ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ

ĐÈN MÂM ÁP TRẦN LED TRÒN

  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5817/600 HP217-ML5817/600

   Giá: 4.750.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5817/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø800mm HP217-ML5817/800 HP217-ML5817/800

   Giá: 7.125.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø800mm HP217-ML5817/800
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8389/500 HP217-ML8389/500

   Giá: 3.040.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8389/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8389/600 HP217-ML8389/600

   Giá: 3.705.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8389/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8388/500 HP217-ML8388/500

   Giá: 3.135.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8388/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8388/600 HP217-ML8388/600

   Giá: 4.417.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8388/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8393 HP217-ML8393

   Giá: 3.515.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8393
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5823 HP217-ML5823

   Giá: 4.655.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5823
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5812 HP217-ML5812

   Giá: 4.655.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5812
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5829 HP217-ML5829

   Giá: 5.605.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5829
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5826 HP217-ML5826

   Giá: 5.605.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML5826
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8392 HP217-ML8392

   Giá: 2.612.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8392
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-ML8394 HP217-ML8394

   Giá: 3.943.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø650mm HP217-ML8394
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8391 HP217-ML8391

   Giá: 3.943.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8391
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML632 HP217-ML632

   Giá: 6.887.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML632
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML651/16 HP217-ML651/16

   Giá: 9.215.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML651/16
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8507/500 HP217-ML8507/500

   Giá: 2.375.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8507/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8507/600 HP217-ML8507/600

   Giá: 2.897.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8507/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8510/500 HP217-ML8510/500

   Giá: 2.375.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8510/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8510/600 HP217-ML8510/600

   Giá: 2.897.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML8510/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8390 HP217-ML8390

   Giá: 3.230.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML8390
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9147/500 HP217-ML9147/500

   Giá: 3.610.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9147/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9147/600 HP217-ML9147/600

   Giá: 4.180.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9147/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9139/500 HP217-ML9139/500

   Giá: 3.610.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9139/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9139/600 HP217-ML9139/600

   Giá: 4.180.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9139/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9207 HP217-ML9207

   Giá: 3.610.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9207
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9143/500 HP217-ML9143/500

   Giá: 3.040.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9143/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9143/600 HP217-ML9143/600

   Giá: 4.180.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9143/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9245 HP217-ML9245

   Giá: 4.180.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9245
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9235/500 HP217-ML9235/500

   Giá: 3.087.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9235/500
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9235/600 HP217-ML9235/600

   Giá: 4.085.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML9235/600
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9206 HP217-ML9206

   Giá: 3.087.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm HP217-ML9206
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø500mm HP217-ML8001/500 HP217-ML8001/500

   Giá: 2.090.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø500mm HP217-ML8001/500
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø600mm HP217-ML8001/600 HP217-ML8001/600

   Giá: 3.135.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø600mm HP217-ML8001/600
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø800mm HP217-ML8001/800 HP217-ML8001/800

   Giá: 5.035.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø800mm HP217-ML8001/800
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø500mm HP217-ML8012/500 HP217-ML8012/500

   Giá: 2.090.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø500mm HP217-ML8012/500
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø600mm HP217-ML8012/600 HP217-ML8012/600

   Giá: 3.135.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø600mm HP217-ML8012/600
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø800mm HP217-ML8012/800 HP217-ML8012/800

   Giá: 5.035.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø800mm HP217-ML8012/800
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø500mm HP217-ML8002/500 HP217-ML8002/500

   Giá: 2.090.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø500mm HP217-ML8002/500
  • Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø600mm HP217-ML8002/600 HP217-ML8002/600

   Giá: 3.135.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED trang trí Ø600mm HP217-ML8002/600
 • <<  Trang số: 1  2  3  4  5  6  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  12 Tháng Năm 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin