ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN CHÙM ĐỒNG

  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1000mm RS217-89321/6 RS217-89321/6

   Giá: 25.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1000mm RS217-89321/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1020mm RS217-89320/8 RS217-89320/8

   Giá: 20.700.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1020mm RS217-89320/8
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø900mm RS217-89305/6 RS217-89305/6

   Giá: 8.460.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø900mm RS217-89305/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS217-89285/6 RS217-89285/6

   Giá: 22.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø970mm RS217-89285/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1070mm RS217-89285/12 RS217-89285/12

   Giá: 24.300.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1070mm RS217-89285/12
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø920mm RS217-89271/6 RS217-89271/6

   Giá: 13.050.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø920mm RS217-89271/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89302/6 RS217-89302/6

   Giá: 11.890.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89302/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS217-89302/12 RS217-89302/12

   Giá: 20.900.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1060mm RS217-89302/12
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89236/6 RS217-89236/6

   Giá: 13.140.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø960mm RS217-89236/6
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø870mm RS217-89298/6 RS217-89298/6

   Giá: 11.430.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø870mm RS217-89298/6
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø800mm RS216-043-89136/6 RS216-043-89136/6

   Giá: 30.900.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø800mm RS216-043-89136/6
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø900mm RS216-043-89136/8 RS216-043-89136/8

   Giá: 18.521.460 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø900mm RS216-043-89136/8
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø850mm EC216-097-751/6 EC216-097-751/6

   Giá: 14.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø850mm EC216-097-751/6
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø950mm EC216-097-752/8 EC216-097-752/8

   Giá: 20.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø950mm EC216-097-752/8
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø950mm EC216-097-753/8+4 EC216-097-753/8+4

   Giá: 31.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø950mm EC216-097-753/8+4
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø1250mm EC216-098-754/10+5 EC216-098-754/10+5

   Giá: 71.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø1250mm EC216-098-754/10+5
  • Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø920mm EC216-100-758/8 EC216-100-758/8

   Giá: 18.500.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá cao cấp Ø920mm EC216-100-758/8
  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø800mm EC216-102-762/8+4 EC216-102-762/8+4

   Giá: 16.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø800mm EC216-102-762/8+4
  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø880mm EC216-102-763/10+5 EC216-102-763/10+5

   Giá: 22.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø880mm EC216-102-763/10+5
  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1100mm EC216-102-764/12+6 EC216-102-764/12+6

   Giá: 27.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1100mm EC216-102-764/12+6
  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø750mm EC216-103-765/16 EC216-103-765/16

   Giá: 17.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø750mm EC216-103-765/16
  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC216-103-766/24+6 EC216-103-766/24+6

   Giá: 33.800.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC216-103-766/24+6
  • Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC216-104-768/28+14+7 EC216-104-768/28+14+7

   Giá: 55.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến cao cấp Ø1050mm EC216-104-768/28+14+7
  • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø1200mm JN216-029-CCA044 JN216-029-CCA044

   Giá: 52.826.054 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø1200mm JN216-029-CCA044
  • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø800mm JN216-029-CCA045 JN216-029-CCA045

   Giá: 30.741.696 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø800mm JN216-029-CCA045
  • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø1000mm JN216-029-CCA046 JN216-029-CCA046

   Giá: 37.860.826 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø1000mm JN216-029-CCA046
  • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø920mm JN216-029-CCA047 JN216-029-CCA047

   Giá: 39.014.763 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø920mm JN216-029-CCA047
  • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø780mm JN216-030-CCA049 JN216-030-CCA049

   Giá: 34.381.036 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø780mm JN216-030-CCA049
  • Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø780mm JN216-030-CCA048 JN216-030-CCA048

   Giá: 31.574.284 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao thủy tinh Ø780mm JN216-030-CCA048
  • Đèn chùm đồng chao đá Ø1200mm DR217-C86094/8 DR217-C86094/8

   Giá: 30.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá Ø1200mm DR217-C86094/8
  • Đèn chùm đồng chao đá Ø970mm DR8-C750/8 DR8-C750/8

   Giá: 24.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá Ø970mm DR8-C750/8
  • Đèn chùm đồng chao đá Ø1180mm DR217-C750/12 DR217-C750/12

   Giá: 32.000.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá Ø1180mm DR217-C750/12
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1200mm DR8-C747/20 DR8-C747/20

   Giá: 33.700.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1200mm DR8-C747/20
  • Đèn chùm đồng cao cấp Ø1030mm DR217-C749/15 DR217-C749/15

   Giá: 47.900.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng cao cấp Ø1030mm DR217-C749/15
  • Đèn chùm đồng chao đá Ø830mm DR8-C752/3 DR8-C752/3

   Giá: 17.060.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá Ø830mm DR8-C752/3
  • Đèn chùm đồng chao đá Ø830mm DR8-C752/6 DR8-C752/6

   Giá: 22.311.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng chao đá Ø830mm DR8-C752/6
  • Đèn chùm đồng nến 12 tay Ø780mm DR8-C740/12 DR8-C740/12

   Giá: 23.910.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến 12 tay Ø780mm DR8-C740/12
  • Đèn chùm đồng nến Ø1150mm DR217-C740/16 DR217-C740/16

   Giá: 24.900.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến Ø1150mm DR217-C740/16
  • Đèn chùm đồng nến 30 tay Ø1200mm DR8-C740/30 DR8-C740/30

   Giá: 49.850.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến 30 tay Ø1200mm DR8-C740/30
  • Đèn chùm đồng nến Ø750mm DR8-C741/8 DR217-C741/8

   Giá: 22.010.000 VNĐ
  Đèn chùm đồng nến Ø750mm DR8-C741/8
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin