ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả nhôm - sắt - hợp kim

  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø230mm AL-MD6584 AL-MD6584

   1.162.000 VNĐ 1.292.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø230mm AL-MD6584
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø100mm AL-MD2874 AL-MD2874

   819.000 VNĐ 910.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø100mm AL-MD2874
  • Đèn Thả Trang Trí Ø240mm TL-VX1819-25 TL-VX1819-25

   0 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø240mm TL-VX1819-25
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe Ø320mm YN-8002A YN-8002A

   225.000 VNĐ 250.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe Ø320mm YN-8002A
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn Ø290mm AL-MD6425-29 AL-MD6425-29

   609.000 VNĐ 676.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn Ø290mm AL-MD6425-29
  • -10%
   Đèn Thả Chậu Cây Trang Trí Ø400mm AL-SD6122A AL-SD6122A

   745.000 VNĐ 828.000 VNĐ

  Đèn Thả Chậu Cây Trang Trí Ø400mm AL-SD6122A
  • -10%
   Đèn Thả Chậu Cây Trang Trí Ø400mm AL-SD6123A AL-SD6123A

   1.207.000 VNĐ 1.341.000 VNĐ

  Đèn Thả Chậu Cây Trang Trí Ø400mm AL-SD6123A
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-MD3944C-20 AL-MD3944C-20

   965.000 VNĐ 1.072.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-MD3944C-20
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø180mm AL-MD6036-1 AL-MD6036-1

   1.663.000 VNĐ 1.848.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø180mm AL-MD6036-1
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-MD8862 AL-MD8862

   832.000 VNĐ 925.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-MD8862
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø300mm AL-MD4903B AL-MD4903B

   945.000 VNĐ 1.050.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø300mm AL-MD4903B
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø230mm AL-D1176WH-23 AL-D1176WH-23

   761.000 VNĐ 846.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø230mm AL-D1176WH-23
  • -10%
   Đèn Thả Nhôm Trang Trí Ø120mm AL-HS1180A AL-HS1180A

   588.000 VNĐ 653.000 VNĐ

  Đèn Thả Nhôm Trang Trí Ø120mm AL-HS1180A
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø330mm AL-DT519 AL-DT519

   877.000 VNĐ 975.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø330mm AL-DT519
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-C011 AL-C011

   1.440.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-C011
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø350mm AL-BL2419B AL-BL2419B

   1.165.000 VNĐ 1.295.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø350mm AL-BL2419B
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø350mm AL-BL2419A AL-BL2419A

   1.165.000 VNĐ 1.295.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø350mm AL-BL2419A
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø190mm AL-C9543-19 AL-C9543-19

   378.000 VNĐ 420.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø190mm AL-C9543-19
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-MD9804B AL-MD9804B

   855.000 VNĐ 950.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø200mm AL-MD9804B
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-MG3944A-29 AL-MG3944A-29

   1.350.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-MG3944A-29
  • Đèn Thả Trang Trí Ø350mm AL-MT211A-35 AL-MT211A-35

   0 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø350mm AL-MT211A-35
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø460mm AL-MD8016B AL-MD8016B

   2.655.000 VNĐ 2.950.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø460mm AL-MD8016B
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø250mm AL-SD6132A AL-SD6132A

   441.000 VNĐ 490.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø250mm AL-SD6132A
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø350mm TM-TCF80B TM-TCF80B

   567.000 VNĐ 630.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø350mm TM-TCF80B
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Thân Nhôm Ø300mm AL-2874B-30 AL-2874B-30

   1.215.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Thân Nhôm Ø300mm AL-2874B-30
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Ø350mm AL-A05-35 AL-A05-35

   450.000 VNĐ 500.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Ø350mm AL-A05-35
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn YN-303-3 YN-303-3

   990.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn YN-303-3
  • -10%
   Đèn Thả Lồng Sắt Cổ Điển Ø270mm AL-1601 AL-1601

   558.000 VNĐ 620.000 VNĐ

  Đèn Thả Lồng Sắt Cổ Điển Ø270mm AL-1601
  • -10%
   Đèn Thả Giữ Nhiệt Đồ Ăn Ø290mm AL-C4037B AL-C4037B

   1.111.000 VNĐ 1.235.000 VNĐ

  Đèn Thả Giữ Nhiệt Đồ Ăn Ø290mm AL-C4037B
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Bi-a L1600mm AL-TB8880A-6 AL-TB8880A-6

   11.070.000 VNĐ 12.300.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Bi-a L1600mm AL-TB8880A-6
  • -10%
   Đèn Thả Hình Lá Sen Ø300mm AL-RN129-30 AL-RN129-30

   1.890.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ

  Đèn Thả Hình Lá Sen Ø300mm AL-RN129-30
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Ø300mm AL-ZM0201A-30 AL-ZM0201A-30

   770.000 VNĐ 855.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Ø300mm AL-ZM0201A-30
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Ø300mm AL-C1014A-30 AL-C1014A-30

   517.000 VNĐ 575.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Ø300mm AL-C1014A-30
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Ø300mm AL-C1014A-30 AL-C1014A-30

   621.000 VNĐ 690.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Ø300mm AL-C1014A-30
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø350mm AL-BA8587 AL-BA8587

   625.000 VNĐ 695.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø350mm AL-BA8587
  • -20%
   Đèn Thả Trang Trí Ø300mm YN-MD53B-1 YN-MD53B-1

   440.000 VNĐ 550.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø300mm YN-MD53B-1
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø350mm AL-D6231B AL-D6231B

   720.000 VNĐ 800.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø350mm AL-D6231B
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Ø230mm AL-AP022D-23 AL-AP022D-23

   791.000 VNĐ 879.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Ø230mm AL-AP022D-23
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø100mm AL-MD3810A-15 AL-MD3810A-15

   666.000 VNĐ 740.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø100mm AL-MD3810A-15
  • -10%
   Đèn Thả Giữ Nhiệt Đồ Ăn Ø290mm AL-PL541D AL-PL541D

   1.462.000 VNĐ 1.625.000 VNĐ

  Đèn Thả Giữ Nhiệt Đồ Ăn Ø290mm AL-PL541D
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  8  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  19 Tháng Năm 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin