ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN TRANG TRÍ HOT HIỆN ĐẠI

  • Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1000mm DH217-CPL3010 DH217-CPL3010

   32.300.000 VNĐ

  Đèn chùm pha lê cao cấp Ø1000mm DH217-CPL3010
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH851/800 PH8-TH851/800

   7.300.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm PH8-TH851/800
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng L1300xH350mm PH8-TH851B PH8-TH851B

   7.400.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng L1300xH350mm PH8-TH851B
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm PH8-TH850/500 PH8-TH850/500

   2.700.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm PH8-TH850/500
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø720mm PH8-TH850/720 PH8-TH850/720

   4.440.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø720mm PH8-TH850/720
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø980mm PH8-TH850/980 PH8-TH850/980

   6.900.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø980mm PH8-TH850/980
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø900mm PH8-THCN100 PH8-THCN100

   1.700.000 VNĐ

  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø900mm PH8-THCN100
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P RG15-JH200/12P

   2.535.000 VNĐ

  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1050mm PH8-THCN102 PH8-THCN102

   2.500.000 VNĐ

  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1050mm PH8-THCN102
  • Đèn thả trang trí (thân xi vàng hoặc sơn thường) 10 bóng PH8-TH830 PH8-TH830

   3.500.000 VNĐ

  Đèn thả trang trí (thân xi vàng hoặc sơn thường) 10 bóng PH8-TH830
  • Đèn thả trang trí 14 bóng (xi vàng và sơn thường) PH8-TH832 PH8-TH832

   5.300.000 VNĐ

  Đèn thả trang trí 14 bóng (xi vàng và sơn thường) PH8-TH832
  • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH828 PH217-TH828

   10.052.000 VNĐ

  Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH828
  • Đèn thả kiểu Ý 9 bóng L1300xW800mm PH8-THCN202 PH8-THCN202

   4.500.000 VNĐ

  Đèn thả kiểu Ý 9 bóng L1300xW800mm PH8-THCN202
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5 TL6-90-XCB8085/5

   2.200.000 VNĐ

  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   2.700.000 VNĐ

  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200 PH8-THCN200

   3.100.000 VNĐ

  Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200
  • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189 PH8-THCN189

   3.700.000 VNĐ

  Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189
  • Đèn chùm kiểu Ý thân sơn thường & xi vàng bóng PH8-THCN190 PH8-THCN190

   2.580.000 VNĐ

  Đèn chùm kiểu Ý thân sơn thường & xi vàng bóng PH8-THCN190
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700mm HP8-TCL51036M HP8-TCL51036M

   6.120.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700mm HP8-TCL51036M
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm HP8-TCL51036L HP8-TCL51036L

   8.000.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800mm HP8-TCL51036L
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø450mm HP8-TCL61060S HP8-TCL61060S

   5.800.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø450mm HP8-TCL61060S
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø550mm HP8-TCL61060M HP8-TCL61060M

   7.800.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø550mm HP8-TCL61060M
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm HP8-TCL21066S HP8-TCL21066S

   6.600.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø500mm HP8-TCL21066S
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700mm HP8-TCL21066M HP8-TCL21066M

   7.800.000 VNĐ

  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700mm HP8-TCL21066M
  • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø650mm HP8-TCL21067M HP8-TCL21067M

   7.000.000 VNĐ

  Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø650mm HP8-TCL21067M
  • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø750mm HP8-TCL21067L HP8-TCL21067L

   7.800.000 VNĐ

  Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø750mm HP8-TCL21067L
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø600mm HP8-CY8501/5 HP8-CY8501/5

   3.160.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø600mm HP8-CY8501/5
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 7 cánh Ø750mm HP8-CY8501/7 HP8-CY8501/7

   4.860.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 7 cánh Ø750mm HP8-CY8501/7
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø1000mm HP8-CY8501/12 HP8-CY8501/12

   6.840.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø1000mm HP8-CY8501/12
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm HP8-CY8500/6 HP8-CY8500/6

   3.400.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm HP8-CY8500/6
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø800mm HP8-CY8500/9 HP8-CY8500/9

   5.660.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø800mm HP8-CY8500/9
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7305/6 VA8-MT7305/6

   3.720.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7305/6
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT7305/8 VA8-MT7305/8

   5.580.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT7305/8
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø1000mm VA8-MT7305/10 VA8-MT7305/10

   6.380.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø1000mm VA8-MT7305/10
  • Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng Ø600mm VA8-MT3048/6+1 VA8-MT3048/6+1

   3.720.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng Ø600mm VA8-MT3048/6+1
  • Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng L900xW600mm VA8-MT3048/8+2 VA8-MT3048/8+2

   4.780.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng L900xW600mm VA8-MT3048/8+2
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8535/5 VA8-MT8535/5

   5.000.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8535/5
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT8535/8 VA8-MT8535/8

   6.600.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT8535/8
  • ĐĐèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7284/4+1 VA8-MT7284/4+1

   3.800.000 VNĐ

  ĐĐèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7284/4+1
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT7284/6+1 VA8-MT7284/6+1

   4.600.000 VNĐ

  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT7284/6+1
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  15 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin