ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN TƯỜNG
ĐÈN CHUYÊN DỤNG
ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
ĐÈN NGOẠI THẤT
ĐÈN TRANG TRÍ SERIES 2017

  • Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600mm PH8-THCN17 PH8-THCN17

   Giá: 1.996.000 VNĐ
  Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600mm PH8-THCN17
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P TL6-86-JH100-10P

   Giá: 1.980.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø950mm TL6-86-JH100-10P
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P RG15-JH200/12P

   Giá: 2.535.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø1020mm RG15-JH200/12P
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15P TL6-86-JH120-15P

   Giá: 3.298.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø1500mm TL6-86-JH120-15P
  • Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196 PH8-THCN196

   Giá: 338.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu bạc hở lỗ Ø150->Ø450mm PH8-THCN196
  • Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195 PH8-THCN195

   Giá: 338.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu vàng hở lỗ Ø150->Ø350mm PH8-THCN195
  • Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193 PH8-THCN193

   Giá: 338.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trái cầu bán vàng Ø150->Ø450mm PH8-THCN193
  • Đèn thả kiểu Ý 5 bóng thân vàng hoặc đen L1000mm PH8-THCN172 PH8-THCN172

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn thả kiểu Ý 5 bóng thân vàng hoặc đen L1000mm PH8-THCN172
  • Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6 TL6-89-XCB8085/6

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn chùm nghệ thuật kiểu Ý L1800mm TL6-89-XCB8085/6
  • Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200 PH8-THCN200

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn thả kiểu Ý 7 bóng L1100mm PH8-THCN200
  • Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189 PH8-THCN189

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn thả nghệ thuật kiểu Ý 8 bóng L1300mm PH8-THCN189
  • Đèn thả đơn gỗ hình con ong Ø180mm PH8-THCN82 PH8-THCN82

   Giá: 450.000 VNĐ
  Đèn thả đơn gỗ hình con ong Ø180mm PH8-THCN82
  • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN91A PH8-THCN91A

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN91A
  • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN92B PH8-THCN92B

   Giá: 298.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN92B
  • Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH8-THCN92A PH8-THCN92A

   Giá: 700.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 2 bóng trang trí PH8-THCN92A
  • Đèn thả bộ 3 bóng trang trí PH8-THCN92C PH8-THCN92C

   Giá: 900.000 VNĐ
  Đèn thả bộ 3 bóng trang trí PH8-THCN92C
  • Đèn tường trang trí Ø130&Ø160mm PH8-GTCN94 PH8-GTCN94

   Giá: 496.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø130&Ø160mm PH8-GTCN94
  • Đèn tường trang trí Ø190mm PH8-GTCN97 PH8-GTCN97

   Giá: 396.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø190mm PH8-GTCN97
  • Đèn tường trang trí Ø260mm PH8-GTCN98 PH8-GTCN98

   Giá: 290.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø260mm PH8-GTCN98
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN109 PH8-GTCN109

   Giá: 500.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN109
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH8-THCN101A PH8-THCN101A

   Giá: 1.996.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø600mm PH8-THCN101A
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101B PH217-THCN101B

   Giá: 2.223.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø800mm PH217-THCN101B
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø650mm PH8-THCN104 PH8-THCN104

   Giá: 2.780.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø650mm PH8-THCN104
  • Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH8-THCN122 PH8-THCN122

   Giá: 1.590.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng L830mm PH8-THCN122
  • Đèn tường trang trí Ø180mm PH8-GTCN149 PH8-GTCN149

   Giá: 390.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí Ø180mm PH8-GTCN149
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN153 PH8-GTCN153

   Giá: 340.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN153
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN168 PH8-GTCN168

   Giá: 500.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN168
  • Đèn tường trang trí PH8-GTCN170 PH8-GTCN170

   Giá: 808.000 VNĐ
  Đèn tường trang trí PH8-GTCN170
  • Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN191 PH8-THCN191

   Giá: 990.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí PH8-THCN191
  • Đèn thả đơn trang trí Ø100mm PH8-THCN207 PH8-THCN207

   Giá: 396.000 VNĐ
  Đèn thả đơn trang trí Ø100mm PH8-THCN207
  • Đèn chùm trang trí Ø460mm PH8-THCN32 PH8-THCN32

   Giá: 700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí Ø460mm PH8-THCN32
  • Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø330mm PH8-THCN34 PH8-THCN34

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 7 bóng Ø330mm PH8-THCN34
  • Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø450mm PH8-THCN35A PH8-THCN35A

   Giá: 3.600.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 10 bóng Ø450mm PH8-THCN35A
  • Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø550mm PH8-THCN35B PH8-THCN35B

   Giá: 5.500.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 15 bóng Ø550mm PH8-THCN35B
  • Đèn chùm trang trí 19 bóng Ø650mm PH8-THCN36A PH8-THCN36A

   Giá: 7.100.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 19 bóng Ø650mm PH8-THCN36A
  • Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH8-THCN123 PH8-THCN123

   Giá: 490.000 VNĐ
  Đèn thả LED tròn (trắng hoặc đen) Ø50mm PH8-THCN123
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH300mm HP8-TF267T HP8-TF267T

   Giá: 816.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH300mm HP8-TF267T
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH600mm HP8-TF268T HP8-TF268T

   Giá: 1.000.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH600mm HP8-TF268T
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH300mm HP8-TF267Đ HP8-TF267Đ

   Giá: 816.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH300mm HP8-TF267Đ
  • Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH600mm HP8-TF268Đ HP8-TF268Đ

   Giá: 1.000.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí vuông Ø40xH600mm HP8-TF268Đ
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  LƯỢT TRUY CẬP
  Visits Lượt truy cập:
  Các khách hàng Ngày hôm nay: 513
  Số thành viên Ngày hôm qua: 552
  Tổng Tổng: 288967

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  02 Tháng Bảy 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin