ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả thủy tinh

  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-XQ7136-20 AL-XQ7136-20

   1.035.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-XQ7136-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø150mm AL-C5889A-15 AL-C5889A-15

   567.000 VNĐ 630.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø150mm AL-C5889A-15
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AL-MD3094-80 AL-MD3094-80

   19.404.000 VNĐ 21.560.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AL-MD3094-80
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AL-MD3093-80 AL-MD3093-80

   21.560.000 VNĐ 23.900.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại Ø800mm AL-MD3093-80
  • -10%
   Đèn Thả Bong Bóng Thủy Tinh AL-DQ057-4 AL-DQ057-4

   2.250.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Bong Bóng Thủy Tinh AL-DQ057-4
  • -10%
   Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø280mm AL-DH9030B-28 AL-DH9030B-28

   1.552.000 VNĐ 1.725.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø280mm AL-DH9030B-28
  • -10%
   Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø280mm AL-DH9030A-28 AL-DH9030A-28

   1.723.000 VNĐ 1.915.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø280mm AL-DH9030A-28
  • -10%
   Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø150mm AL-D7619A AL-D7619A

   1.687.000 VNĐ 1.875.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø150mm AL-D7619A
  • -10%
   Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø280mm AL-ZM7401 AL-ZM7401

   1.687.000 VNĐ 1.875.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Thủy Tinh Ø280mm AL-ZM7401
  • -10%
   Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø280mm AL-ZT1130B-2 AL-ZT1130B-2

   3.105.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø280mm AL-ZT1130B-2
  • -10%
   Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø280mm AL-ZT1130C-2 AL-ZT1130C-2

   3.105.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø280mm AL-ZT1130C-2
  • -10%
   Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø180mm AL-ZT1129C-2 AL-ZT1129C-2

   2.484.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø180mm AL-ZT1129C-2
  • -10%
   Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø180mm AL-ZT1129B-1 AL-ZT1129B-1

   1.845.000 VNĐ 2.050.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch Ø180mm AL-ZT1129B-1
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm AL-MD0633B-20 AL-MD0633B-20

   468.000 VNĐ 520.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm AL-MD0633B-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm AL-MD0633C-20 AL-MD0633C-20

   468.000 VNĐ 520.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm AL-MD0633C-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm AL-ND653-20 AL-ND653-20

   2.137.000 VNĐ 2.375.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm AL-ND653-20
  • -10%
   Đèn Thả Chao Thuỷ Tinh Ø150mm AL-C0633B1-15 AL-C0633B1-15

   427.000 VNĐ 475.000 VNĐ

  Đèn Thả Chao Thuỷ Tinh Ø150mm AL-C0633B1-15
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø500mm AL-C8788C-50 AL-C8788C-50

   10.971.000 VNĐ 12.190.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø500mm AL-C8788C-50
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø500mm AL-C8788B-50 AL-C8788B-50

   10.971.000 VNĐ 12.190.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø500mm AL-C8788B-50
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø500mm AL-C8788A-50 AL-C8788A-50

   10.971.000 VNĐ 12.190.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø500mm AL-C8788A-50
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585E-20 AL-SJ1585E-20

   1.683.000 VNĐ 1.870.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585E-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585D-20 AL-SJ1585D-20

   1.683.000 VNĐ 1.870.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585D-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585C-20 AL-SJ1585C-20

   1.683.000 VNĐ 1.870.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585C-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585B-20 AL-SJ1585B-20

   1.683.000 VNĐ 1.870.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585B-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585A-20 AL-SJ1585A-20

   1.683.000 VNĐ 1.870.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Màu Ø200mm AL-SJ1585A-20
  • -10%
   Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Ø150mm AL-MD950-15 AL-MD950-15

   490.000 VNĐ 545.000 VNĐ

  Đèn Thả Cầu Thủy Tinh Ø150mm AL-MD950-15
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø350mm AL-DD1013A-35 AL-DD1013A-35

   1.552.000 VNĐ 1.725.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø350mm AL-DD1013A-35
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø350mm AL-MD3636A-35 AL-MD3636A-35

   3.735.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø350mm AL-MD3636A-35
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø250mm AL-MD001A-25 AL-MD001A-25

   1.935.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø250mm AL-MD001A-25
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø250mm AL-C8020S-25 AL-C8020S-25

   2.565.000 VNĐ 2.850.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø250mm AL-C8020S-25
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Ø420mm YN-3296Y-3 YN-3296Y-3

   823.000 VNĐ 915.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Ø420mm YN-3296Y-3
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn L650mm YN-3295Y-3 YN-3295Y-3

   675.000 VNĐ 750.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn L650mm YN-3295Y-3
  • -9%
   Đèn Thả Phong Cách Châu Âu Ø300mm AL-MP8007E-30 AL-MP8007E-30

   8.996.000 VNĐ 9.885.000 VNĐ

  Đèn Thả Phong Cách Châu Âu Ø300mm AL-MP8007E-30
  • -9%
   Đèn Thả Phong Cách Châu Âu Ø300mm AL-MP8007D-30 AL-MP8007D-30

   8.996.000 VNĐ 9.885.000 VNĐ

  Đèn Thả Phong Cách Châu Âu Ø300mm AL-MP8007D-30
  • -9%
   Đèn Thả Phong Cách Châu Âu Ø300mm AL-MP8007C-30 AL-MP8007C-30

   8.996.000 VNĐ 9.885.000 VNĐ

  Đèn Thả Phong Cách Châu Âu Ø300mm AL-MP8007C-30
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø220mm AL-D2260 AL-D2260

   2.205.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø220mm AL-D2260
  • -9%
   Đèn Thả Thủy Tinh Nghệ Thuật H430mm AL-DL1255A-16 AL-DL1255A-16

   910.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Nghệ Thuật H430mm AL-DL1255A-16
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm LD-DG0604-20 LD-DG0604-20

   810.000 VNĐ 900.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Ø200mm LD-DG0604-20
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø250mm AL-DG0605B-25 AL-DG0605B-25

   1.035.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Kiểu Bắc Âu Ø250mm AL-DG0605B-25
  • -10%
   Đèn Thả Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-DG0605A-20 AL-DG0605A-20

   913.000 VNĐ 1.015.000 VNĐ

  Đèn Thả Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-DG0605A-20
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  23 Tháng Chín 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin