ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn sàn - dèn cây

  • Đèn cây trang trí Ø270 x H1620mm PH218-DC554B PH218-DC554B

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø270 x H1620mm PH218-DC554B
  • Đèn cây LED ánh sáng vàng W380 x H1560mm PH218-DC529 PH218-DC529

   Giá: 3.500.000 VNĐ
  Đèn cây LED ánh sáng vàng W380 x H1560mm PH218-DC529
  • Đèn cây LED ánh sáng vàng W220 x H1380mm PH218-DC566 PH218-DC566

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn cây LED ánh sáng vàng W220 x H1380mm PH218-DC566
  • Đèn cây LED ánh sáng vàng W220 x H1380mm PH218-DC567 PH218-DC567

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn cây LED ánh sáng vàng W220 x H1380mm PH218-DC567
  • Đèn cây trang trí Ø200 x H1400mm PH218-DC509 PH218-DC509

   Giá: 1.298.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø200 x H1400mm PH218-DC509
  • Đèn cây trang trí Ø200 x H1400mm PH218-DC517 PH218-DC517

   Giá: 1.500.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø200 x H1400mm PH218-DC517
  • Đèn cây trang trí có 2 màu đen hoặc trắng Ø120 x H1200mm PH218-DC519 PH218-DC519

   Giá: 990.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí có 2 màu đen hoặc trắng Ø120 x H1200mm PH218-DC519
  • Đèn cây trang trí Ø330-Ø370 x H1600mm PH218-DC522 PH218-DC522

   Giá: 1.500.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø330-Ø370 x H1600mm PH218-DC522
  • Đèn cây trang trí Ø140 x H1300mm PH218-DC528 PH218-DC528

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø140 x H1300mm PH218-DC528
  • Đèn cây trang trí Ø390 x H1600mm PH218-DC530 PH218-DC530

   Giá: 1.898.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø390 x H1600mm PH218-DC530
  • Đèn cây trang trí Ø390 x H1600mm PH218-DC531 PH218-DC531

   Giá: 1.898.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø390 x H1600mm PH218-DC531
  • Đèn cây trang trí Ø150 x H1550mm PH218-DC532 PH218-DC532

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø150 x H1550mm PH218-DC532
  • Đèn cây trang trí Ø130 x H1150mm PH218-DC544 PH218-DC544

   Giá: 1.560.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø130 x H1150mm PH218-DC544
  • Đèn cây trang trí Ø130 x H1150mm PH218-DC545 PH218-DC545

   Giá: 1.560.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø130 x H1150mm PH218-DC545
  • Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng Ø160 x H1520mm PH218-DC548 PH218-DC548

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng Ø160 x H1520mm PH218-DC548
  • Đèn cây trang trí W350 x H1600mm PH218-DC560 PH218-DC560

   Giá: 2.200.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí W350 x H1600mm PH218-DC560
  • Đèn cây trang trí W380 x H1600mm PH218-DC561 PH218-DC561

   Giá: 1.780.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí W380 x H1600mm PH218-DC561
  • Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng W140 x H1500mm PH218-DC558 PH218-DC558

   Giá: 1.990.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng W140 x H1500mm PH218-DC558
  • Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng W140 x H1500mm PH218-DC564 PH218-DC564

   Giá: 1.990.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng W140 x H1500mm PH218-DC564
  • Đèn cây trang trí Ø200 x W380 x H1750mm PH218-DC568 PH218-DC568

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø200 x W380 x H1750mm PH218-DC568
  • Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng W800 x H1800mm PH218-DC569 PH218-DC569

   Giá: 1.980.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí màu đen hoặc trắng W800 x H1800mm PH218-DC569
  • Đèn cây trang trí W400 x H1700mm PH218-DC570 PH218-DC570

   Giá: 1.580.000 VNĐ
  Đèn cây trang trí W400 x H1700mm PH218-DC570
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø350 x H1520mm TK217-ĐĐ8593 TK217-ĐĐ8593

   Giá: 1.992.800 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø350 x H1520mm TK217-ĐĐ8593
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø350 x H1520mm TK217-ĐĐ8591 TK217-ĐĐ8591

   Giá: 1.992.800 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø350 x H1520mm TK217-ĐĐ8591
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø350 x H1520mm TK217-ĐĐ8594 TK217-ĐĐ8594

   Giá: 1.992.800 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø350 x H1520mm TK217-ĐĐ8594
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø190 x H1300mm TK217-ĐĐ8590 TK217-ĐĐ8590

   Giá: 1.272.000 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø190 x H1300mm TK217-ĐĐ8590
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8589 TK217-ĐĐ8589

   Giá: 1.272.000 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8589
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8587 TK217-ĐĐ8587

   Giá: 1.272.000 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8587
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8588 TK217-ĐĐ8588

   Giá: 1.272.000 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8588
  • Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8586 TK217-ĐĐ8586

   Giá: 1.272.000 VNĐ
  Đèn đứng gỗ trang trí Ø180 x H1300mm TK217-ĐĐ8586
  • Đèn cây trang trí có bàn gỗ Ø400xH1700mm MS52-ML9013 MS52-ML9013

   Giá: 2.850.480 VNĐ
  Đèn cây trang trí có bàn gỗ Ø400xH1700mm MS52-ML9013
  • Đèn cây trang trí Ø360xH1600mm MS52-ML8612G MS52-ML8612G

   Giá: 2.067.930 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø360xH1600mm MS52-ML8612G
  • Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-129-NDB011 JN216-129-NDB011

   Giá: 5.251.706 VNĐ
  Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-129-NDB011
  • Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-129-NDB012 JN216-129-NDB012

   Giá: 5.507.887 VNĐ
  Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-129-NDB012
  • Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-129-NDB013 JN216-129-NDB013

   Giá: 5.251.706 VNĐ
  Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-129-NDB013
  • Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-130-NDB020 JN216-130-NDB020

   Giá: 3.415.744 VNĐ
  Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-130-NDB020
  • Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-130-NDB021 JN216-130-NDB021

   Giá: 3.629.228 VNĐ
  Đèn cây bình hoa LED trang trí Ø300xH1600mm JN216-130-NDB021
  • Đèn cây trang trí Ø430xH1600mm JN216-127-NDB032 JN216-127-NDB032

   Giá: 2.780.910 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø430xH1600mm JN216-127-NDB032
  • Đèn cây trang trí Ø430xH1600mm JN216-127-NDB030 JN216-127-NDB030

   Giá: 2.780.910 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø430xH1600mm JN216-127-NDB030
  • Đèn cây trang trí Ø400xH1600mm JN216-127-NDB028 JN216-127-NDB028

   Giá: 2.353.942 VNĐ
  Đèn cây trang trí Ø400xH1600mm JN216-127-NDB028
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin