ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả led - bàn ăn led

  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L1100mm LDA-9118 LDA-9118

   Giá: 2.925.000 VNĐ
   3.250.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1100mm LDA-9118
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm LDA-9117A LDA-9117A

   Giá: 3.060.000 VNĐ
   3.400.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm LDA-9117A
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9110 LDA-9110

   Giá: 2.745.000 VNĐ
   3.050.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9110
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9109 LDA-9109

   Giá: 2.295.000 VNĐ
   2.550.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9109
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9108 LDA-9108

   Giá: 2.295.000 VNĐ
   2.550.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9108
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L900mm YN-5081G YN-5081G

   Giá: 1.550.000 VNĐ
   1.722.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L900mm YN-5081G
  • Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1500mm AL-MD0513S-B AL-MD0513S-B

   Giá: 32.346.000 VNĐ
   35.940.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1500mm AL-MD0513S-B
  • Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Ý Ø450mm AL-MD3422A-45 AL-MD3422A-45

   Giá: 3.766.000 VNĐ
   4.185.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Ý Ø450mm AL-MD3422A-45
  • Đèn Thả Bàn Ăn Cốc Nến AL-MD1303B-70 AL-MD1303B-70

   Giá: 6.453.000 VNĐ
   7.170.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Cốc Nến AL-MD1303B-70
  • Đèn Thả Cành Táo 8 Bóng L1400mm MC-TH189A-8 MC-TH189A-8

   Giá: 3.339.000 VNĐ
   3.710.000 VNĐ
  Đèn Thả Cành Táo 8 Bóng L1400mm MC-TH189A-8
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6334A AK-KG6334A

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6334A
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6334B AK-KG6334B

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6334B
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6335A AK-KG6335A

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6335A
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6335B AK-KG6335B

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6335B
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm AK-KG6336A AK-KG6336A

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm AK-KG6336A
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm AK-KG6336B AK-KG6336B

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm AK-KG6336B
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6337A AK-KG6337A

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6337A
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6337B AK-KG6337B

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1000mm AK-KG6337B
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L830mm AK-KG6338 AK-KG6338

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L830mm AK-KG6338
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L860mm AK-KG6339 AK-KG6339

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L860mm AK-KG6339
  • Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1150mm AL-MD8002-10 AL-MD8002-10

   Giá: 3.150.000 VNĐ
   3.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1150mm AL-MD8002-10
  • Đèn Thả Pha Le LED L800mm AL-MD1730A AL-MD1730A

   Giá: 2.398.000 VNĐ
   2.665.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Le LED L800mm AL-MD1730A
  • Đèn Thả Pha Le LED L800mm HTA-051A HTA-051A

   Giá: 2.350.000 VNĐ
   2.765.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Le LED L800mm HTA-051A
  • Đèn Thả LED Tuyến Tính L2400mm AL-LC6060-F2400B AL-LC6060-F2400B

   Giá: 31.455.000 VNĐ
   34.950.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Tuyến Tính L2400mm AL-LC6060-F2400B
  • Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu AL-DD147A-90 AL-DD147A-90

   Giá: 3.973.000 VNĐ
   4.415.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu AL-DD147A-90
  • Đèn Thả Đầu Giường Kiểu Bắc Âu AL-MS2202S AL-MS2202S

   Giá: 1.656.000 VNĐ
   1.840.000 VNĐ
  Đèn Thả Đầu Giường Kiểu Bắc Âu AL-MS2202S
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1170mm AL-MT8237 AL-MT8237

   Giá: 9.517.000 VNĐ
   10.575.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1170mm AL-MT8237
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-DP2089 AL-DP2089

   Giá: 2.790.000 VNĐ
   3.100.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-DP2089
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-QD9192-6 AL-QD9192-6

   Giá: 3.393.000 VNĐ
   3.770.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-QD9192-6
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-MD6034A-80 AL-MD6034A-80

   Giá: 2.929.000 VNĐ
   3.255.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-MD6034A-80
  • Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu AL-MD3198A-80 AL-MD3198A-80

   Giá: 2.389.000 VNĐ
   2.655.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu AL-MD3198A-80
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L720mm ML-8167-3 ML-8167-3

   Giá: 1.980.000 VNĐ
   2.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L720mm ML-8167-3
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm AL-MD9072-100 AL-MD9072-100

   Giá: 8.572.000 VNĐ
   9.525.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm AL-MD9072-100
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L1200mm AL-D6110A-3 AL-D6110A-3

   Giá: 3.303.000 VNĐ
   3.670.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1200mm AL-D6110A-3
  • Đèn Thả Kim Cương Ba Bóng L600mm AS-THCN09-3 AS-THCN09-3

   Giá: 990.000 VNĐ
   1.100.000 VNĐ
  Đèn Thả Kim Cương Ba Bóng L600mm AS-THCN09-3
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1500mm MC-KD0497A-4 MC-KD0497A-4

   Giá: 2.295.000 VNĐ
   2.550.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1500mm MC-KD0497A-4
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1400mm MC-KD0497A-3 MC-KD0497A-3

   Giá: 1.822.000 VNĐ
   2.025.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1400mm MC-KD0497A-3
  • Đèn Thả Bàn Ăn Thủy Tinh L1200mm MC-KD0416 MC-KD0416

   Giá: 1.798.000 VNĐ
   2.115.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Thủy Tinh L1200mm MC-KD0416
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-MD0039A-80-840 AL-MD0039A-80-840

   Giá: 1.485.000 VNĐ
   1.650.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-MD0039A-80-840
  • Đèn Thả LED Tuyến Tính L1200mm AL-TD4070C-80 AL-TD4070C-80

   Giá: 1.710.000 VNĐ
   1.900.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Tuyến Tính L1200mm AL-TD4070C-80
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin