ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN TRANG TRÍ SERIES 2022

  • Tranh Thép Đồng Hồ Trang Trí L1200mm AL-MD2436 AL-MD2436

   Giá: 11.317.000 VNĐ
   12.575.000 VNĐ
  Tranh Thép Đồng Hồ Trang Trí L1200mm AL-MD2436
  • Đèn Tranh Thép Nghệ Thuật L1200x680mm AL-MD0903S AL-MD0903S

   Giá: 7.785.000 VNĐ
   8.650.000 VNĐ
  Đèn Tranh Thép Nghệ Thuật L1200x680mm AL-MD0903S
  • Đồng Hồ Treo Tường Trang Tri W500xH800mm AK-KG6346 AK-KG6346

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đồng Hồ Treo Tường Trang Tri W500xH800mm AK-KG6346
  • Đèn LED Sân Vườn Trứng Ngỗng AL-1021E-15 AL-1021E-15

   Giá: 1.215.000 VNĐ
   1.350.000 VNĐ
  Đèn LED Sân Vườn Trứng Ngỗng AL-1021E-15
  • Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600mm PH8-THCN17 PH8-THCN17

   Giá: 1.996.000 VNĐ
  Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600mm PH8-THCN17
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P TL6-86-JH100-10P

   Giá: 1.980.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P RG15-JH200/12P

   Giá: 2.535.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15P TL6-86-JH120-15P

   Giá: 3.298.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15P
  • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196 PH8-THCN196

   Giá: 338.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196
  • Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195 PH8-THCN195

   Giá: 338.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195
  • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193 PH8-THCN193

   Giá: 338.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
  • Đèn thả kiểu Ý 5 bóng thân vàng hoặc đen L1000mm PH8-THCN172 PH8-THCN172

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn thả kiểu Ý 5 bóng thân vàng hoặc đen L1000mm PH8-THCN172
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200 PH8-THCN200

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200
  • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189 PH8-THCN189

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189
  • Đèn thả đơn gỗ hình con ong Ø180mm PH8-THCN82 PH8-THCN82

   Giá: 450.000 VNĐ
  Đèn thả đơn gỗ hình con ong Ø180mm PH8-THCN82
  • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN91A PH8-THCN91A

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN91A
  • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN92B PH8-THCN92B

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN92B
  • Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH8-THCN92A PH8-THCN92A

   Giá: 700.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH8-THCN92A
  • Đèn thả bộ 3 bóng trang trí PH8-THCN92C PH8-THCN92C

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 3 bóng trang trí PH8-THCN92C
  • Đèn tường trang trí Ø130&Ø160mm PH8-GTCN94 PH8-GTCN94

   Giá: 496.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø130&Ø160mm PH8-GTCN94
  • Đèn tường trang trí Ø190mm PH8-GTCN97 PH8-GTCN97

   Giá: 396.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø190mm PH8-GTCN97
  • Đèn tường trang trí Ø260mm PH8-GTCN98 PH8-GTCN98

   Giá: 290.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø260mm PH8-GTCN98
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN109 PH8-GTCN109

   Giá: 500.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN109
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH8-THCN101A PH8-THCN101A

   Giá: 1.996.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH8-THCN101A
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101B PH217-THCN101B

   Giá: 2.223.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101B
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø650mm PH8-THCN104 PH8-THCN104

   Giá: 2.780.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø650mm PH8-THCN104
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH8-THCN122 PH8-THCN122

   Giá: 1.590.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH8-THCN122
  • Đèn tường trang trí Ø180mm PH8-GTCN149 PH8-GTCN149

   Giá: 390.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø180mm PH8-GTCN149
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN153 PH8-GTCN153

   Giá: 340.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN153
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN168 PH8-GTCN168

   Giá: 500.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN168
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN170 PH8-GTCN170

   Giá: 808.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN170
  • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN191 PH8-THCN191

   Giá: 990.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN191
  • Đèn thả đơn trang trí Ø100mm PH8-THCN207 PH8-THCN207

   Giá: 396.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí Ø100mm PH8-THCN207
  • Đèn chùm trang trí Ø460mm PH8-THCN32 PH8-THCN32

   Giá: 700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø460mm PH8-THCN32
  • Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø330mm PH8-THCN34 PH8-THCN34

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø330mm PH8-THCN34
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø450mm PH8-THCN35A PH8-THCN35A

   Giá: 3.600.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø450mm PH8-THCN35A
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø550mm PH8-THCN35B PH8-THCN35B

   Giá: 5.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø550mm PH8-THCN35B
  • Đèn chùm trang trí 19 bóng Ø650mm PH8-THCN36A PH8-THCN36A

   Giá: 7.100.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 19 bóng Ø650mm PH8-THCN36A
  • Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH8-THCN123 PH8-THCN123

   Giá: 490.000 VNĐ
  Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH8-THCN123
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Ba

  Hotline: 0904 556 333

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN TƯỜNG
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT

  Showroom: 714A Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 62664455 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333 (Mr. Ba)  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax: 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0904556333
  Email: denchauau714@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn | https://www.denchauau.vn

  Hà Nội: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 62664455
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Email: info@denchaau.vn

  28 Tháng Năm 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin