ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn trần gỗ

  • Đèn Ốp Trần Gỗ Tròn LED Ba Chế Độ Ø1000mm AL-MD2062-100 AL-MD2062-100

   Giá: 8.100.000 VNĐ
   9.000.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Tròn LED Ba Chế Độ Ø1000mm AL-MD2062-100
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Vuông LED Ba Chế Độ 1000mm AL-MD8211-100 AL-MD8211-100

   Giá: 10.440.000 VNĐ
   11.600.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Vuông LED Ba Chế Độ 1000mm AL-MD8211-100
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Vuông LED Ba Chế Độ 720mm AL-MD3058A-72 AL-MD3058A-72

   Giá: 5.400.000 VNĐ
   6.000.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Vuông LED Ba Chế Độ 720mm AL-MD3058A-72
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Chữ Nhật LED Ba Chế Độ 1000x700mm AL-MD3058B-100 AL-MD3058B-100

   Giá: 7.290.000 VNĐ
   8.100.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Chữ Nhật LED Ba Chế Độ 1000x700mm AL-MD3058B-100
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Tròn LED Ba Chế Độ Ø1000mm AL-MD3058C-100 AL-MD3058C-100

   Giá: 9.202.000 VNĐ
   10.225.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Tròn LED Ba Chế Độ Ø1000mm AL-MD3058C-100
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Tròn Ø1000mm AL-MD9340C-100 AL-MD9340C-100

   Giá: 7.573.000 VNĐ
   8.415.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Tròn Ø1000mm AL-MD9340C-100
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Hình Chữ Nhật AL-9340B-104 AL-9340B-104

   Giá: 6.210.000 VNĐ
   6.900.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Hình Chữ Nhật AL-9340B-104
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Hình Bát Giác AL-MD8001-75 AL-MD8001-75

   Giá: 6.390.000 VNĐ
   7.100.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Hình Bát Giác AL-MD8001-75
  • Đèn Ốp Gỗ Chữ Nhật LED Ba Chế Độ AL-MD8781-100 AL-MD8781-100

   Giá: 3.600.000 VNĐ
   4.000.000 VNĐ
  Đèn Ốp Gỗ Chữ Nhật LED Ba Chế Độ AL-MD8781-100
  • Đèn Mâm Áp Trần Gỗ LED Ø600mm YN-9382-600 YN-9382-600

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Mâm Áp Trần Gỗ LED Ø600mm YN-9382-600
  • Đèn Ốp Trần Gỗ Vuông AL-MD9340A-76 AL-MD9340A-76

   Giá: 4.860.000 VNĐ
   5.400.000 VNĐ
  Đèn Ốp Trần Gỗ Vuông AL-MD9340A-76
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-ĐEN TK217-AT15017-ĐEN

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-GỖ TK217-AT15017-GỖ

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15338 TK217-AT15338

   Giá: 880.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15338
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø450mm TK217-AT15339 TK217-AT15339

   Giá: 1.536.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø450mm TK217-AT15339
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø450mm TK217-AT15341 TK217-AT15341

   Giá: 1.536.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø450mm TK217-AT15341
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15346-ĐEN TK217-AT15346-ĐEN

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15346-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400mm TK217-AT15346-GỖ TK217-AT15346-GỖ

   Giá: 1.038.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400mm TK217-AT15346-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED L650xW550mm TK217-AT15347-ĐEN TK217-AT15347-ĐEN

   Giá: 1.462.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED L650xW550mm TK217-AT15347-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED L650xW550mm TK217-AT15347-GỖ TK217-AT15347-GỖ

   Giá: 1.462.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED L650xW550mm TK217-AT15347-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15348 TK217-AT15348

   Giá: 880.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15348
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø320-Ø600mm TK217-AT15348 TK217-AT15348

   Giá: 1.280.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø320-Ø600mm TK217-AT15348
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15349-GỖ TK217-AT15349-GỖ

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15349-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15350-ĐEN TK217-AT15350-ĐEN

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15350-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15350-GỖ TK217-AT15350-GỖ

   Giá: 980.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15350-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82002-ĐEN TK217-AT82002-ĐEN

   Giá: 580.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82002-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82002-GỖ TK217-AT82002-GỖ

   Giá: 580.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82002-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82003-ĐEN TK217-AT82003-ĐEN

   Giá: 580.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82003-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82003-GỖ TK217-AT82003-GỖ

   Giá: 580.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82003-GỖ
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82005-ĐEN TK217-AT82005-ĐEN

   Giá: 580.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø300-Ø400mm TK217-AT82005-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø950mm HP217-MLG220 HP217-MLG220

   Giá: 16.000.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø950mm HP217-MLG220
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø600mm HP217-MLG262 HP217-MLG262

   Giá: 6.500.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø600mm HP217-MLG262
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø750mm HP217-MLG252 HP217-MLG252

   Giá: 10.000.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø750mm HP217-MLG252
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15340 TK217-AT15340

   Giá: 932.800 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15340
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15340 TK217-AT15340

   Giá: 880.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø500mm TK217-AT15340
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-ĐEN TK217-AT15017-ĐEN

   Giá: 1.038.800 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-ĐEN
  • Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-GỖ TK217-AT15017-GỖ

   Giá: 1.038.800 VNĐ
  Đèn mâm áp trần gỗ LED Ø400-Ø520mm TK217-AT15017-GỖ
 • LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  27 Tháng Mười Một 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin