ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM ĐỒNG

  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø790mm AL-CH1140 AL-CH1140

   30.447.000 VNĐ 33.830.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø790mm AL-CH1140
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø830mm AL-PD5889-8 AL-PD5889-8

   30.341.000 VNĐ 33.713.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø830mm AL-PD5889-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø900mm AL-TD1933-12 AL-TD1933-12

   47.676.000 VNĐ 52.973.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø900mm AL-TD1933-12
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø570mm AL-PD6302-3 AL-PD6302-3

   5.690.000 VNĐ 6.322.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø570mm AL-PD6302-3
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø570mm AL-PD6302-5 AL-PD6302-5

   8.573.000 VNĐ 9.525.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø570mm AL-PD6302-5
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø630mm AL-PD6302-6 AL-PD6302-6

   9.877.000 VNĐ 10.975.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø630mm AL-PD6302-6
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø750mm AL-PD6302-8 AL-PD6302-8

   12.350.000 VNĐ 13.722.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø750mm AL-PD6302-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø930mm AL-PD6302-10 AL-PD6302-10

   17.668.000 VNĐ 19.631.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø930mm AL-PD6302-10
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø960mm AL-PD6302-12A AL-PD6302-12A

   25.104.000 VNĐ 27.893.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø960mm AL-PD6302-12A
  • -20%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø750mm AL-PD6302-12B AL-PD6302-12B

   23.150.000 VNĐ 29.055.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø750mm AL-PD6302-12B
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø930mm AL-PD6302-15 AL-PD6302-15

   39.130.000 VNĐ 43.478.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø930mm AL-PD6302-15
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø960mm AL-PD6302-18 AL-PD6302-18

   46.099.000 VNĐ 51.222.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø960mm AL-PD6302-18
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Nến Ø800mm AL-YG010-12 AL-YG010-12

   7.700.000 VNĐ 8.556.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Nến Ø800mm AL-YG010-12
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø730mm AL-PD5378-6 AL-PD5378-6

   19.404.000 VNĐ 21.560.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø730mm AL-PD5378-6
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø850mm AL-PD5378-8 AL-PD5378-8

   22.869.000 VNĐ 25.410.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Vải Ø850mm AL-PD5378-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø540 AL-D14014-6 AL-D14014-6

   18.228.000 VNĐ 20.253.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø540 AL-D14014-6
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø700 AL-D14014-8 AL-D14014-8

   25.606.000 VNĐ 28.451.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø700 AL-D14014-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø850 AL-D14014-12 AL-D14014-12

   42.098.000 VNĐ 46.775.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø850 AL-D14014-12
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø680mm AL-MQ6203-6 AL-MQ6203-6

   29.526.000 VNĐ 32.806.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø680mm AL-MQ6203-6
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø820mm AL-MQ6203-8 AL-MQ6203-8

   46.765.000 VNĐ 51.962.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø820mm AL-MQ6203-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø900mm AL-MQ6203-10 AL-MQ6203-10

   54.432.000 VNĐ 60.480.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø900mm AL-MQ6203-10
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø1080mm AL-MQ6203-18 AL-MQ6203-18

   95.680.000 VNĐ 106.312.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Mạ Vàng 24K Ø1080mm AL-MQ6203-18
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø800mm VH-PD1340-80 VH-PD1340-80

   17.500.000 VNĐ 19.445.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø800mm VH-PD1340-80
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Vải Ø480mm AL-PD922-3 AL-PD922-3

   7.471.000 VNĐ 8.302.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Vải Ø480mm AL-PD922-3
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Vải Ø660mm AL-PD922-6 AL-PD922-6

   10.314.000 VNĐ 11.460.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Vải Ø660mm AL-PD922-6
  • --8%
   Đèn Chùm Đồng Vải Ø800mm AL-PD922-8 AL-PD922-8

   17.895.000 VNĐ 16.550.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Vải Ø800mm AL-PD922-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Vải Ø730mm AL-PD922-6-3 AL-PD922-6-3

   17.750.000 VNĐ 19.722.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Vải Ø730mm AL-PD922-6-3
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø830mm AL-YF260A-8 AL-YF260A-8

   18.450.000 VNĐ 20.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø830mm AL-YF260A-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø680mm AL-GZ1045-5 AL-GZ1045-5

   5.292.000 VNĐ 5.880.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø680mm AL-GZ1045-5
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø800mm AL-GZ1045-6 AL-GZ1045-6

   6.111.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø800mm AL-GZ1045-6
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø900mm AL-GZ1045-8 AL-GZ1045-8

   7.812.000 VNĐ 8.680.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø900mm AL-GZ1045-8
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø1000mm AL-GZ1045-10 AL-GZ1045-10

   9.576.000 VNĐ 10.640.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø1000mm AL-GZ1045-10
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø830mm AL-PD9699-12 AL-PD9699-12

   16.965.000 VNĐ 18.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thủy Tinh Ø830mm AL-PD9699-12
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø700 AL-PD5190-6 AL-PD5190-6

   41.265.000 VNĐ 45.850.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Phong Cách Mỹ Ø700 AL-PD5190-6
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Chao Thuỷ Tinh Ø800mm AL-CB933-80 AL-CB933-80

   15.385.000 VNĐ 17.095.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Chao Thuỷ Tinh Ø800mm AL-CB933-80
  • -10%
   Đèn Chùm Thông Tầng Ø1650mm AL-GT2204-45 AL-GT2204-45

   24.255.000 VNĐ 26.950.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Ø1650mm AL-GT2204-45
  • Đèn Chùm Thông Tầng Ø1650mm AL-GT2204-55 AL-GT2204-55

   0 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Ø1650mm AL-GT2204-55
  • --22%
   Đèn Chùm Thông Tầng Ø1600mm AL-GT818-40 AL-GT818-40

   379.445.000 VNĐ 310.495.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Ø1600mm AL-GT818-40
  • -10%
   Đèn Chùm Thông Tầng Ø1580mm AL-GT892-40 AL-GT892-40

   279.445.000 VNĐ 310.495.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thông Tầng Ø1580mm AL-GT892-40
  • -10%
   Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø800mm MC-KD1374 MC-KD1374

   25.200.000 VNĐ 28.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Đồng Pha Lê Ø800mm MC-KD1374
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  22 Tháng Tư 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin