ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN THẢ PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

  • Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600mm PH217-THCN17 PH217-THCN17

   Giá: 2.200.000 VNĐ
  Đèn thả trái cầu Inox LED Ø300-400-500-600mm PH217-THCN17
  • Đèn thả trang trí (thân xi vàng hoặc sơn thường) 10 bóng PH8-TH830 PH8-TH830

   Giá: 3.500.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí (thân xi vàng hoặc sơn thường) 10 bóng PH8-TH830
  • Đèn thả trang trí 14 bóng (xi vàng và sơn thường) PH8-TH832 PH8-TH832

   Giá: 5.300.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí 14 bóng (xi vàng và sơn thường) PH8-TH832
  • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH828 PH217-TH828

   Giá: 16.852.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH828
  • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH833 PH217-TH833

   Giá: 4.980.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH833
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí PH217-TH860 PH217-TH860

   Giá: 2.300.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng trang trí PH217-TH860
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH865 PH217-TH865

   Giá: 3.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH865
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng nắng trang trí PH217-TH871 PH217-TH871

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng nắng trang trí PH217-TH871
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH802 PH217-TH802

   Giá: 5.000.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH802
  • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH804 PH217-TH804

   Giá: 3.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH217-TH804
  • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH800 PH217-TH800

   Giá: 5.400.000 VNĐ
  Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH217-TH800
  • Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø1000xØ800xØ600mm PH217-TH801 PH217-TH801

   Giá: 7.900.000 VNĐ
  Đèn thả LED ánh sáng vàng Ø1000xØ800xØ600mm PH217-TH801
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH808 PH217-TH808

   Giá: 3.900.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH217-TH808
  • Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm PH217-TH807 PH217-TH807

   Giá: 3.780.000 VNĐ
  Đèn thả LED 1 hoặc 3 chế độ màu Ø600xØ400xØ200mm PH217-TH807
  • Đèn thả LED tăng giảm ánh sáng Ø800xØ600xØ400xØ200mm PH217-TH806 PH217-TH806

   Giá: 9.700.000 VNĐ
  Đèn thả LED tăng giảm ánh sáng Ø800xØ600xØ400xØ200mm PH217-TH806
  • Đèn thả LED trang trí Ø400mm PH217-TH813 PH217-TH813

   Giá: 3.600.000 VNĐ
  Đèn thả LED trang trí Ø400mm PH217-TH813
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH814 PH8-TH814

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø800xØ600xØ400mm PH8-TH814
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH815 PH8-TH815

   Giá: 1.996.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø600xØ400mm PH8-TH815
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH816 PH8-TH816

   Giá: 2.200.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu Ø700xØ500xØ300mm PH8-TH816
  • Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø600xØ400mm PH8-TH818 PH8-TH818

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ màu 2 vòng Ø600xØ400mm PH8-TH818
  • Đèn thả LED Ø800xØ600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH822 PH217-TH822

   Giá: 4.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED Ø800xØ600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH822
  • Đèn thả LED Ø700xØ500xØ300mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH816 PH217-TH816

   Giá: 2.300.000 VNĐ
  Đèn thả LED Ø700xØ500xØ300mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH816
  • Đèn thả LED 2 màu Ø450mm PH217-TH845 PH217-TH845

   Giá: 2.300.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø450mm PH217-TH845
  • Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH843 PH217-TH843

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH843
  • Đèn thả LED 2 màu Ø600xØ400mm PH217-TH846 PH217-TH846

   Giá: 5.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø600xØ400mm PH217-TH846
  • Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH844 PH217-TH844

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø600mm PH217-TH844
  • Đèn thả LED 2 màu Ø600xØ400mm PH217-TH847 PH217-TH847

   Giá: 5.500.000 VNĐ
  Đèn thả LED 2 màu Ø600xØ400mm PH217-TH847
  • Đèn thả LED Ø600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH857 PH217-TH857

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn thả LED Ø600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH857
  • Đèn thả LED Ø800xØ600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH853 PH217-TH853

   Giá: 4.700.000 VNĐ
  Đèn thả LED Ø800xØ600xØ400mm (1 hoặc 3 chế độ màu) PH217-TH853
  • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH852 PH217-TH852

   Giá: 9.427.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH852
  • Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH855 PH217-TH855

   Giá: 9.427.000 VNĐ
  Đèn thả trang trí hiện đại PH217-TH855
  • Đèn thả LED hiện đại Ø400mm RS217-4001 RS217-4001

   Giá: 2.970.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø400mm RS217-4001
  • Đèn thả LED hiện đại Ø600mm RS217-6001 RS217-6001

   Giá: 4.050.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø600mm RS217-6001
  • Đèn thả LED hiện đại Ø800mm RS217-8001 RS217-8001

   Giá: 6.660.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø800mm RS217-8001
  • Đèn thả LED hiện đại Ø610mm RS217-61065/6+6 RS217-61065/6+6

   Giá: 6.030.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø610mm RS217-61065/6+6
  • Đèn thả LED hiện đại Ø610mm RS217-61072/12 RS217-61072/12

   Giá: 7.110.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø610mm RS217-61072/12
  • Đèn thả LED hiện đại Ø700mm RS217-61069/14 RS217-61069/14

   Giá: 7.200.000 VNĐ
  Đèn thả LED hiện đại Ø700mm RS217-61069/14
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø580mm AER217-TTL2201/6 AER217-TTL2201/6

   Giá: 2.738.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø580mm AER217-TTL2201/6
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø560mm AER217-TTL2193/8 AER217-TTL2193/8

   Giá: 3.338.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø560mm AER217-TTL2193/8
  • Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø560mm AER217-TTL2199/8 AER217-TTL2199/8

   Giá: 4.238.000 VNĐ
  Đèn thả LED 3 chế độ ánh sáng Ø560mm AER217-TTL2199/8
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin