869
  • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH872 PH218-TH872

   Giá: 2.180.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH872
  • Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH873 PH218-TH873

   Giá: 2.180.000 VNĐ
  Đèn chùm LED 2 màu trang trí Ø600mm PH218-TH873
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø780mm HP217-CY8136/6+6 HP217-CY8136/6+6

   Giá: 14.400.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø780mm HP217-CY8136/6+6
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø820mm HP217-CY8136/8+8 HP217-CY8136/8+8

   Giá: 18.000.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø820mm HP217-CY8136/8+8
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng HP217-CY8156/6 HP217-CY8156/6

   Giá: 8.200.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng HP217-CY8156/6
  • Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-CY8128/6 HP217-CY8128/6

   Giá: 6.600.000 VNĐ
  Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-CY8128/6
  • Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø730mm HP217-CY8128/6+6 HP217-CY8128/6+6

   Giá: 9.300.000 VNĐ
  Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø730mm HP217-CY8128/6+6
  • Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø900mm HP217-CY8128/8+8 HP217-CY8128/8+8

   Giá: 14.200.000 VNĐ
  Đèn chùm LED Thiên Nga tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø900mm HP217-CY8128/8+8
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø670mm HP217-CY8166/6+6 HP217-CY8166/6+6

   Giá: 10.400.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø670mm HP217-CY8166/6+6
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø950mm HP217-CY8166/10+10 HP217-CY8166/10+10

   Giá: 19.000.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø950mm HP217-CY8166/10+10
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø670mm HP217-CY6111/8+4 HP217-CY6111/8+4

   Giá: 10.400.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø670mm HP217-CY6111/8+4
  • Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø900mm HP217-CY6111/10+5+5 HP217-CY6111/10+5+5

   Giá: 16.500.000 VNĐ
  Đèn chùm LED tăng giảm 3 chế độ ánh sáng Ø900mm HP217-CY6111/10+5+5
  • Đèn chùm LED kiểu Ý 3 chế độ ánh sáng Ø700mm HP217-CY8080TÍM HP217-CY8080TÍM

   Giá: 10.400.000 VNĐ
  Đèn chùm LED kiểu Ý 3 chế độ ánh sáng Ø700mm HP217-CY8080TÍM
  • Đèn chùm LED kiểu Ý 3 chế độ ánh sáng Ø700mm HP217-CY8080VÀNG HP217-CY8080VÀNG

   Giá: 10.400.000 VNĐ
  Đèn chùm LED kiểu Ý 3 chế độ ánh sáng Ø700mm HP217-CY8080VÀNG
  • Đèn chùm LED kiểu Ý Ø600mm HP217-CYP13/6 HP217-CYP13/6

   Giá: 3.300.000 VNĐ
  Đèn chùm LED kiểu Ý Ø600mm HP217-CYP13/6
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin