ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN THẢ PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm AER217-TTL2196/8 AER217-TTL2196/8

   Giá: 3.568.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm AER217-TTL2196/8
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø780mm AER217-TTL8019/4+4 AER217-TTL8019/4+4

   Giá: 8.268.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø780mm AER217-TTL8019/4+4
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø850mm AER217-TTL8019/6+6 AER217-TTL8019/6+6

   Giá: 10.998.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø850mm AER217-TTL8019/6+6
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm AER217-TTL8036/9 AER217-TTL8036/9

   Giá: 5.668.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm AER217-TTL8036/9
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø770mm AER217-TTL8036/12 AER217-TTL8036/12

   Giá: 7.368.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø770mm AER217-TTL8036/12
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600xØ400mm AER217-TTL9113/2 AER217-TTL9113/2

   Giá: 4.668.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600xØ400mm AER217-TTL9113/2
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600xØ400xØ200mm AER217-TTL9113/3 AER217-TTL9113/3

   Giá: 5.668.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600xØ400xØ200mm AER217-TTL9113/3
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600xØ400xØ200mm AER217-TTL9001/3 AER217-TTL9001/3

   Giá: 4.668.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø600xØ400xØ200mm AER217-TTL9001/3
  • Đèn thả LED hiện đại Ø600mm RS217-70127/600 RS217-70127/600

   Giá: 12.240.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø600mm RS217-70127/600
  • Đèn thả LED hiện đại Ø800mm RS217-70128/800 RS217-70128/800

   Giá: 16.740.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø800mm RS217-70128/800
  • Đèn thả LED hiện đại Ø600mm RS217-70041/20 RS217-70041/20

   Giá: 8.046.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø600mm RS217-70041/20
  • Đèn thả LED hiện đại RS216-112-70041/20 RS216-112-70041/20

   Giá: 8.037.510 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại RS216-112-70041/20
  • Đèn thả LED hiện đại Ø560mm RS217-70092/560 RS217-70092/560

   Giá: 7.830.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø560mm RS217-70092/560
  • Đèn thả LED hiện đại Ø650mm MS05-MX2640M MS05-MX2640M

   Giá: 7.875.450 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø650mm MS05-MX2640M
  • Đèn thả LED hiện đại Ø800mm MS06-MD2617/10 MS06-MD2617/10

   Giá: 10.906.860 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø800mm MS06-MD2617/10
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø400xØ200mm EC216-122-71 EC216-122-71

   Giá: 3.000.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø400xØ200mm EC216-122-71
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ400xØ300mm EC216-122-73 EC216-122-73

   Giá: 7.500.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ400xØ300mm EC216-122-73
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400mm EC216-122-72 EC216-122-72

   Giá: 5.300.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400mm EC216-122-72
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400xØ200mm EC216-122-75 EC216-122-75

   Giá: 5.200.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400xØ200mm EC216-122-75
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø700xØ500xØ300mm EC216-122-76 EC216-122-76

   Giá: 8.000.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø700xØ500xØ300mm EC216-122-76
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ300xØ150mm EC216-123-77 EC216-123-77

   Giá: 3.500.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ300xØ150mm EC216-123-77
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø400xØ300xØ200mm EC216-123-78 EC216-123-78

   Giá: 2.800.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø400xØ300xØ200mm EC216-123-78
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ300mm EC216-123-79 EC216-123-79

   Giá: 2.600.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ300mm EC216-123-79
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ500xØ400xØ300xØ200mm EC216-123-81 EC216-123-81

   Giá: 8.200.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ500xØ400xØ300xØ200mm EC216-123-81
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø820xØ760xØ580xØ440xØ300mm EC216-123-82 EC216-123-82

   Giá: 17.000.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø820xØ760xØ580xØ440xØ300mm EC216-123-82
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø400xØ200mm EC216-124-83 EC216-124-83

   Giá: 3.000.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø400xØ200mm EC216-124-83
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ300xØ150mm EC216-124-84 EC216-124-84

   Giá: 4.000.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø500xØ300xØ150mm EC216-124-84
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400mm EC216-124-85 EC216-124-85

   Giá: 5.300.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400mm EC216-124-85
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400xØ200mm EC216-124-86 EC216-124-86

   Giá: 5.200.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø600xØ400xØ200mm EC216-124-86
  • Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø700xØ500xØ300mm EC216-124-87 EC216-124-87

   Giá: 8.000.000 VNĐ
  Đèn thả hiện đại LED trang trí Ø700xØ500xØ300mm EC216-124-87
  • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600mm JN216-055-OYY022 JN216-055-OYY022

   Giá: 7.662.952 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600mm JN216-055-OYY022
  • Đèn thả pha lê LED trang trí JN216-055-OYY023 JN216-055-OYY023

   Giá: 16.438.268 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED trang trí JN216-055-OYY023
  • Đèn thả pha lê LED trang trí JN216-055-OYY030 JN216-055-OYY030

   Giá: 6.778.679 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED trang trí JN216-055-OYY030
  • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø700x500x300mm HP217-TL8109 HP217-TL8109

   Giá: 7.500.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED trang trí Ø700x500x300mm HP217-TL8109
  • Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600xØ400xØ200mm HP217-TL8102 HP217-TL8102

   Giá: 7.000.000 VNĐ
  Đèn thả pha lê LED trang trí Ø600xØ400xØ200mm HP217-TL8102
  • Đèn thả LED trang trí Ø400+600+800+600+400mm HP217-CTL006XÁM HP217-CTL006XÁM

   Giá: 10.200.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí Ø400+600+800+600+400mm HP217-CTL006XÁM
  • Đèn thả LED trang trí Ø400+600+800+600+400mm HP217-CTL006ĐỎ HP217-CTL006ĐỎ

   Giá: 10.200.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí Ø400+600+800+600+400mm HP217-CTL006ĐỎ
  • Đèn thả LED trang trí Ø650mm HP217-CTL81043/L HP217-CTL81043/L

   Giá: 9.550.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí Ø650mm HP217-CTL81043/L
  • Đèn thả bàn ăn LED Ø600xØ400mm HP217-ZHM HP217-ZHM

   Giá: 4.700.000 VNĐ
  Đèn thả bàn ăn LED Ø600xØ400mm HP217-ZHM
  • Đèn thả bàn ăn LED Ø600 + Ø400 +Ø200mm HP217-JYY HP217-JYY

   Giá: 4.700.000 VNĐ
  Đèn thả bàn ăn LED Ø600 + Ø400 +Ø200mm HP217-JYY
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  12 Tháng Năm 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin