ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

  • Đèn Chùm Pha lê Nến Ø690mm AL-D9100-6 AL-D9100-6

   Giá: 14.625.000 VNĐ
   16.250.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha lê Nến Ø690mm AL-D9100-6
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1500mm AL-HD3212-45 AL-HD3212-45

   Giá: 43.155.000 VNĐ
   47.950.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1500mm AL-HD3212-45
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø630mm AL-MD2016A-6 AL-MD2016A-6

   Giá: 7.065.000 VNĐ
   7.850.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø630mm AL-MD2016A-6
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1120mm NP-MC31120G NP-MC31120G

   Giá: 2.990.000 VNĐ
   3.518.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1120mm NP-MC31120G
  • Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Châu Âu AL-1472-60 AL-1472-60

   Giá: 5.625.000 VNĐ
   6.250.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Châu Âu AL-1472-60
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến AL-HQ8088-34 AL-HQ8088-34

   Giá: 58.630.000 VNĐ
   65.145.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến AL-HQ8088-34
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 24 Tay Ø1200mm AL-TD0068-24 AL-TD0068-24

   Giá: 36.373.000 VNĐ
   40.415.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 24 Tay Ø1200mm AL-TD0068-24
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000mm AL-TD0068-18 AL-TD0068-18

   Giá: 29.848.000 VNĐ
   33.165.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000mm AL-TD0068-18
  • Đèn Chùm Nến Đá Ngọc Ø800mm MC-KD0471 MC-KD0471

   Giá: 14.940.000 VNĐ
   16.600.000 VNĐ
  Đèn Chùm Nến Đá Ngọc Ø800mm MC-KD0471
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0472 MC-KD0472

   Giá: 20.700.000 VNĐ
   23.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0472
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0470 MC-KD0470

   Giá: 11.997.000 VNĐ
   14.115.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0470
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Bóng Ø950mm MC-KD0442 MC-KD0442

   Giá: 15.750.000 VNĐ
   17.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Bóng Ø950mm MC-KD0442
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0434-8 MC-KD0434-8

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0434-8
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0433-8 MC-KD0433-8

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0433-8
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0432-15 MC-KD0432-15

   Giá: 10.800.000 VNĐ
   12.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0432-15
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0431-15 MC-KD0431-15

   Giá: 5.998.000 VNĐ
   6.665.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0431-15
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0430-15 MC-KD0430-15

   Giá: 5.998.000 VNĐ
   6.665.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0430-15
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0429-15 MC-KD0429-15

   Giá: 7.875.000 VNĐ
   8.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0429-15
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0428 MC-KD0428

   Giá: 7.875.000 VNĐ
   8.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0428
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến MC-KD1308-3 MC-KD1308-3

   Giá: 1.150.000 VNĐ
   1.278.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến MC-KD1308-3
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến MC-KD0427-10 MC-KD0427-10

   Giá: 3.450.000 VNĐ
   4.059.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến MC-KD0427-10
  • Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0426 MC-KD0426

   Giá: 5.746.000 VNĐ
   6.385.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0426
  • Đèn Chùm Nến 10 Bóng Ø650mm AL-PP146-10 AL-PP146-10

   Giá: 4.905.000 VNĐ
   5.450.000 VNĐ
  Đèn Chùm Nến 10 Bóng Ø650mm AL-PP146-10
  • Đèn Chùm Nến Kiểu Châu Âu AL-MD8831-8 AL-MD8831-8

   Giá: 8.118.000 VNĐ
   9.020.000 VNĐ
  Đèn Chùm Nến Kiểu Châu Âu AL-MD8831-8
  • Đèn chùm nến cao cấp Ø760mm RS217-6525/8 RS217-6525/8

   Giá: 12.600.000 VNĐ
  Đèn chùm nến cao cấp Ø760mm RS217-6525/8
  • Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø600 RS216-077-8826/5 RS216-077-8826/5

   Giá: 3.056.940 VNĐ
  Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø600 RS216-077-8826/5
  • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm AER217-TCC59031/6 AER217-TCC59031/6

   Giá: 7.468.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø700mm AER217-TCC59031/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm AER217-TCC59031/8 AER217-TCC59031/8

   Giá: 9.468.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø800mm AER217-TCC59031/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø960mm AER217-TCC59031/10+5 AER217-TCC59031/10+5

   Giá: 17.898.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø960mm AER217-TCC59031/10+5
  • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888) KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)

   Giá: 1.800.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
  • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN8017/8 HP217-CN8017/8

   Giá: 5.415.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN8017/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8017/15 HP217-CN8017/15

   Giá: 7.752.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8017/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø720mm HP217-CN5002/6 HP217-CN5002/6

   Giá: 5.985.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø720mm HP217-CN5002/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN5002/8 HP217-CN5002/8

   Giá: 6.935.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN5002/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN5002/15 HP217-CN5002/15

   Giá: 10.165.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN5002/15
  • Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø750mm HP217-CN9920/8 HP217-CN9920/8

   Giá: 6.156.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø750mm HP217-CN9920/8
  • Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø900mm HP217-CN9920/15 HP217-CN9920/15

   Giá: 8.360.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø900mm HP217-CN9920/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN6118/8 HP217-CN6118/8

   Giá: 4.465.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN6118/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN6118/12 HP217-CN6118/12

   Giá: 6.080.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN6118/12
  • Đèn chùm pha lê nến Ø960mm HP217-CN6118/15 HP217-CN6118/15

   Giá: 6.365.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø960mm HP217-CN6118/15
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  8  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin