ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm kiểu ý - kiểu hiện đại

  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Ý Ø600mm AL-PD8046-60 AL-PD8046-60

   6.461.000 VNĐ 7.178.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Ý Ø600mm AL-PD8046-60
  • -14%
   Đèn Chùm LED Kiểu Bắc Âu Ø1420mm AL-MD1295B-8 AL-MD1295B-8

   1.897.000 VNĐ 2.211.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Kiểu Bắc Âu Ø1420mm AL-MD1295B-8
  • -10%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Ý Ø950mm HM-THCN100B HM-THCN100B

   2.205.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Kiểu Ý Ø950mm HM-THCN100B
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø800mm AL-MD8043-80 AL-MD8043-80

   9.058.000 VNĐ 10.065.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thuỷ Tinh Ø800mm AL-MD8043-80
  • -15%
   Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1100mm TD-C9321 TD-C9321

   2.950.000 VNĐ 3.470.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1100mm TD-C9321
  • -10%
   Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1150mm TH-P6941-13 TH-P6941-13

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1150mm TH-P6941-13
  • -10%
   Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1100mm TH-P6941-17 TH-P6941-17

   5.233.000 VNĐ 5.815.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1100mm TH-P6941-17
  • -10%
   Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1200mm TH-P6942 TH-P6942

   3.847.000 VNĐ 4.275.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1200mm TH-P6942
  • -10%
   Đèn Chùm Hiện Đại Ø1150mm TH-2004-13 TH-2004-13

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hiện Đại Ø1150mm TH-2004-13
  • -10%
   Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-2015-12 YN-2015-12

   4.617.000 VNĐ 5.130.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-2015-12
  • -10%
   Đèn Chùm Hiện Đại Ø1200mm YN-0203-16 YN-0203-16

   5.220.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hiện Đại Ø1200mm YN-0203-16
  • -10%
   Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-0178-12 YN-0178-12

   4.617.000 VNĐ 5.130.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-0178-12
  • -10%
   Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-0170-16 YN-0170-16

   4.617.000 VNĐ 5.130.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-0170-16
  • --800%
   Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-0150-9 YN-0150-9

   2.520.000 VNĐ 280.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hiện Đại Ø1000mm YN-0150-9
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí Ø1180mm AL-MT8184-10 AL-MT8184-10

   9.090.000 VNĐ 10.100.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí Ø1180mm AL-MT8184-10
  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø1350mm MC-TH7530A-12 MC-TH7530A-12

   6.165.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø1350mm MC-TH7530A-12
  • -10%
   Đèn Chùm Thiên Nga Vàng Ø1000mm AL-MD9193-15 AL-MD9193-15

   9.405.000 VNĐ 10.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thiên Nga Vàng Ø1000mm AL-MD9193-15
  • -10%
   Đèn Chùm LED Chim Hạc L900mm AL-T69G AL-T69G

   7.335.000 VNĐ 8.150.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Chim Hạc L900mm AL-T69G
  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Hiện Đại Ø1030mm AL-MD8038-10 AL-MD8038-10

   11.137.000 VNĐ 12.375.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Hiện Đại Ø1030mm AL-MD8038-10
  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø850mm AL-D1112-12 AL-D1112-12

   4.950.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø850mm AL-D1112-12
  • -10%
   Đèn Chùm Thả Bong Bóng Ø600mm HT-TH432-16 HT-TH432-16

   5.265.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thả Bong Bóng Ø600mm HT-TH432-16
  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Tối Giản Ø670mm AL-MD2230-12 AL-MD2230-12

   2.812.000 VNĐ 3.125.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Tối Giản Ø670mm AL-MD2230-12
  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø1350mm MC-TH7530B-12 MC-TH7530B-12

   6.165.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø1350mm MC-TH7530B-12
  • -10%
   Đèn Chùm Bong Bóng Thủy Tinh LD-TH241-6 LD-TH241-6

   2.205.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Bong Bóng Thủy Tinh LD-TH241-6
  • -10%
   Đèn Thả Cành Táo 9 Bóng L1400mm PH8-THCN188 PH8-THCN188

   3.870.000 VNĐ 4.300.000 VNĐ

  Đèn Thả Cành Táo 9 Bóng L1400mm PH8-THCN188
  • -10%
   Đèn Chùm Thả Hiện Đại Ø800mm AN-HP8002-80 AN-HP8002-80

   11.700.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thả Hiện Đại Ø800mm AN-HP8002-80
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Ø1000mm AL-MD2113-6 AL-MD2113-6

   2.862.000 VNĐ 3.180.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Ø1000mm AL-MD2113-6
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm LD-TH3309-8 LD-TH3309-8

   4.914.000 VNĐ 5.460.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Thủy Tinh Ø800mm LD-TH3309-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø850mm LD-TH845A-850 LD-TH845A-850

   8.595.000 VNĐ 9.550.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø850mm LD-TH845A-850
  • -20%
   Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AN9-CL1005 AN9-CL1005

   8.288.000 VNĐ 10.360.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AN9-CL1005
  • -10%
   Đèn Chùm Chữ U Hiện Đại AL-A183-80 AL-A183-80

   10.755.000 VNĐ 11.950.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chữ U Hiện Đại AL-A183-80
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø930mm AL-SC2106-13 AL-SC2106-13

   12.420.000 VNĐ 13.800.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Hiện Đại Ø930mm AL-SC2106-13
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-QD9192-12 AL-QD9192-12

   6.786.000 VNĐ 7.540.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-QD9192-12
  • -10%
   Đen Chùm Phong Cách Tối Giản Ø1000mm AL-DD923-12 AL-DD923-12

   2.916.000 VNĐ 3.240.000 VNĐ

  Đen Chùm Phong Cách Tối Giản Ø1000mm AL-DD923-12
  • -10%
   Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Bốn Bóng Ø380mm AL-MD9999A AL-MD9999A

   2.340.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Bốn Bóng Ø380mm AL-MD9999A
  • -10%
   Đèn Chùm Cầu Thủy Tinh Hiện Đại AL-HCT142-5 AL-HCT142-5

   2.605.000 VNĐ 2.895.000 VNĐ

  Đèn Chùm Cầu Thủy Tinh Hiện Đại AL-HCT142-5
  • -10%
   Đèn Chùm Pha lê Kiểu Bắc Âu AL-MD3654-30 AL-MD3654-30

   40.640.000 VNĐ 45.156.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha lê Kiểu Bắc Âu AL-MD3654-30
  • -10%
   Đèn Thả Cành Táo Chao Khói MC-THCN189-8 MC-THCN189-8

   2.700.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Cành Táo Chao Khói MC-THCN189-8
  • -10%
   Đèn Chùm Thả Bong Bóng AL-SD7872A-19 AL-SD7872A-19

   4.860.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thả Bong Bóng AL-SD7872A-19
  • -15%
   Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1000mm MC-KD1341 MC-KD1341

   2.252.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Hiện Đại Ø1000mm MC-KD1341
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  19 Tháng Năm 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin