ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả thủy tinh

  • Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí 400x400mm LD-TH120 LD-TH120

   Giá: 1.350.000 VNĐ
   1.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí 400x400mm LD-TH120
  • Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø150mm HTA-TH749 HTA-TH749

   Giá: 702.000 VNĐ
   780.000 VNĐ
  Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø150mm HTA-TH749
  • Đèn Thả Trang Trí Đầu Giường H1500mm AL-MD6959A AL-MD6959A

   Giá: 855.000 VNĐ
   950.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Đầu Giường H1500mm AL-MD6959A
  • Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí AL-MD7850A-120 AL-MD7850A-120

   Giá: 1.053.000 VNĐ
   1.170.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí AL-MD7850A-120
  • Đèn Thả Kiểu Châu Âu Tân Cổ Điển Ø300mm LD-TH158A LD-TH158A

   Giá: 8.595.000 VNĐ
   9.550.000 VNĐ
  Đèn Thả Kiểu Châu Âu Tân Cổ Điển Ø300mm LD-TH158A
  • Đèn Thả Thủy Tinh Ba Bóng AL-MD4584B-3 AL-MD4584B-3

   Giá: 2.997.000 VNĐ
   330.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Ba Bóng AL-MD4584B-3
  • Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí AL-MD4584A-20 AL-MD4584A-20

   Giá: 900.000 VNĐ
   1.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí AL-MD4584A-20
  • Đèn Chùm Bong Bóng AL-MD7002-5 AL-MD7002-5

   Giá: 3.150.000 VNĐ
   3.500.000 VNĐ
  Đèn Chùm Bong Bóng AL-MD7002-5
  • Đèn Chùm Thả Cầu Thủy Tinh Ø550mm AL-MD5028 AL-MD5028

   Giá: 4.140.000 VNĐ
   4.600.000 VNĐ
  Đèn Chùm Thả Cầu Thủy Tinh Ø550mm AL-MD5028
  • Đèn Thả Thủy Tinh Ø160mm AL-MD9537A AL-MD9537A

   Giá: 1.962.000 VNĐ
   2.180.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Ø160mm AL-MD9537A
  • Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø145mm AL-DB2502A AL-DB2502A

   Giá: 598.000 VNĐ
   665.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø145mm AL-DB2502A
  • Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø190mm AL-DY1601A AL-DY1601A

   Giá: 2.232.000 VNĐ
   2.480.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø190mm AL-DY1601A
  • Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø300mm AL-DS178 AL-DS178

   Giá: 1.755.000 VNĐ
   1.950.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø300mm AL-DS178
  • Đèn Thả Thủy Tinh Đơn Chiếc AL-MD9005-20 AL-MD9005-20

   Giá: 787.000 VNĐ
   875.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Đơn Chiếc AL-MD9005-20
  • Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu YN-7111-3 YN-7111-3

   Giá: 877.000 VNĐ
   975.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu YN-7111-3
  • Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu YN-7111-6 YN-7111-6

   Giá: 1.755.000 VNĐ
   1.950.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu YN-7111-6
  • Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu AL-HD855-25 AL-HD855-25

   Giá: 2.691.000 VNĐ
   2.990.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu AL-HD855-25
  • Đèn Thả Đồng Chao Thuỷ Tinh AL-CD2236-1 AL-CD2236-1

   Giá: 1.764.000 VNĐ
   1.960.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng Chao Thuỷ Tinh AL-CD2236-1
  • Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø120mm AL-D002A AL-D002A

   Giá: 670.000 VNĐ
   745.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø120mm AL-D002A
  • Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø360mm AL-MD1164A AL-MD1164A

   Giá: 2.169.000 VNĐ
   2.410.000 VNĐ
  Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø360mm AL-MD1164A
  • Đèn Thả Thuỷ Tinh Tân Cổ Điển Ø300mm AL-DY9816 AL-DY9816

   Giá: 1.185.000 VNĐ
   1.317.000 VNĐ
  Đèn Thả Thuỷ Tinh Tân Cổ Điển Ø300mm AL-DY9816
  • Đèn Thả Đơn Thủy Tinh Trang Trí PH8-THCN60 PH8-THCN60

   Giá: 320.000 VNĐ
   400.000 VNĐ
  Đèn Thả Đơn Thủy Tinh Trang Trí PH8-THCN60
  • Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Ø250mm MC-KD0418A MC-KD0418A

   Giá: 589.000 VNĐ
   655.000 VNĐ
  Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Ø250mm MC-KD0418A
  • Đèn Thả Thủy Tinh Ø350mm Trio 3010001-01 Trio 3010001-01

   Giá: 574.000 VNĐ
   1.148.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Ø350mm Trio 3010001-01
  • Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí Ø150mm AL-DD252A AL-DD252A

   Giá: 949.000 VNĐ
   1.054.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Trang Trí Ø150mm AL-DD252A
  • Đèn thả đơn trái cầu mạ bạc trang trí Ø150->Ø450 PH217-THCN196 PH217-THCN196

   Giá: 358.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu mạ bạc trang trí Ø150->Ø450 PH217-THCN196
  • Đèn thả đơn trái cầu mạ vàng trang trí Ø200->Ø450 TL6-75-8009G TL6-75-8009G

   Giá: 358.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu mạ vàng trang trí Ø200->Ø450 TL6-75-8009G
  • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193 PH8-THCN193

   Giá: 300.000 VNĐ
   334.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
  • Đèn thả đơn trái cầu bán bạc trang trí Ø150->Ø450 PH217-THCN199 PH21-THCN199

   Giá: 300.000 VNĐ
   334.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu bán bạc trang trí Ø150->Ø450 PH217-THCN199
  • Đèn thả trang trí Ø260mm EC216-142-TE033 EC216-142-TE033

   Giá: 600.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø260mm EC216-142-TE033
  • Đèn thả trang trí Ø370mm AER217-TTC11191/5 AER217-TTC11191/5

   Giá: 1.268.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø370mm AER217-TTC11191/5
  • Đèn thả trang trí Ø420mm JN216-047-TEY018 JN216-047-TEY018

   Giá: 1.308.994 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø420mm JN216-047-TEY018
  • Đèn thả trang trí Ø200mm EC216-142-TE039 EC216-142-TE039

   Giá: 800.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø200mm EC216-142-TE039
  • Đèn thả trang trí Ø200mm EC216-142-TE040/6 EC216-142-TE040/6

   Giá: 4.500.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø200mm EC216-142-TE040/6
  • Đèn thả trang trí Ø260mm EC216-142-TE038 EC216-142-TE038

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø260mm EC216-142-TE038
  • Đèn thả trang trí Ø130mm EC216-142-TE035 EC216-142-TE035

   Giá: 210.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø130mm EC216-142-TE035
  • Đèn thả trang trí Ø180mm EC216-142-TE036 EC216-142-TE036

   Giá: 280.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø180mm EC216-142-TE036
  • Đèn thả trang trí Ø140mm EC216-142-TE034 EC216-142-TE034

   Giá: 320.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø140mm EC216-142-TE034
  • Đèn thả trang trí Ø300mm EC216-141-TE030 EC216-141-TE030

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm EC216-141-TE030
  • Đèn thả trang trí Ø250mm EC216-141-TE032 EC216-141-TE032

   Giá: 750.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø250mm EC216-141-TE032
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin