ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn thả nhôm - sắt - hợp kim

  • Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Ø200mm TB-BN0647 TB-BN0647

   Giá: 360.000 VNĐ
   400.000 VNĐ
  Đèn Thả Lồng Sắt Nghệ Thuật Ø200mm TB-BN0647
  • Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø390mm AL-MD2630A AL-MD2630A

   Giá: 990.000 VNĐ
   1.100.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø390mm AL-MD2630A
  • Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø500mm AL-M0301A-50 AL-M0301A-50

   Giá: 5.895.000 VNĐ
   6.550.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø500mm AL-M0301A-50
  • Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø350mm AL-M8075A AL-M8075A

   Giá: 783.000 VNĐ
   870.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø350mm AL-M8075A
  • Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø420mm AL-QT4090A AL-QT4090A

   Giá: 783.000 VNĐ
   870.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Điều Chỉnh Cao Thấp Ø420mm AL-QT4090A
  • Đèn Thả Hibay LED 100W YN-HB02401-100W YN-HB02401-100W

   Giá: 823.000 VNĐ
   915.000 VNĐ
  Đèn Thả Hibay LED 100W YN-HB02401-100W
  • Đèn Thả Hibay LED 100W YN-HB0241-100W YN-HB0241-100W

   Giá: 1.530.000 VNĐ
   1.700.000 VNĐ
  Đèn Thả Hibay LED 100W YN-HB0241-100W
  • Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø420mm AL-MD20030 AL-MD20030

   Giá: 1.791.000 VNĐ
   1.990.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø420mm AL-MD20030
  • Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø300mm AL-MD607-30 AL-MD607-30

   Giá: 2.902.000 VNĐ
   3.225.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø300mm AL-MD607-30
  • Đèn Thả Hợp Kim Hiện Đại Ø230mm AL-MD035A-23 AL-MD035A-23

   Giá: 891.000 VNĐ
   990.000 VNĐ
  Đèn Thả Hợp Kim Hiện Đại Ø230mm AL-MD035A-23
  • Đèn Thả Nhôm Hiện Đại Ø120mm AL-MD6149A AL-MD6149A

   Giá: 936.000 VNĐ
   1.040.000 VNĐ
  Đèn Thả Nhôm Hiện Đại Ø120mm AL-MD6149A
  • Đèn Thả LED Tròn Vân Gỗ AL-TB4141-40 AL-TB4141-40

   Giá: 1.215.000 VNĐ
   1.350.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Tròn Vân Gỗ AL-TB4141-40
  • Đèn Thả Hợp Kim Hiện Đại AL-MD007A AL-MD007A

   Giá: 1.342.000 VNĐ
   1.492.000 VNĐ
  Đèn Thả Hợp Kim Hiện Đại AL-MD007A
  • Đèn Thả Phong Cách Mỹ Ø400mm AL-XLD381 AL-XLD381

   Giá: 4.140.000 VNĐ
   4.600.000 VNĐ
  Đèn Thả Phong Cách Mỹ Ø400mm AL-XLD381
  • Đèn Thả Phong Cách Châu Âu AL-MD3780A AL-MD3780A

   Giá: 3.915.000 VNĐ
   4.350.000 VNĐ
  Đèn Thả Phong Cách Châu Âu AL-MD3780A
  • Đèn Thả Hợp Kim Trang Trí AL-D0021-25 AL-D0021-25

   Giá: 418.000 VNĐ
   465.000 VNĐ
  Đèn Thả Hợp Kim Trang Trí AL-D0021-25
  • Đèn Thả Kim Loại Hiện Đại Ø520mm MC-KD1343 MC-KD1343

   Giá: 1.351.000 VNĐ
   1.590.000 VNĐ
  Đèn Thả Kim Loại Hiện Đại Ø520mm MC-KD1343
  • Đèn Thả Kiểu Bắc Âu Cổ Điển AL-TY1801A-4 AL-TY1801A-4

   Giá: 2.034.000 VNĐ
   2.260.000 VNĐ
  Đèn Thả Kiểu Bắc Âu Cổ Điển AL-TY1801A-4
  • Đèn Thả Chao Hợp Kim Hiện Đại Ø300mm AL-DY8157A AL-DY8157A

   Giá: 1.194.000 VNĐ
   1.327.000 VNĐ
  Đèn Thả Chao Hợp Kim Hiện Đại Ø300mm AL-DY8157A
  • Đèn Thả Trang Trí Gấp Mở Chao Ø320mm MC-TH9660G MC-TH9660G

   Giá: 1.730.000 VNĐ
   2.035.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Gấp Mở Chao Ø320mm MC-TH9660G
  • Đèn Thả Lồng Sắt Ø240mm MC-KD0461-1 MC-KD0461-1

   Giá: 270.000 VNĐ
   300.000 VNĐ
  Đèn Thả Lồng Sắt Ø240mm MC-KD0461-1
  • Đèn Thả Kim Loại Ø350mm MC-KD0460 MC-KD0460

   Giá: 297.000 VNĐ
   350.000 VNĐ
  Đèn Thả Kim Loại Ø350mm MC-KD0460
  • Đèn Thả Kim Loại Ø300mm MC-KD0459 MC-KD0459

   Giá: 297.000 VNĐ
   350.000 VNĐ
  Đèn Thả Kim Loại Ø300mm MC-KD0459
  • Đèn Thả Trang Trí Mạ Chrome AL-P1225 AL-P1225

   Giá: 1.995.000 VNĐ
   2.217.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Mạ Chrome AL-P1225
  • Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-CD6017-1W

   Giá: 631.800 VNĐ
  Đèn thả trang trí nhôm Ø300 AS-CD6017-1W - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn thả bộ 3 bóng trang trí PH218-THCN92C PH218-THCN92C

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 3 bóng trang trí PH218-THCN92C
  • Đèn thả trang trí Ø350mm AER217-TTC364/3 AER217-TTC364/3

   Giá: 968.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø350mm AER217-TTC364/3
  • Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTC465/3 AER217-TTC465/3

   Giá: 1.098.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTC465/3
  • Đèn thả trang trí Ø250mm AER217-TTC459/1 AER217-TTC459/1

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø250mm AER217-TTC459/1
  • Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTC459/3 AER217-TTC459/3

   Giá: 868.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTC459/3
  • Đèn thả trang trí Ø250mm AER217-TTC346/1 AER217-TTC346/1

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø250mm AER217-TTC346/1
  • Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTC346/3 AER217-TTC346/3

   Giá: 868.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTC346/3
  • Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B523/1 AER217-TTN-B523/1

   Giá: 568.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B523/1
  • Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTN-B523/3 AER217-TTN-B523/3

   Giá: 1.638.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTN-B523/3
  • Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B570/1 AER217-TTN-B570/1

   Giá: 568.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B570/1
  • Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTN-B570/3 AER217-TTN-B570/3

   Giá: 1.638.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTN-B570/3
  • Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B522/1 AER217-TTN-B522/1

   Giá: 568.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B522/1
  • Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTN-B522/3 AER217-TTN-B522/3

   Giá: 1.638.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø300mm AER217-TTN-B522/3
  • Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B582/1 AER217-TTN-B582/1

   Giá: 568.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí Ø200mm AER217-TTN-B582/1
  • Đèn thả trang trí AER217-TTN-B582/3 AER217-TTN-B582/3

   Giá: 1.638.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí AER217-TTN-B582/3
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin