ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả led - bàn ăn led

  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L720mm ML-8167-3 ML-8167-3

   Giá: 1.980.000 VNĐ
   2.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L720mm ML-8167-3
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm AL-MD9072-100 AL-MD9072-100

   Giá: 8.572.000 VNĐ
   9.525.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm AL-MD9072-100
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L1200mm AL-D6110A-3 AL-D6110A-3

   Giá: 3.303.000 VNĐ
   3.670.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1200mm AL-D6110A-3
  • Đèn Thả Kim Cương Ba Bóng L600mm AS-THCN09-3 AS-THCN09-3

   Giá: 990.000 VNĐ
   1.100.000 VNĐ
  Đèn Thả Kim Cương Ba Bóng L600mm AS-THCN09-3
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1500mm MC-KD0497A-4 MC-KD0497A-4

   Giá: 2.295.000 VNĐ
   2.550.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1500mm MC-KD0497A-4
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1400mm MC-KD0497A-3 MC-KD0497A-3

   Giá: 1.822.000 VNĐ
   2.025.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1400mm MC-KD0497A-3
  • Đèn Thả Bàn Ăn Thủy Tinh L1200mm MC-KD0416 MC-KD0416

   Giá: 1.798.000 VNĐ
   2.115.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Thủy Tinh L1200mm MC-KD0416
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-MD0039A-80-840 AL-MD0039A-80-840

   Giá: 1.485.000 VNĐ
   1.650.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-MD0039A-80-840
  • Đèn Thả LED Tuyến Tính L1200mm AL-TD4070C-80 AL-TD4070C-80

   Giá: 1.710.000 VNĐ
   1.900.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Tuyến Tính L1200mm AL-TD4070C-80
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại L750mm AL-JZ18059A AL-JZ18059A

   Giá: 2.691.000 VNĐ
   2.990.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại L750mm AL-JZ18059A
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-GY3368A-80 AL-GY3368A-80

   Giá: 2.443.000 VNĐ
   2.715.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-GY3368A-80
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED AL-MD1084-100 AL-MD1084-100

   Giá: 1.980.000 VNĐ
   2.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED AL-MD1084-100
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-MD1330S-90 AL-MD1330S-90

   Giá: 3.060.000 VNĐ
   3.400.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại AL-MD1330S-90
  • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L900mm AL-MD3654-32 AL-MD3654-32

   Giá: 41.940.000 VNĐ
   46.600.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê L900mm AL-MD3654-32
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-MD3776-40 AL-MD3776-40

   Giá: 27.675.000 VNĐ
   30.750.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-MD3776-40
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại L1200mm MC-KD1344 MC-KD1344

   Giá: 3.264.000 VNĐ
   3.840.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại L1200mm MC-KD1344
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm MC-KD1342 MC-KD1342

   Giá: 2.082.000 VNĐ
   2.450.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm MC-KD1342
  • Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1400mm MC-KD1338 MC-KD1338

   Giá: 7.199.000 VNĐ
   8.470.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Nghệ Thuật L1400mm MC-KD1338
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm YN-7123-7 YN-7123-7

   Giá: 2.790.000 VNĐ
   3.100.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm YN-7123-7
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm YN-7109-5 YN-7109-5

   Giá: 2.416.000 VNĐ
   2.685.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại L1200mm YN-7109-5
  • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê YN-7096-1 YN-7096-1

   Giá: 355.000 VNĐ
   394.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê YN-7096-1
  • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê MC-0479-1 MC-0479-1

   Giá: 355.000 VNĐ
   394.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê MC-0479-1
  • Đèn Thả Bàn Ăn Chao Thuỷ Tinh AL-JSK175-10 AL-JSK175-10

   Giá: 10.705.000 VNĐ
   11.895.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Chao Thuỷ Tinh AL-JSK175-10
  • Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại L1250mm MC-KD0451 MC-KD0451

   Giá: 9.450.000 VNĐ
   10.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại L1250mm MC-KD0451
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm MC-KD0450 MC-KD0450

   Giá: 1.800.000 VNĐ
   2.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm MC-KD0450
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm MC-KD0421B MC-KD0421B

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm MC-KD0421B
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm MC-KD0421G MC-KD0421G

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED L1000mm MC-KD0421G
  • Đèn Thả Bàn Ăn Thủy Tinh L1200mm MC-KD0416 MC-KD0416

   Giá: 1.800.000 VNĐ
   2.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Thủy Tinh L1200mm MC-KD0416
  • Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1200mm MC-TD12202 MC-TD12202

   Giá: 3.125.000 VNĐ
   3.676.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Kiểu Bắc Âu L1200mm MC-TD12202
  • Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn MC-KD0413 MC-KD0413

   Giá: 8.000.000 VNĐ
   8.889.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê Bàn Ăn MC-KD0413
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L600mm AL-MD069-3 AL-MD069-3

   Giá: 3.188.000 VNĐ
   3.559.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L600mm AL-MD069-3
  • Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø350mm AER217-TTL10998/4 AER217-TTL10998/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø350mm AER217-TTL10998/4
  • Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø380mm AER217-TTL11357/4 AER217-TTL11357/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng trắng Ø380mm AER217-TTL11357/4
  • Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11851/5 AER217-TTL11851/5

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11851/5
  • Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11850/5 AER217-TTL11850/5

   Giá: 1.938.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 màu L660mm AER217-TTL11850/5
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø430mm AER217-TTL11585/4 AER217-TTL11585/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø430mm AER217-TTL11585/4
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu AER217-TTL8391/3 AER217-TTL8391/3

   Giá: 1.598.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu AER217-TTL8391/3
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø400mm AER217-TTL8393/4 AER217-TTL8393/4

   Giá: 1.838.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø400mm AER217-TTL8393/4
  • Đèn thả LED 2 màu Ø330mm AER217-TTL10892/4 AER217-TTL10892/4

   Giá: 2.168.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø330mm AER217-TTL10892/4
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø350mm AER217-TTL8361/3 AER217-TTL8361/3

   Giá: 1.968.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø350mm AER217-TTL8361/3
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  27 Tháng Mười Một 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin