ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN TƯỜNG
ĐÈN CHUYÊN DỤNG
ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
ĐÈN NGOẠI THẤT
ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

  • Đèn chùm nến cao cấp Ø760mm RS217-6525/8 RS217-6525/8

   Giá: 12.600.000 VNĐ
  Đèn chùm nến cao cấp Ø760mm RS217-6525/8
  • Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø600 RS216-077-8826/5 RS216-077-8826/5

   Giá: 3.056.940 VNĐ
  Đèn chùm nến kiểu Châu Âu Ø600 RS216-077-8826/5
  • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm AER217-TCC59031/6 AER217-TCC59031/6

   Giá: 7.468.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø700mm AER217-TCC59031/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm AER217-TCC59031/8 AER217-TCC59031/8

   Giá: 9.468.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø800mm AER217-TCC59031/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø960mm AER217-TCC59031/10+5 AER217-TCC59031/10+5

   Giá: 17.898.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø960mm AER217-TCC59031/10+5
  • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888) KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)

   Giá: 1.800.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø600mm KLK1-34/6 (hoặc TGAS8888)
  • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN8017/8 HP217-CN8017/8

   Giá: 5.415.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN8017/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8017/15 HP217-CN8017/15

   Giá: 7.752.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8017/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø720mm HP217-CN5002/6 HP217-CN5002/6

   Giá: 5.985.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø720mm HP217-CN5002/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN5002/8 HP217-CN5002/8

   Giá: 6.935.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø800mm HP217-CN5002/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN5002/15 HP217-CN5002/15

   Giá: 10.165.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN5002/15
  • Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø750mm HP217-CN9920/8 HP217-CN9920/8

   Giá: 6.156.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø750mm HP217-CN9920/8
  • Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø900mm HP217-CN9920/15 HP217-CN9920/15

   Giá: 8.360.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến đá thiên nhiên Ø900mm HP217-CN9920/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN6118/8 HP217-CN6118/8

   Giá: 4.465.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN6118/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN6118/12 HP217-CN6118/12

   Giá: 6.080.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN6118/12
  • Đèn chùm pha lê nến Ø960mm HP217-CN6118/15 HP217-CN6118/15

   Giá: 6.365.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø960mm HP217-CN6118/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN9928/6 HP217-CN9928/6

   Giá: 4.180.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN9928/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN9928/8 HP217-CN9928/8

   Giá: 6.127.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN9928/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø900mm HP217-CN9928/15 HP217-CN9928/15

   Giá: 8.170.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø900mm HP217-CN9928/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN9930/8 HP217-CN9930/8

   Giá: 6.080.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN9930/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø950mm HP217-CN9930/15 HP217-CN9930/15

   Giá: 7.410.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø950mm HP217-CN9930/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø650mm HP217-CN8806/6 HP217-CN8806/6

   Giá: 4.275.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø650mm HP217-CN8806/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN8806/8 HP217-CN8806/8

   Giá: 6.175.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN8806/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8806/15 HP217-CN8806/15

   Giá: 7.980.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8806/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø650mm HP217-CN9931/6 HP217-CN9931/6

   Giá: 4.180.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø650mm HP217-CN9931/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN9931/8 HP217-CN9931/8

   Giá: 5.985.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN9931/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø950mm HP217-CN9931/15 HP217-CN9931/15

   Giá: 8.550.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø950mm HP217-CN9931/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN8016/8 HP217-CN8016/8

   Giá: 6.365.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø750mm HP217-CN8016/8
  • Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8016/15 HP217-CN8016/15

   Giá: 8.835.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø1000mm HP217-CN8016/15
  • Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN6127/6 HP217-CN6127/6

   Giá: 5.985.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø600mm HP217-CN6127/6
  • Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN6127/8 HP217-CN6127/8

   Giá: 7.505.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến Ø700mm HP217-CN6127/8
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø600mm RS217-8057/6 RS217-8057/6

   Giá: 5.220.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø600mm RS217-8057/6
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø800mm RS217-8057/8 RS217-8057/8

   Giá: 6.840.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø800mm RS217-8057/8
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000mm RS217-8057/15 RS217-8057/15

   Giá: 10.260.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø1000mm RS217-8057/15
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø650mm RS217-5071/6 RS217-5071/6

   Giá: 5.850.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø650mm RS217-5071/6
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø700mm RS217-5071/8 RS217-5071/8

   Giá: 6.840.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø700mm RS217-5071/8
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø750mm RS217-5071/15 RS217-5071/15

   Giá: 9.180.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø750mm RS217-5071/15
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø700mm RS217-2007/6 RS217-2007/6

   Giá: 6.840.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø700mm RS217-2007/6
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø800mm RS217-2007/8 RS217-2007/8

   Giá: 8.640.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø800mm RS217-2007/8
  • Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950mm RS217-2007/15 RS217-2007/15

   Giá: 13.500.000 VNĐ
  Đèn chùm pha lê nến cao cấp Ø950mm RS217-2007/15
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LƯỢT TRUY CẬP
  Visits Lượt truy cập:
  Các khách hàng Ngày hôm nay: 515
  Số thành viên Ngày hôm qua: 552
  Tổng Tổng: 288969

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  02 Tháng Bảy 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin