ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN THẢ KIỂU HIỆN ĐẠI

  • -10%
   Đèn Thả Văn Phòng LED Ø600mm TH-PA9162W-60 TH-PA9162W-60

   1.071.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

  Đèn Thả Văn Phòng LED Ø600mm TH-PA9162W-60
  • -5%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm TM-PD01-80 TM-PD01-80

   9.137.000 VNĐ 9.618.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm TM-PD01-80
  • -5%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm TM-PD13-60 TM-PD13-60

   4.887.000 VNĐ 5.145.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm TM-PD13-60
  • -5%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm TM-PD28-60 TM-PD28-60

   5.346.000 VNĐ 5.628.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm TM-PD28-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí Ø1100mm AL-LC6080A-110 AL-LC6080A-110

   8.350.000 VNĐ 9.278.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí Ø1100mm AL-LC6080A-110
  • -5%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø80mm TM-PD24V TM-PD24V

   1.500.000 VNĐ 1.579.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø80mm TM-PD24V
  • -10%
   Đèn Thả Hình Lá Sen Ø600mm AL-MD3438A AL-MD3438A

   2.327.000 VNĐ 2.586.000 VNĐ

  Đèn Thả Hình Lá Sen Ø600mm AL-MD3438A
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø40mm AL-C8336A AL-C8336A

   1.127.000 VNĐ 1.252.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø40mm AL-C8336A
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí AL-PD0547B AL-PD0547B

   1.247.000 VNĐ 1.386.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí AL-PD0547B
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu L1560mm AL-PD1698 AL-PD1698

   8.223.000 VNĐ 9.137.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu L1560mm AL-PD1698
  • -10%
   Đèn Thả LED Văn Phòng L5000mm AL-BA1341-500 AL-BA1341-500

   9.450.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Văn Phòng L5000mm AL-BA1341-500
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø150mm AL-MD0788A AL-MD0788A

   630.000 VNĐ 700.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø150mm AL-MD0788A
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø150mm AL-MD8428A AL-MD8428A

   0 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø150mm AL-MD8428A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại AL-D098B-4030 AL-D098B-4030

   3.555.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-D098B-4030
  • -10%
   Đèn Thả LED Văn Phòng Ø700mm AL-BA1340-70 AL-BA1340-70

   5.625.000 VNĐ 6.250.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Văn Phòng Ø700mm AL-BA1340-70
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại AL-BA8592C AL-BA8592C

   20.587.000 VNĐ 22.875.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-BA8592C
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại AL-BA8592A AL-BA8592A

   20.587.000 VNĐ 22.875.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-BA8592A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-PD8785C AL-PD8785C

   3.915.000 VNĐ 4.350.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-PD8785C
  • -10%
   Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø750mm AL-QG8621-75 AL-QG8621-75

   26.010.000 VNĐ 28.900.000 VNĐ

  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø750mm AL-QG8621-75
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại H290mm AL-DM039 AL-DM039

   675.000 VNĐ 750.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại H290mm AL-DM039
  • -10%
   Đèn Thả Hai Vòng LED Ø800mm AL-D5046-80 AL-D5046-80

   3.046.000 VNĐ 3.385.000 VNĐ

  Đèn Thả Hai Vòng LED Ø800mm AL-D5046-80
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-D7061-40 AL-D7061-40

   1.904.000 VNĐ 2.115.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-D7061-40
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-D7061-864 AL-D7061-864

   8.091.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-D7061-864
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-D7061-64-2 AL-D7061-64-2

   4.500.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-D7061-64-2
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-DZ060-80 AL-DZ060-80

   15.480.000 VNĐ 17.200.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-DZ060-80
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-PD3363-60 AL-PD3363-60

   5.382.000 VNĐ 5.980.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-PD3363-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm AL-PD9016-100 AL-PD9016-100

   4.860.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm AL-PD9016-100
  • -10%
   Đèn Thả LED Văn Phòng L1200mm AL-71560B AL-71560B

   765.000 VNĐ 850.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Văn Phòng L1200mm AL-71560B
  • -10%
   Đèn Thả Kiểu Bắc Âu L600mm AL-FC8055A-60 AL-FC8055A-60

   1.665.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ

  Đèn Thả Kiểu Bắc Âu L600mm AL-FC8055A-60
  • -10%
   Đèn Thả Kiểu Hiện Đại L1000mm AL-D2351A-100 AL-D2351A-100

   4.725.000 VNĐ 5.250.000 VNĐ

  Đèn Thả Kiểu Hiện Đại L1000mm AL-D2351A-100
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1600mm AL-CT55009-160 AL-CT55009-160

   9.032.000 VNĐ 10.036.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1600mm AL-CT55009-160
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-D171-40 AL-D171-40

   3.150.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-D171-40
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm Ochio AL-C8292-100 AL-C8292-100

   5.860.000 VNĐ 6.512.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm Ochio AL-C8292-100
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø130mm GY-XD52A GY-XD52A

   2.150.000 VNĐ 2.389.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø130mm GY-XD52A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-C1605-60 AL-C1605-60

   3.060.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-C1605-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-PD012-80-4 AL-PD012-80-4

   5.724.000 VNĐ 6.360.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-PD012-80-4
  • -15%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600 + Ø400mm DC-TH7046-60 DC-TH7046-60

   2.975.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600 + Ø400mm DC-TH7046-60
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại Ø300mm AL-LK9857A AL-LK9857A

   590.000 VNĐ 655.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại Ø300mm AL-LK9857A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD17022-60 AL-MD17022-60

   4.932.000 VNĐ 5.480.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD17022-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1160mm AL-JD391A-116 AL-JD391A-116

   5.355.000 VNĐ 5.950.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1160mm AL-JD391A-116
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  7  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  06 Tháng Mười Hai 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin