ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ

ĐÈN ỐP TRẦN LED TRÒN

  • -8%
   Đèn Ôp Trần LED Hiện Đại Ø850mm CT-A785 CT-A785

   3.258.000 VNĐ 3.533.000 VNĐ

  Đèn Ôp Trần LED Hiện Đại Ø850mm CT-A785
  • -10%
   Đèn Ốp Trần Pha Lê LED Ø500mm YN-7165-500 YN-7165-500

   1.426.000 VNĐ 1.585.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần Pha Lê LED Ø500mm YN-7165-500
  • -10%
   Đèn Ốp Trần Pha Lê LED Ø500mm YN-7171-500 YN-7171-500

   1.197.000 VNĐ 1.330.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần Pha Lê LED Ø500mm YN-7171-500
  • -10%
   Đèn Ốp Trần Pha Lê LED Ø500mm YN-9803-500 YN-9803-500

   1.197.000 VNĐ 1.330.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần Pha Lê LED Ø500mm YN-9803-500
  • -10%
   Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø600mm YN-311-600 YN-311-600

   4.711.000 VNĐ 5.235.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø600mm YN-311-600
  • -10%
   Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø600mm YN-301-600 YN-301-600

   4.711.000 VNĐ 5.235.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø600mm YN-301-600
  • -10%
   Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø600mm YN-823-600 YN-823-600

   4.914.000 VNĐ 5.460.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø600mm YN-823-600
  • -10%
   Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø800mm YN-6818-800 YN-6818-800

   9.225.000 VNĐ 10.250.000 VNĐ

  Đèn Ốp Trần LED Tròn Ø800mm YN-6818-800
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5817/600 HP217-ML5817/600

   4.750.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5817/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø800mm HP217-ML5817/800 HP217-ML5817/800

   7.125.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø800mm HP217-ML5817/800
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8389/500 HP217-ML8389/500

   3.040.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8389/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8389/600 HP217-ML8389/600

   3.705.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8389/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8388/500 HP217-ML8388/500

   3.135.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8388/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8388/600 HP217-ML8388/600

   4.417.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8388/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8393 HP217-ML8393

   3.515.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8393
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5823 HP217-ML5823

   4.655.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5823
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5812 HP217-ML5812

   4.655.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5812
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5829 HP217-ML5829

   5.605.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5829
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5826 HP217-ML5826

   5.605.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5826
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8392 HP217-ML8392

   2.612.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8392
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-ML8394 HP217-ML8394

   3.943.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-ML8394
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8391 HP217-ML8391

   3.943.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8391
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML632 HP217-ML632

   6.887.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML632
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML651/16 HP217-ML651/16

   9.215.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML651/16
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8507/500 HP217-ML8507/500

   2.375.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8507/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8507/600 HP217-ML8507/600

   2.897.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8507/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8510/500 HP217-ML8510/500

   2.375.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8510/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8510/600 HP217-ML8510/600

   2.897.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8510/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8390 HP217-ML8390

   3.230.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8390
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9147/500 HP217-ML9147/500

   3.610.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9147/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9147/600 HP217-ML9147/600

   4.180.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9147/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9139/500 HP217-ML9139/500

   3.610.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9139/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9139/600 HP217-ML9139/600

   4.180.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9139/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9207 HP217-ML9207

   3.610.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9207
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9143/500 HP217-ML9143/500

   3.040.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9143/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9143/600 HP217-ML9143/600

   4.180.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9143/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9245 HP217-ML9245

   4.180.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9245
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9235/500 HP217-ML9235/500

   3.087.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9235/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9235/600 HP217-ML9235/600

   4.085.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9235/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9206 HP217-ML9206

   3.087.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9206
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  16 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin