ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm nghệ thuật

  • Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm PH218-TH849 PH218-TH849

   Giá: 8.700.000 VNĐ
  Đèn chùm LED hiện đại Ø800mm PH218-TH849
  • Đèn chùm LED hiện đại Ø1050mm PH218-TH851 PH218-TH851

   Giá: 10.000.000 VNĐ
  Đèn chùm LED hiện đại Ø1050mm PH218-TH851
  • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø500mm RG6-80035S RG6-80035S

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø500mm RG6-80035S
  • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø720mm RG6-80035M RG6-80035M

   Giá: 5.900.000 VNĐ
  Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø720mm RG6-80035M
  • Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø980mm RG6-80035L RG6-80035L

   Giá: 9.180.000 VNĐ
  Đèn chùm LED hiện đại hình nhánh cây Ø980mm RG6-80035L
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P TL6-86-JH100-10P

   Giá: 2.275.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P RG15-JH200/12P

   Giá: 2.535.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15 TL6-86-JH120-15

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5 TL6-90-XCB8085/5

   Giá: 2.799.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-90-XCB8085/5
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   Giá: 3.359.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7 TL6-89-XCB8085/7

   Giá: 3.919.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2000mm TL6-89-XCB8085/7
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8 TL6-87-XCB8085/8

   Giá: 4.478.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L2100xH840mm TL6-87-XCB8085/8
  • Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16 MS40-L1901/16

   Giá: 4.675.320 VNĐ
  Đèn chùm LED nghệ thuật kiểu Ý MS40-L1901/16
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1000xH2580mm TL6-87-XCB8085/13 TL6-87-XCB8085/13

   Giá: 7.260.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1000xH2580mm TL6-87-XCB8085/13
  • Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø930mm RS217-1469/6 RS217-1469/6

   Giá: 4.950.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 6 bóng Ø930mm RS217-1469/6
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø700mm RS217-1423/12 RS217-1423/12

   Giá: 5.220.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø700mm RS217-1423/12
  • Đèn chùm trang trí 9 bóng Ø300mm RS217-1425/9 RS217-1425/9

   Giá: 3.420.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 9 bóng Ø300mm RS217-1425/9
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø450mm RS217-1456 RS217-1456

   Giá: 6.120.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø450mm RS217-1456
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø650mm RS217-1458/700 RS217-1458/700

   Giá: 5.220.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø650mm RS217-1458/700
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø800mm RS217-1458/800 RS217-1458/800

   Giá: 5.220.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø800mm RS217-1458/800
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH218-THCN101A PH218-THCN101A

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH218-THCN101A
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH218-THCN101B PH218-THCN101B

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH218-THCN101B
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø930mm PH218-THCN104 PH218-THCN104

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø930mm PH218-THCN104
  • Đèn chùm trang trí 21 bóng L1800mm PH218-THCN103 PH218-THCN103

   Giá: 3.990.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 21 bóng L1800mm PH218-THCN103
  • Đèn chùm trang trí 4 bóng Ø380mm PH218-THCN121 PH218-THCN121

   Giá: 1.100.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 4 bóng Ø380mm PH218-THCN121
  • Đèn chùm trang trí 5 bóng Ø450mm PH218-THCN120 PH218-THCN120

   Giá: 1.300.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 5 bóng Ø450mm PH218-THCN120
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH218-THCN122 PH218-THCN122

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH218-THCN122
  • Đèn chùm trang trí PH218-THCN165 PH218-THCN165

   Giá: 3.398.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí PH218-THCN165
  • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN182 PH218-THCN182

   Giá: 1.498.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN182
  • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN184 PH218-THCN184

   Giá: 1.498.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN184
  • Đèn chùm trang trí Ø650mm PH218-THCN185 PH218-THCN185

   Giá: 1.996.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø650mm PH218-THCN185
  • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN183 PH218-THCN183

   Giá: 1.498.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN183
  • Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN186 PH218-THCN186

   Giá: 1.498.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø500mm PH218-THCN186
  • Đèn chùm trang trí Ø460mm PH218-THCN32 PH218-THCN32

   Giá: 730.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø460mm PH218-THCN32
  • Đèn chùm trang trí Ø600mm PH218-THCN33 PH218-THCN33

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø600mm PH218-THCN33
  • Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø330mm PH218-THCN34 PH218-THCN34

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø330mm PH218-THCN34
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø450mm PH218-THCN35A PH218-THCN35A

   Giá: 3.600.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø450mm PH218-THCN35A
  • Đèn chùm trang trí 19 bóng Ø650mm PH218-THCN36A PH218-THCN36A

   Giá: 7.100.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 19 bóng Ø650mm PH218-THCN36A
  • Đèn chùm trang trí 25 bóng Ø750mm PH218-THCN36B PH218-THCN36B

   Giá: 9.300.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 25 bóng Ø750mm PH218-THCN36B
  • Đèn chùm LED hiện đại 3 nhánh Ø360mm PH218-TH848 PH218-TH848

   Giá: 7.740.000 VNĐ
  Đèn chùm LED hiện đại 3 nhánh Ø360mm PH218-TH848
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin