ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN THẢ PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

  • Đèn Chùm Ngọc Trai 45 Bóng Ø940mm AL-MD0309-45 AL-MD0309-45

   Giá: 8.950.000 VNĐ
   9.945.000 VNĐ
  Đèn Chùm Ngọc Trai 45 Bóng Ø940mm AL-MD0309-45
  • Đèn Thả Đồng LED Hiện Đại AL-MD8500A-62 AL-MD8500A-62

   Giá: 7.056.000 VNĐ
   7.840.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng LED Hiện Đại AL-MD8500A-62
  • Đèn Thả LED Ba Vòng Ø800mm CT-TH816BR-80 CT-TH816BR-80

   Giá: 2.700.000 VNĐ
   3.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Ba Vòng Ø800mm CT-TH816BR-80
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-GS8697-80-50 AL-GS8697-80-50

   Giá: 4.207.000 VNĐ
   4.675.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-GS8697-80-50
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD8288A-60 AL-MD8288A-60

   Giá: 3.105.000 VNĐ
   3.450.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø600mm AL-MD8288A-60
  • Đèn Thả LED Bốn Vòng Ø800mm TK-MC9422-80-4 TK-MC9422-80-4

   Giá: 4.500.000 VNĐ
   5.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Bốn Vòng Ø800mm TK-MC9422-80-4
  • Đèn Thả LED Năm Vòng Ø800mm NP-MC9274-80-5 NP-MC9274-80-5

   Giá: 5.400.000 VNĐ
   6.000.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Năm Vòng Ø800mm NP-MC9274-80-5
  • Đèn Thả Đồng LED Hai Vòng Tròn AL-MD5018-60-2 AL-MD5018-60-2

   Giá: 5.292.000 VNĐ
   5.880.000 VNĐ
  Đèn Thả Đồng LED Hai Vòng Tròn AL-MD5018-60-2
  • Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm TN-LX241B-2 TN-LX241B-2

   Giá: 1.170.000 VNĐ
   1.300.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Văn Phòng Ø600mm TN-LX241B-2
  • Đèn Thả LED Hình Ống Ø56mm HTA-TH8645-55 HTA-TH8645-55

   Giá: 523.000 VNĐ
   615.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hình Ống Ø56mm HTA-TH8645-55
  • Đèn Thả LED Hình Trụ H520mm AL-YS827 AL-YS827

   Giá: 1.100.000 VNĐ
   1.222.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hình Trụ H520mm AL-YS827
  • Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm MC-KD4093-80 MC-KD4093-80

   Giá: 2.250.000 VNĐ
   2.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Pha Lê LED Ø800mm MC-KD4093-80
  • Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-SY8183-90 AL-SY8183-90

   Giá: 3.285.000 VNĐ
   3.650.000 VNĐ
  Đèn Thả Bàn Ăn Hiện Đại AL-SY8183-90
  • Đèn Thả Sáu Vòng LED Ø1000mm MC-KD1351-100 MC-KD1351-100

   Giá: 14.580.000 VNĐ
   16.200.000 VNĐ
  Đèn Thả Sáu Vòng LED Ø1000mm MC-KD1351-100
  • Đèn Thả Năm Vòng LED Ø1000mm MC-KD1350-100 MC-KD1350-100

   Giá: 8.235.000 VNĐ
   9.150.000 VNĐ
  Đèn Thả Năm Vòng LED Ø1000mm MC-KD1350-100
  • Đèn Thả Sáu Vòng LED Ø1000mm MC-KD1349-100 MC-KD1349-100

   Giá: 6.615.000 VNĐ
   7.350.000 VNĐ
  Đèn Thả Sáu Vòng LED Ø1000mm MC-KD1349-100
  • Đèn Thả Ba Vòng LED Ø800 MC-KD1348-80 MC-KD1348-80

   Giá: 5.400.000 VNĐ
   6.000.000 VNĐ
  Đèn Thả Ba Vòng LED Ø800 MC-KD1348-80
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD2551A-60 AL-MD2551A-60

   Giá: 1.057.000 VNĐ
   1.175.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD2551A-60
  • Đèn Thả LED Hiện Đại H550mm AL-MD0119-1 AL-MD0119-1

   Giá: 1.291.000 VNĐ
   1.435.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại H550mm AL-MD0119-1
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-XC8333A-60 AL-XC8333A-60

   Giá: 2.070.000 VNĐ
   2.300.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-XC8333A-60
  • Đèn Thả Trang Trí Hiện Đại Ø800mm SA9-1024/3 SA9-1024/3

   Giá: 4.725.000 VNĐ
   5.250.000 VNĐ
  Đèn Thả Trang Trí Hiện Đại Ø800mm SA9-1024/3
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-QZ2864A-60 AL-QZ2864A-60

   Giá: 1.665.000 VNĐ
   1.850.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-QZ2864A-60
  • Đèn Thả LED Hiện Đại H2000mm AL-PY8126A AL-PY8126A

   Giá: 1.100.000 VNĐ
   1.295.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại H2000mm AL-PY8126A
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-CP9898C AL-CP9898C

   Giá: 1.130.000 VNĐ
   1.330.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-CP9898C
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD4555A-20 AL-MD4555A-20

   Giá: 1.498.000 VNĐ
   1.665.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD4555A-20
  • Đèn Thả LED 3 Vòng Ø800mm MC-KD1340 MC-KD1340

   Giá: 3.272.000 VNĐ
   3.850.000 VNĐ
  Đèn Thả LED 3 Vòng Ø800mm MC-KD1340
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD72282-1 AL-MD72282-1

   Giá: 1.053.000 VNĐ
   1.170.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD72282-1
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-YS600-30 AL-YS600-30

   Giá: 1.422.000 VNĐ
   1.580.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-YS600-30
  • Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch AL-D00017A AL-D00017A

   Giá: 2.250.000 VNĐ
   2.500.000 VNĐ
  Đèn Thả Chao Đá Cẩm Thạch AL-D00017A
  • Đèn Thả LED Vòng Pha Lê MC-KD0481-40 MC-KD0481-40

   Giá: 2.601.000 VNĐ
   2.890.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Vòng Pha Lê MC-KD0481-40
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø200mm MC-KD0457 MC-KD0457

   Giá: 1.100.000 VNĐ
   1.295.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø200mm MC-KD0457
  • Đèn Thả LED Hiện Đại Ø200mm MC-KD0457 MC-KD0457

   Giá: 1.100.000 VNĐ
   1.295.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại Ø200mm MC-KD0457
  • Đèn Thả LED Trang Trí MC-KD0456B MC-KD0456B

   Giá: 805.000 VNĐ
   895.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Trang Trí MC-KD0456B
  • Đèn Thả LED Ba Vòng Tròn Ø800 MC-KD0422 MC-KD0422

   Giá: 3.330.000 VNĐ
   3.700.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Ba Vòng Tròn Ø800 MC-KD0422
  • Đèn Thả LED Ba Vòng Tròn MC-KD0421 MC-KD0421

   Giá: 3.793.000 VNĐ
   4.215.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Ba Vòng Tròn MC-KD0421
  • Đèn Thả LED Hiện Đại MC-KD0420A MC-KD0420A

   Giá: 369.000 VNĐ
   410.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại MC-KD0420A
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD2013WH-A AL-MD2013WH-A

   Giá: 1.000.000 VNĐ
   1.111.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-MD2013WH-A
  • Đèn Thả Bốn Vòng LED Màu Cafe MC-KD0415 MC-KD0415

   Giá: 5.535.000 VNĐ
   6.150.000 VNĐ
  Đèn Thả Bốn Vòng LED Màu Cafe MC-KD0415
  • Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại YN-2883-1 YN-2883-1

   Giá: 1.000.000 VNĐ
   1.111.000 VNĐ
  Đèn Thả Thủy Tinh Hiện Đại YN-2883-1
  • Đèn Thả LED Hiện Đại AL-D97A-26 AL-D97A-26

   Giá: 1.150.000 VNĐ
   1.278.000 VNĐ
  Đèn Thả LED Hiện Đại AL-D97A-26
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  27 Tháng Mười Một 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin