ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM ĐỒNG

  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø1000mm MC-KD0493 MC-KD0493

   Giá: 21.375.000 VNĐ
   23.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø1000mm MC-KD0493
  • Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê Nến L1070mm MC-TD1119-8-2 MC-TD1119-8-2

   Giá: 28.125.000 VNĐ
   31.250.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Pha Lê Nến L1070mm MC-TD1119-8-2
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø850mm MC-KD4092-8 MC-KD4092-8

   Giá: 5.848.000 VNĐ
   6.880.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø850mm MC-KD4092-8
  • Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø800mm MC-KD4091-8 MC-KD4091-8

   Giá: 6.298.000 VNĐ
   7.410.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø800mm MC-KD4091-8
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø860mm MC-KD0489 MC-KD0489

   Giá: 9.000.000 VNĐ
   10.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø860mm MC-KD0489
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø1050mm MC-KD0490-15 MC-KD0490-15

   Giá: 7.875.000 VNĐ
   9.265.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø1050mm MC-KD0490-15
  • Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø1500mm MC-KD0487 MC-KD0487

   Giá: 270.000.000 VNĐ
   317.600 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø1500mm MC-KD0487
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh AL-MD9338-20 AL-MD9338-20

   Giá: 48.600.000 VNĐ
   54.000.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh AL-MD9338-20
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh AL-MD9338-8 AL-MD9338-8

   Giá: 15.930.000 VNĐ
   17.700.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh AL-MD9338-8
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh AL-8773-8 AL-8773-8

   Giá: 23.085.000 VNĐ
   25.650.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh AL-8773-8
  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê AL-D8012-8 AL-D8012-8

   Giá: 30.501.000 VNĐ
   33.890.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Pha Lê AL-D8012-8
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thuỷ Tinh Ø830mm AL-SW6085-8 AL-SW6085-8

   Giá: 19.530.000 VNĐ
   21.700.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thuỷ Tinh Ø830mm AL-SW6085-8
  • Đèn Chùm Đồng Chao Thuỷ Tinh Ø990mm AL-SW6085-12 AL-SW6085-12

   Giá: 34.830.000 VNĐ
   38.700.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Thuỷ Tinh Ø990mm AL-SW6085-12
  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê L1400mm AL-XSD002-140 AL-XSD002-140

   Giá: 58.275.000 VNĐ
   64.750.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Pha Lê L1400mm AL-XSD002-140
  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê Giọt Nước AL-BZ20-145 AL-BZ20-145

   Giá: 48.150.000 VNĐ
   53.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Giọt Nước AL-BZ20-145
  • Đèn Chùm Đồng Nến AL-MD0812-8 AL-MD0812-8

   Giá: 59.377.000 VNĐ
   65.975.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến AL-MD0812-8
  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê AL-MD6145-8 AL-MD6145-8

   Giá: 12.622.000 VNĐ
   14.025.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Pha Lê AL-MD6145-8
  • Đèn Chùm Đồng Pha Lê AL-MD3151-6 AL-MD3151-6

   Giá: 9.229.000 VNĐ
   10.255.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Pha Lê AL-MD3151-6
  • Đèn Chùm Đồng Nến 12 Tay Ø820mm AL-MD3151-12 AL-MD3151-12

   Giá: 22.801.000 VNĐ
   25.335.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến 12 Tay Ø820mm AL-MD3151-12
  • Đèn Chùm Đồng Nến 15 Tay Ø950mm AL-MD3151-15 AL-MD3151-15

   Giá: 25.110.000 VNĐ
   27.900.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến 15 Tay Ø950mm AL-MD3151-15
  • Đèn Chùm Pha Lê Đá Ngọc 8 Tay Ø750mm AL-MD9159-8 AL-MD9159-8

   Giá: 45.873.000 VNĐ
   50.970.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Đá Ngọc 8 Tay Ø750mm AL-MD9159-8
  • Đèn Chùm Pha Lê Đá Ngọc 15 Tay Ø950mm AL-MD9159-15 AL-MD9159-15

   Giá: 94.734.000 VNĐ
   105.260.000 VNĐ
  Đèn Chùm Pha Lê Đá Ngọc 15 Tay Ø950mm AL-MD9159-15
  • Đèn Chùm Đồng Đúc L1100mm MC-KD0458 MC-KD0458

   Giá: 45.238.000 VNĐ
   50.265.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Đúc L1100mm MC-KD0458
  • Đèn Chùm Đồng Chao Đá Tự Nhiên YN-9922-18 YN-9922-18

   Giá: 30.447.000 VNĐ
   33.830.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Đá Tự Nhiên YN-9922-18
  • Đèn Chùm Đồng Nến Kiểu Châu Âu AL-ED1001-6 AL-ED1001-6

   Giá: 10.849.000 VNĐ
   12.055.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến Kiểu Châu Âu AL-ED1001-6
  • Đèn Chùm Đồng Nến AL-MD9129A-8 AL-MD9129A-8

   Giá: 15.412.000 VNĐ
   17.125.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến AL-MD9129A-8
  • Đèn Chùm Đồng Nến AL-ED9999-6 AL-ED9999-6

   Giá: 10.530.000 VNĐ
   11.700.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến AL-ED9999-6
  • Đèn Chùm Đồng Nến AL-CJ8912-6 AL-CJ8912-6

   Giá: 9.972.000 VNĐ
   11.080.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến AL-CJ8912-6
  • Đèn Chùm Đồng Nến AL-ED1010A-10

   Giá: 18.999.000 VNĐ
   21.110.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Nến AL-ED1010A-10
  • Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø830mm MC-LD0576-8 MC-LD0576-8

   Giá: 7.000.000 VNĐ
   7.777.000 VNĐ
  Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø830mm MC-LD0576-8
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1000mm RS217-89321/6 RS217-89321/6

   Giá: 25.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1000mm RS217-89321/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1020mm RS217-89320/8 RS217-89320/8

   Giá: 20.700.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1020mm RS217-89320/8
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø900mm RS217-89305/6 RS217-89305/6

   Giá: 8.460.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø900mm RS217-89305/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS217-89285/6 RS217-89285/6

   Giá: 22.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS217-89285/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1070mm RS217-89285/12 RS217-89285/12

   Giá: 24.300.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1070mm RS217-89285/12
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø920mm RS217-89271/6 RS217-89271/6

   Giá: 13.050.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø920mm RS217-89271/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89302/6 RS217-89302/6

   Giá: 11.890.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89302/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS217-89302/12 RS217-89302/12

   Giá: 20.900.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS217-89302/12
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89236/6 RS217-89236/6

   Giá: 13.140.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89236/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø870mm RS217-89298/6 RS217-89298/6

   Giá: 11.430.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø870mm RS217-89298/6
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  27 Tháng Mười Một 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin