ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN THẢ KIỂU HIỆN ĐẠI

  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1600mm AL-CT55009-160 AL-CT55009-160

   9.032.000 VNĐ 10.036.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1600mm AL-CT55009-160
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-D171-40 AL-D171-40

   3.150.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-D171-40
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm Ochio AL-C8292-100 AL-C8292-100

   5.860.000 VNĐ 6.512.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm Ochio AL-C8292-100
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø130mm GY-XD52A GY-XD52A

   2.150.000 VNĐ 2.389.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø130mm GY-XD52A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-C1605-60 AL-C1605-60

   3.060.000 VNĐ 3.400.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-C1605-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-PD012-80-4 AL-PD012-80-4

   5.724.000 VNĐ 6.360.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø800mm AL-PD012-80-4
  • -15%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600 + Ø400mm DC-TH7046-60 DC-TH7046-60

   2.975.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600 + Ø400mm DC-TH7046-60
  • -10%
   Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại Ø300mm AL-LK9857A AL-LK9857A

   590.000 VNĐ 655.000 VNĐ

  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại Ø300mm AL-LK9857A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD17022-60 AL-MD17022-60

   4.932.000 VNĐ 5.480.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD17022-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1160mm AL-JD391A-116 AL-JD391A-116

   5.355.000 VNĐ 5.950.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1160mm AL-JD391A-116
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại 800x800mm AL-JD391B-80 AL-JD391B-80

   8.302.000 VNĐ 9.225.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại 800x800mm AL-JD391B-80
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại AL-JD391C-120 AL-JD391C-120

   7.177.000 VNĐ 7.975.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-JD391C-120
  • -10%
   Đèn Thả Nhôm Ø400mm AL-C8197A AL-C8197A

   2.011.000 VNĐ 2.235.000 VNĐ

  Đèn Thả Nhôm Ø400mm AL-C8197A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiên Đại L900mm AL-MD9961-90 AL-MD9961-90

   6.795.000 VNĐ 7.550.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiên Đại L900mm AL-MD9961-90
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiên Đại L1200mm AL-MD9961-120 AL-MD9961-120

   9.765.000 VNĐ 10.850.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiên Đại L1200mm AL-MD9961-120
  • -10%
   Đèn Thả LED Văn Phòng L600mm AL-DG2888-60 AL-DG2888-60

   1.395.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Văn Phòng L600mm AL-DG2888-60
  • -10%
   Đèn Thả Nhôm Văn Phòng L1200mm AL-ML7575A AL-ML7575A

   3.501.000 VNĐ 3.890.000 VNĐ

  Đèn Thả Nhôm Văn Phòng L1200mm AL-ML7575A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm AL-MD8184-80 AL-MD8184-80

   2.511.000 VNĐ 2.790.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L800mm AL-MD8184-80
  • -10%
   Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm VQ-9162H-W VQ-9162H-W

   1.071.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm VQ-9162H-W
  • -10%
   Đèn Thả Ống Nhòm LED H600mm AL-MT0181A-60 AL-MT0181A-60

   810.000 VNĐ 900.000 VNĐ

  Đèn Thả Ống Nhòm LED H600mm AL-MT0181A-60
  • -15%
   Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MT286B-20 AL-MT286B-20

   850.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MT286B-20
  • -10%
   Đèn Thả Cầu Pha Lê Ø300mm TD-P9314-30 TD-P9314-30

   1.822.000 VNĐ 2.025.000 VNĐ

  Đèn Thả Cầu Pha Lê Ø300mm TD-P9314-30
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø680mm TD-P9312 TD-P9312

   3.150.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø680mm TD-P9312
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1200mm AL-DZ010-120 AL-DZ010-120

   9.927.000 VNĐ 11.030.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1200mm AL-DZ010-120
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại L1400mm AL-WG321A-140 AL-WG321A-140

   7.312.000 VNĐ 8.125.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại L1400mm AL-WG321A-140
  • -20%
   Đèn Thả LED Hiện Đại LH-TD63A LH-TD63A

   752.000 VNĐ 940.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại LH-TD63A
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại H320mm TD-C9312A TD-C9312A

   787.000 VNĐ 875.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại H320mm TD-C9312A
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí Ø600mm AL-TB4895A-60 AL-TB4895A-60

   1.048.000 VNĐ 1.165.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí Ø600mm AL-TB4895A-60
  • -10%
   Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm LD-A9120-40 LD-A9120-40

   2.385.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm LD-A9120-40
  • -10%
   Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm TH-PA9162A TH-PA9162A

   1.071.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm TH-PA9162A
  • -10%
   Đèn Thả LED Ống Nhòm H300mm AL-HQ6631A-30 AL-HQ6631A-30

   918.000 VNĐ 1.020.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Ống Nhòm H300mm AL-HQ6631A-30
  • -10%
   Đèn Thả Cầu Sao Inox Ø300mm LD-TH813B-30CH LD-TH813B-30CH

   1.449.000 VNĐ 1.610.000 VNĐ

  Đèn Thả Cầu Sao Inox Ø300mm LD-TH813B-30CH
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí Ø1000mm AL-D5366A-100 AL-D5366A-100

   5.130.000 VNĐ 5.700.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí Ø1000mm AL-D5366A-100
  • -10%
   Đèn Thả Led Ống Nhòm H400mm AL-MD9758-40 AL-MD9758-40

   621.000 VNĐ 690.000 VNĐ

  Đèn Thả Led Ống Nhòm H400mm AL-MD9758-40
  • -10%
   Đèn Thả Ống Nhòm LED H320mm AL-MD093B-32 AL-MD093B-32

   846.000 VNĐ 940.000 VNĐ

  Đèn Thả Ống Nhòm LED H320mm AL-MD093B-32
  • -10%
   Đèn Thả Thủy Tinh Nghệ Thuật Ø1000mm AL-MD3188-100 AL-MD3188-100

   23.355.000 VNĐ 25.950.000 VNĐ

  Đèn Thả Thủy Tinh Nghệ Thuật Ø1000mm AL-MD3188-100
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí AL-ZC123A AL-ZC123A

   1.035.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí AL-ZC123A
  • -10%
   Đèn Thả LED Trang Trí AL-MD237S AL-MD237S

   1.845.000 VNĐ 2.050.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Trang Trí AL-MD237S
  • -10%
   Đèn Thả LED Kiểu Bắc Âu H500mm AL-A158-50 AL-A158-50

   1.305.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

  Đèn Thả LED Kiểu Bắc Âu H500mm AL-A158-50
  • -10%
   Đèn Thả Kiểu Bắc Âu L1200mm AL-D1317C-120 AL-D1317C-120

   6.480.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ

  Đèn Thả Kiểu Bắc Âu L1200mm AL-D1317C-120
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  31 Tháng Năm 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin