ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả led - bàn ăn led

  • Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø350mm AER217-TTL10998/4 AER217-TTL10998/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø350mm AER217-TTL10998/4
  • Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø380mm AER217-TTL11357/4 AER217-TTL11357/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø380mm AER217-TTL11357/4
  • Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11851/5 AER217-TTL11851/5

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11851/5
  • Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11850/5 AER217-TTL11850/5

   Giá: 1.938.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11850/5
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø430mm AER217-TTL11585/4 AER217-TTL11585/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø430mm AER217-TTL11585/4
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu AER217-TTL8391/3 AER217-TTL8391/3

   Giá: 1.598.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu AER217-TTL8391/3
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø400mm AER217-TTL8393/4 AER217-TTL8393/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø400mm AER217-TTL8393/4
  • Đèn thả LED 2 màu Ø330mm AER217-TTL10892/4 AER217-TTL10892/4

   Giá: 2.168.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø330mm AER217-TTL10892/4
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø350mm AER217-TTL8361/3 AER217-TTL8361/3

   Giá: 1.968.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø350mm AER217-TTL8361/3
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2373/4 AER217-TTL2373/4

   Giá: 1.638.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2373/4
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2374/4 AER217-TTL2374/4

   Giá: 1.638.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2374/4
  • Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø300mm AER217-TTL2303/4 AER217-TTL2303/4

   Giá: 1.268.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø300mm AER217-TTL2303/4
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2352/4 AER217-TTL2352/4

   Giá: 1.268.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2352/4
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2338/4 AER217-TTL2338/4

   Giá: 1.268.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø300mm AER217-TTL2338/4
  • Đèn thả LED trang trí RS217-151046/3+1 RS217-151046/3+1

   Giá: 5.490.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí RS217-151046/3+1
  • Đèn thả LED trang trí Ø750mm RS217-3622/L RS217-3622/L

   Giá: 3.060.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí Ø750mm RS217-3622/L
  • Đèn thả LED trang trí Ø600mm RS217-6215/9 RS217-6215/9

   Giá: 9.180.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí Ø600mm RS217-6215/9
  • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN214 PH217-THCN214

   Giá: 1.200.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN214
  • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN214B PH217-THCN214B

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN214B
  • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN215 PH217-THCN215

   Giá: 780.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN215
  • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN216 PH217-THCN216

   Giá: 780.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN216
  • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN217 PH217-THCN217

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN217
  • Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN218 PH217-THCN218

   Giá: 1.180.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí ánh sáng vàng hoặc trắng PH217-THCN218
  • Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH217-THCN123 - Có thể nối thêm khớp PH217-THCN123

   Giá: 652.000 VNĐ
  Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH217-THCN123 - Có thể nối thêm khớp
  • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF265T HP217-TF265T

   Giá: 650.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF265T
  • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF266T HP217-TF266T

   Giá: 780.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF266T
  • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF265Đ HP217-TF265Đ

   Giá: 650.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF265Đ
  • Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF266Đ HP217-TF266Đ

   Giá: 780.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí tròn Ø40mm HP217-TF266Đ
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF267T HP217-TF267T

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF267T
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF268T HP217-TF268T

   Giá: 1.130.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF268T
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF267Đ HP217-TF267Đ

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF267Đ
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF268Đ HP217-TF268Đ

   Giá: 1.130.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40mm HP217-TF268Đ
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí PH217-TH874 PH217-TH874

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí PH217-TH874
  • Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø400mm PH217-TH879 PH217-TH879

   Giá: 1.780.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø400mm PH217-TH879
  • Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø600xØ400mm PH217-TH880 PH217-TH880

   Giá: 4.700.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø600xØ400mm PH217-TH880
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí H217-TH881 H217-TH881

   Giá: 3.037.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí H217-TH881
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí Ø340mm PH217-TH882 PH217-TH882

   Giá: 2.980.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí Ø340mm PH217-TH882
  • Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø600mm PH217-TH883 PH217-TH883

   Giá: 3.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu trang trí Ø600mm PH217-TH883
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng nắng PH217-TH803 PH217-TH803

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng nắng PH217-TH803
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí PH217-TH810 PH217-TH810

   Giá: 3.180.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu trang trí PH217-TH810
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  12 Tháng Năm 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin