ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả led - bàn ăn led

  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1000mm AL-MD731-8A AL-MD731-8A

   6.885.000 VNĐ 7.650.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1000mm AL-MD731-8A
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L840mm AL-MD1899 AL-MD1899

   2.970.000 VNĐ 3.300.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L840mm AL-MD1899
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn LED L680mm AL-Q8637-68 AL-Q8637-68

   18.765.000 VNĐ 20.850.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn LED L680mm AL-Q8637-68
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1200mm AL-MD9457-120 AL-MD9457-120

   6.912.000 VNĐ 7.680.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1200mm AL-MD9457-120
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên L800mm AL-C3016-80 AL-C3016-80

   3.393.000 VNĐ 3.770.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Gỗ Tự Nhiên L800mm AL-C3016-80
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm AL-YF2129A AL-YF2129A

   4.077.000 VNĐ 4.530.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm AL-YF2129A
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm AL-YF2129B AL-YF2129B

   4.077.000 VNĐ 4.530.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm AL-YF2129B
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED 800mm AL-PD3441-80 AL-PD3441-80

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED 800mm AL-PD3441-80
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED 1000mm AL-PD6582-100 AL-PD6582-100

   5.220.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED 1000mm AL-PD6582-100
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED 800mm AL-BP651-80 AL-BP651-80

   6.013.000 VNĐ 6.681.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED 800mm AL-BP651-80
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED L1200mm AL-SJ2044-120 AL-SJ2044-120

   9.647.000 VNĐ 10.719.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê LED L1200mm AL-SJ2044-120
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1200mm AL-D1001-120 AL-D1001-120

   2.880.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1200mm AL-D1001-120
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1200mm AL-D1002-120 AL-D1002-120

   6.086.000 VNĐ 6.762.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L1200mm AL-D1002-120
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu L1000mm AL-BA8591-100 AL-BA8591-100

   9.877.000 VNĐ 10.975.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu L1000mm AL-BA8591-100
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1200mm AL-PD5167A-120 AL-PD5167A-120

   9.090.000 VNĐ 10.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1200mm AL-PD5167A-120
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1200mm AL-BA8590 AL-BA8590

   25.564.000 VNĐ 28.404.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1200mm AL-BA8590
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1300mm AL-PD2276-130 AL-PD2276-130

   36.801.000 VNĐ 40.890.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1300mm AL-PD2276-130
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1500mm AL-PD1866-150 AL-PD1866-150

   15.538.000 VNĐ 17.265.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1500mm AL-PD1866-150
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm AL-C90126-100 AL-C90126-100

   2.952.000 VNĐ 3.280.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm AL-C90126-100
  • -10%
   Đèn Thả Đồng LED L1200mm AL-MD989-120 AL-MD989-120

   3.757.000 VNĐ 4.175.000 VNĐ

  Đèn Thả Đồng LED L1200mm AL-MD989-120
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-PD9121-3 AL-PD9121-3

   7.110.000 VNĐ 7.900.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-PD9121-3
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu Ø500mm AL-CY332 AL-CY332

   2.538.000 VNĐ 2.820.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu Ø500mm AL-CY332
  • -10%
   Đèn Thả Văn Phòng L1200 YN-9305B YN-9305B

   630.000 VNĐ 700.000 VNĐ

  Đèn Thả Văn Phòng L1200 YN-9305B
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L815mm Markslojd 102445 Markslojd 102445

   15.642.000 VNĐ 17.380.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L815mm Markslojd 102445
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø900mm AL-DT5021A-90 AL-DT5021A-90

   3.627.000 VNĐ 4.030.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø900mm AL-DT5021A-90
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø600mm AL-DT5021B-60 AL-DT5021B-60

   2.101.000 VNĐ 2.335.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø600mm AL-DT5021B-60
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn L1000mm AL-XG005-6 AL-XG005-6

   2.655.000 VNĐ 2.950.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn L1000mm AL-XG005-6
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn LED L900mm AL-PM0283-90 AL-PM0283-90

   3.532.000 VNĐ 3.925.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn LED L900mm AL-PM0283-90
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu L1730mm AL-DD901-173 AL-DD901-173

   3.800.000 VNĐ 4.220.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu L1730mm AL-DD901-173
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L900mm AL-MD1128-90 AL-MD1128-90

   10.530.000 VNĐ 11.700.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L900mm AL-MD1128-90
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1100mm TD-8013-5 TD-8013-5

   2.655.000 VNĐ 2.950.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1100mm TD-8013-5
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn LED L1100mm LDA-9118 LDA-9118

   2.925.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1100mm LDA-9118
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm LDA-9117A LDA-9117A

   3.060.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm LDA-9117A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9110 LDA-9110

   2.745.000 VNĐ 3.050.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9110
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9109 LDA-9109

   2.295.000 VNĐ 2.550.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9109
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9108 LDA-9108

   2.295.000 VNĐ 2.550.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm LDA-9108
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L900mm YN-5081G YN-5081G

   1.550.000 VNĐ 1.722.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L900mm YN-5081G
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1500mm AL-MD0513S-B AL-MD0513S-B

   32.346.000 VNĐ 35.940.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1500mm AL-MD0513S-B
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Ý Ø450mm AL-MD3422A-45 AL-MD3422A-45

   3.766.000 VNĐ 4.185.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Ý Ø450mm AL-MD3422A-45
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Cốc Nến AL-MD1303B-70 AL-MD1303B-70

   6.453.000 VNĐ 7.170.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Cốc Nến AL-MD1303B-70
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  23 Tháng Chín 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin