ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm nghệ thuật

  • -10%
   Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø530mm AL-MD9671-53 AL-MD9671-53

   1.445.000 VNĐ 1.605.000 VNĐ

  Đèn Chùm Kiểu Bắc Âu Ø530mm AL-MD9671-53
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-W852B-54 AL-W852B-54

   11.061.000 VNĐ 12.290.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø1000mm AL-W852B-54
  • -10%
   Đèn Chùm Hera Nghệ Thuật Ø600mm AL-CH0178-60 AL-CH0178-60

   4.572.000 VNĐ 5.080.000 VNĐ

  Đèn Chùm Hera Nghệ Thuật Ø600mm AL-CH0178-60
  • -10%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Kiểu Bắc Âu Ø600mm AL-PD9824D AL-PD9824D

   8.547.000 VNĐ 9.496.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Kiểu Bắc Âu Ø600mm AL-PD9824D
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø680mm AL-LY3484-12 AL-LY3484-12

   5.176.000 VNĐ 5.751.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø680mm AL-LY3484-12
  • -10%
   Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø770mm AL-LY3484-16 AL-LY3484-16

   6.485.000 VNĐ 7.206.000 VNĐ

  Đèn Chùm Trang Trí Kiểu Bắc Âu Ø770mm AL-LY3484-16
  • -10%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm AL-PD3542-80 AL-PD3542-80

   8.082.000 VNĐ 8.980.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm AL-PD3542-80
  • -10%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø600mm AL-PD3541 AL-PD3541

   8.941.000 VNĐ 9.935.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø600mm AL-PD3541
  • -10%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm AL-PD8820B-80 AL-PD8820B-80

   7.387.000 VNĐ 8.207.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm AL-PD8820B-80
  • -10%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø600mm AL-PD8820 AL-PD8820

   8.460.000 VNĐ 9.400.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø600mm AL-PD8820
  • -10%
   Đèn Chùm Phong Cách Cổ Điểm Ø600mm AL-MD1012 AL-MD1012

   1.395.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

  Đèn Chùm Phong Cách Cổ Điểm Ø600mm AL-MD1012
  • -5%
   Đèn Chùm Phong Cách Cổ Điểm Ø800mm AL-TH171-8 AL-TH171-8

   3.268.000 VNĐ 3.440.000 VNĐ

  Đèn Chùm Phong Cách Cổ Điểm Ø800mm AL-TH171-8
  • -10%
   Đèn Chùm Sao LED Ø800mm AL-MT005-80 AL-MT005-80

   13.300.000 VNĐ 14.778.000 VNĐ

  Đèn Chùm Sao LED Ø800mm AL-MT005-80
  • -15%
   Đèn Chùm Ngọc Trai 25 Bóng Ø800mm NP-MC0502-80 NP-MC0502-80

   3.952.000 VNĐ 4.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm Ngọc Trai 25 Bóng Ø800mm NP-MC0502-80
  • -10%
   Đèn Chùm Lông Đà Điểu Ø850mm AL-7019P-85 AL-7019P-85

   9.675.000 VNĐ 10.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Lông Đà Điểu Ø850mm AL-7019P-85
  • -10%
   Đèn Chùm Thả Cánh Xếp Nhôm AL-12555A-38 AL-12555A-38

   5.013.000 VNĐ 5.570.000 VNĐ

  Đèn Chùm Thả Cánh Xếp Nhôm AL-12555A-38
  • -10%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm MC-KD0483 MC-KD0483

   10.980.000 VNĐ 12.200.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm MC-KD0483
  • --800%
   Đèn Chùm Pha Lê Nghệ Thuật Ø800mm MC-KD0482 MC-KD0482

   14.850.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ

  Đèn Chùm Pha Lê Nghệ Thuật Ø800mm MC-KD0482
  • -15%
   Đèn Thả Nghệ Thuật Ø600mm MC-TH9217S-600 MC-TH9217S-600

   2.252.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ

  Đèn Thả Nghệ Thuật Ø600mm MC-TH9217S-600
  • -15%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm MC-1482-8H MC-1482-8H

   7.359.000 VNĐ 8.658.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm MC-1482-8H
  • -15%
   Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm MC-XD116 MC-XD116

   7.357.000 VNĐ 8.655.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nghệ Thuật Ø800mm MC-XD116
  • -15%
   Đèn Chùm LED 45 Lá Ø850mm MC-KD0476A MC-KD0476A

   2.975.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED 45 Lá Ø850mm MC-KD0476A
  • -10%
   Đèn Chùm LED Hoa Bồ Công Anh MC-KD0475-60 MC-KD0475-60

   4.378.000 VNĐ 4.865.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED Hoa Bồ Công Anh MC-KD0475-60
  • -15%
   Đèn Chùm LED 45 Lá Ø950mm MC-KD0474A MC-KD0474A

   3.497.000 VNĐ 4.115.000 VNĐ

  Đèn Chùm LED 45 Lá Ø950mm MC-KD0474A
  • -10%
   Đèn Chùm Nến Dây Thừng Ø600mm MC-KD0440 MC-KD0440

   990.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nến Dây Thừng Ø600mm MC-KD0440
  • -10%
   Đèn Chùm Nến Dây Thừng Ø700mm MC-KD0439 MC-KD0439

   900.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

  Đèn Chùm Nến Dây Thừng Ø700mm MC-KD0439
  • -10%
   Đèn Chùm Lá Nghệ Thuật MC-KD0438-80 MC-KD0438-80

   3.375.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ

  Đèn Chùm Lá Nghệ Thuật MC-KD0438-80
  • -10%
   Đèn Chùm Lá Nghệ Thuật MC-KD0409 MC-KD0409

   1.125.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

  Đèn Chùm Lá Nghệ Thuật MC-KD0409
  • Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm PH218-TH849 PH218-TH849

   8.700.000 VNĐ

  Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm PH218-TH849
  • Đèn chùm LED hiện đại Ø1050mm PH218-TH851 PH218-TH851

   10.000.000 VNĐ

  Đèn chùm LED hiện đại Ø1050mm PH218-TH851
  • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø500mm RG6-80035S RG6-80035S

   3.700.000 VNĐ

  Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø500mm RG6-80035S
  • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø720mm RG6-80035M RG6-80035M

   5.900.000 VNĐ

  Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø720mm RG6-80035M
  • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø980mm RG6-80035L RG6-80035L

   9.180.000 VNĐ

  Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø980mm RG6-80035L
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P TL6-86-JH100-10P

   2.275.000 VNĐ

  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P RG15-JH200/12P

   2.535.000 VNĐ

  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15 TL6-86-JH120-15

   2.700.000 VNĐ

  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5 TL6-90-XCB8085/5

   2.799.000 VNĐ

  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   3.359.000 VNĐ

  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7 TL6-89-XCB8085/7

   3.919.000 VNĐ

  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
  • -15%
   Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8 TL6-87-XCB8085/8

   3.051.000 VNĐ 3.590.000 VNĐ

  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3990 5736 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 3990 5736 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: https://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3990 5736
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  16 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin