ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN THẢ KIỂU HIỆN ĐẠI

  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9111 LDA-9111

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9111
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9112 LDA-9112

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9112
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9113 LDA-9113

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9113
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9114 LDA-9114

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1000mm LDA-9114
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1200mm LDA-9115 LDA-9115

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1200mm LDA-9115
  • Đèn Thả LED Hiện Đại L1300mm LDA-9116 LDA-9116

   Giá: 2.790.000 VNĐ
   3.100.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại L1300mm LDA-9116
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø500mm HA-MC9019 HA-MC9019

   Giá: 4.275.000 VNĐ
   4.750.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø500mm HA-MC9019
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD1239-4 AL-MD1239-4

   Giá: 13.050.000 VNĐ
   14.500.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD1239-4
  • Đèn Thả Trang Trí Đầu Giường Ø140mm AL-MD6047A AL-MD6047A

   Giá: 1.525.000 VNĐ
   1.695.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Đầu Giường Ø140mm AL-MD6047A
  • Đèn Thả LED Trang Trí Ø170mm AL-D5065 AL-D5065

   Giá: 0 VNĐ
  Đèn Thả LED Trang Trí Ø170mm AL-D5065
  • Đèn Thả LED Trang Trí AL-MD2130A AL-MD2130A

   Giá: 1.093.000 VNĐ
   1.215.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Trang Trí AL-MD2130A
  • Đèn Thả LED Trang Trí AL-KN03 AL-KN03

   Giá: 3.555.000 VNĐ
   3.950.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Trang Trí AL-KN03
  • Đèn Thả Đồng LED AL-HL965A-1 AL-HL965A-1

   Giá: 0 VNĐ
  Đèn Thả Đồng LED AL-HL965A-1
  • Đen Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-D051A-1 AL-D051A-1

   Giá: 1.485.000 VNĐ
   1.650.000 VNĐ
  Đen Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu AL-D051A-1
  • Đèn Thả LED Trang Trí H2000mm AL-GX072A-1-29 AL-GX072A-1-29

   Giá: 1.224.000 VNĐ
   1.360.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Trang Trí H2000mm AL-GX072A-1-29
  • Đèn Thả LED Trang Trí H1600mm AL-MD0033A-1 AL-MD0033A-1

   Giá: 976.000 VNĐ
   1.085.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Trang Trí H1600mm AL-MD0033A-1
  • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại Ø400mm AL-MD7579-40 AL-MD7579-40

   Giá: 2.268.000 VNĐ
   2.520.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại Ø400mm AL-MD7579-40
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-MD8099-40 AL-MD8099-40

   Giá: 2.520.000 VNĐ
   2.800.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø400mm AL-MD8099-40
  • Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu H1700mm AL-MD9132A AL-MD9132A

   Giá: 1.755.000 VNĐ
   1.950.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Kiểu Bắc Âu H1700mm AL-MD9132A
  • Đèn Thả Đá Cẩm Thạch AL-MD3732-25 AL-MD3732-25

   Giá: 3.780.000 VNĐ
   4.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Đá Cẩm Thạch AL-MD3732-25
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm AL-MD1623-80 AL-MD1623-80

   Giá: 8.415.000 VNĐ
   9.350.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm AL-MD1623-80
  • Đèn Thả Ba Vòng Lục Giác Ø800mm AL-MD1949-3 AL-MD1949-3

   Giá: 5.130.000 VNĐ
   5.700.000 VNĐ
  Đèn Thả Ba Vòng Lục Giác Ø800mm AL-MD1949-3
  • Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại Ø150mm AL-MD2584 AL-MD2584

   Giá: 1.053.000 VNĐ
   1.170.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Hiện Đại Ø150mm AL-MD2584
  • Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại L1200mm AL-MD3148A AL-MD3148A

   Giá: 3.393.000 VNĐ
   3.770.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn LED Hiện Đại L1200mm AL-MD3148A
  • Đèn Thả LED Năm Vòng Ø1000mm NP-MC9274B-5 NP-MC9274B-5

   Giá: 6.615.000 VNĐ
   7.350.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Năm Vòng Ø1000mm NP-MC9274B-5
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD9906A-30 AL-MD9906A-30

   Giá: 4.315.000 VNĐ
   4.795.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD9906A-30
  • Đèn Chùm Ngọc Trai 45 Bóng Ø940mm AL-MD0309-45 AL-MD0309-45

   Giá: 8.950.000 VNĐ
   9.945.000 VNĐ
  Đèn Chùm Ngọc Trai 45 Bóng Ø940mm AL-MD0309-45
  • Đèn Thả Đồng LED Hiện Đại AL-MD8500A-62 AL-MD8500A-62

   Giá: 7.056.000 VNĐ
   7.840.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng LED Hiện Đại AL-MD8500A-62
  • Đèn Thả LED Ba Vòng Ø800mm CT-TH816BR-80 CT-TH816BR-80

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Ba Vòng Ø800mm CT-TH816BR-80
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-GS8697-80-50 AL-GS8697-80-50

   Giá: 4.207.000 VNĐ
   4.675.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-GS8697-80-50
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD8288A-60 AL-MD8288A-60

   Giá: 3.105.000 VNĐ
   3.450.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD8288A-60
  • Đèn Thả LED Bốn Vòng Ø800mm TK-MC9422-80-4 TK-MC9422-80-4

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Bốn Vòng Ø800mm TK-MC9422-80-4
  • Đèn Thả LED Năm Vòng Ø800mm NP-MC9274-80-5 NP-MC9274-80-5

   Giá: 5.400.000 VNĐ
   6.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Năm Vòng Ø800mm NP-MC9274-80-5
  • Đèn Thả Đồng LED Hai Vòng Tròn AL-MD5018-60-2 AL-MD5018-60-2

   Giá: 5.292.000 VNĐ
   5.880.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng LED Hai Vòng Tròn AL-MD5018-60-2
  • Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm TN-LX241B-2 TN-LX241B-2

   Giá: 1.170.000 VNĐ
   1.300.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm TN-LX241B-2
  • Đèn Thả LED Hình Ống Ø56mm HTA-TH8645-55 HTA-TH8645-55

   Giá: 523.000 VNĐ
   615.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hình Ống Ø56mm HTA-TH8645-55
  • Đèn Thả LED Hình Trụ H520mm AL-YS827 AL-YS827

   Giá: 1.100.000 VNĐ
   1.222.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hình Trụ H520mm AL-YS827
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm MC-KD4093-80 MC-KD4093-80

   Giá: 2.250.000 VNĐ
   2.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm MC-KD4093-80
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-SY8183-90 AL-SY8183-90

   Giá: 3.285.000 VNĐ
   3.650.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-SY8183-90
  • Đèn Thả Sáu Vòng LED Ø1000mm MC-KD1351-100 MC-KD1351-100

   Giá: 14.580.000 VNĐ
   16.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Sáu Vòng LED Ø1000mm MC-KD1351-100
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin