ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM PHA LÊ NẾN

  • -20%
   Đèn Chùm Pha Lê Ai Cập Ø1500mm TL-TD108-150 TL-TD108-150

   85.544.000 VNĐ 106.931.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ai Cập Ø1500mm TL-TD108-150
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Ø800mm AL-PD8806-80 AL-PD8806-80

   10.309.000 VNĐ 11.454.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Ø800mm AL-PD8806-80
  • Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Ø1050mm TM-P6605-18 TM-P6605-18

   15.790.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Trang Trí Ø1050mm TM-P6605-18
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm VH-PD1342-90 VH-PD1342-90

   4.950.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm VH-PD1342-90
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm VH-PD1341-90 VH-PD1341-90

   4.950.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm VH-PD1341-90
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Nến Ø500mm AL-CH2422-3 AL-CH2422-3

   3.073.000 VNĐ 3.415.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Nến Ø500mm AL-CH2422-3
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Nến Ø800mm AL-CH2422-8 AL-CH2422-8

   8.203.000 VNĐ 9.115.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Nến Ø800mm AL-CH2422-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Nến Ø1000mm AL-CH2422-10 AL-CH2422-10

   10.251.000 VNĐ 11.390.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Nến Ø1000mm AL-CH2422-10
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Nến Ø1000mm AL-CH2422-15 AL-CH2422-15

   14.085.000 VNĐ 15.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Nến Ø1000mm AL-CH2422-15
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Đá Ngọc Ø1120mm YN-6169-18 YN-6169-18

   29.227.000 VNĐ 32.475.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Đá Ngọc Ø1120mm YN-6169-18
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Đá Ngọc Ø850mm YN-6169-10 YN-6169-10

   13.050.000 VNĐ 14.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Đá Ngọc Ø850mm YN-6169-10
  • -10%
   Đèn Chùm Chao Đá Ø900mm YN-7523-12 YN-7523-12

   19.467.000 VNĐ 21.630.000 VNĐ

  Đèn Chùm Chao Đá Ø900mm YN-7523-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1500mm TK-P0207-55 TK-P0207-55

   71.280.000 VNĐ 79.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1500mm TK-P0207-55
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1450mm TD-PL1012-36 TD-PL1012-36

   89.100.000 VNĐ 99.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1450mm TD-PL1012-36
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1400mm KL-P3198-42 KL-P3198-42

   495.000.000 VNĐ 550.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1400mm KL-P3198-42
  • -10%
   Đèn Chùm Nến Cổ Điển Ø1480mm QT-30097-37 QT-30097-37

   89.505.000 VNĐ 99.450.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nến Cổ Điển Ø1480mm QT-30097-37
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1200mm TH-6002-24 TH-6002-24

   27.495.000 VNĐ 30.550.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1200mm TH-6002-24
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø900mm TH-6002-15 TH-6002-15

   14.850.000 VNĐ 16.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø900mm TH-6002-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1000mm YN-9235-15 YN-9235-15

   11.070.000 VNĐ 12.300.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1000mm YN-9235-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm TD-CH9311-12 TD-CH9311-12

   4.302.000 VNĐ 4.780.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm TD-CH9311-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm TD-CH9311-12 TD-CH9311-12

   6.853.000 VNĐ 7.615.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Ø900mm TD-CH9311-12
  • -10%
   Đèn Chùm Pha lê Nến Ø690mm AL-D9100-6 AL-D9100-6

   14.625.000 VNĐ 16.250.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha lê Nến Ø690mm AL-D9100-6
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1500mm AL-HD3212-45 AL-HD3212-45

   43.155.000 VNĐ 47.950.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1500mm AL-HD3212-45
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø630mm AL-MD2016A-6 AL-MD2016A-6

   7.065.000 VNĐ 7.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø630mm AL-MD2016A-6
  • -15%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1120mm NP-MC31120G NP-MC31120G

   2.990.000 VNĐ 3.518.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến Ø1120mm NP-MC31120G
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Châu Âu AL-1472-60 AL-1472-60

   5.625.000 VNĐ 6.250.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Kiểu Châu Âu AL-1472-60
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến AL-HQ8088-34 AL-HQ8088-34

   58.630.000 VNĐ 65.145.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến AL-HQ8088-34
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 24 Tay Ø1200mm AL-TD0068-24 AL-TD0068-24

   36.373.000 VNĐ 40.415.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 24 Tay Ø1200mm AL-TD0068-24
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000mm AL-TD0068-18 AL-TD0068-18

   29.848.000 VNĐ 33.165.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000mm AL-TD0068-18
  • -10%
   Đèn Chùm Nến Đá Ngọc Ø800mm MC-KD0471 MC-KD0471

   14.940.000 VNĐ 16.600.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nến Đá Ngọc Ø800mm MC-KD0471
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0472 MC-KD0472

   20.700.000 VNĐ 23.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0472
  • -15%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0470 MC-KD0470

   11.997.000 VNĐ 14.115.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Tay Ø1000 MC-KD0470
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Bóng Ø950mm MC-KD0442 MC-KD0442

   15.750.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 18 Bóng Ø950mm MC-KD0442
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0434-8 MC-KD0434-8

   2.700.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0434-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0433-8 MC-KD0433-8

   2.700.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 8 Tay Ø780 MC-KD0433-8
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0432-15 MC-KD0432-15

   10.800.000 VNĐ 12.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0432-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0431-15 MC-KD0431-15

   5.998.000 VNĐ 6.665.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0431-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0430-15 MC-KD0430-15

   5.998.000 VNĐ 6.665.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø980 MC-KD0430-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0429-15 MC-KD0429-15

   7.875.000 VNĐ 8.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0429-15
  • -10%
   Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0428 MC-KD0428

   7.875.000 VNĐ 8.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 Tay Ø1000 MC-KD0428
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  8  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  22 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin