ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn led áp trần hiện đại

  • Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng Ø600mm VA8-MT3048/6+1 VA8-MT3048/6+1

   Giá: 3.720.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng Ø600mm VA8-MT3048/6+1
  • Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng L900xW600mm VA8-MT3048/8+2 VA8-MT3048/8+2

   Giá: 4.780.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng L900xW600mm VA8-MT3048/8+2
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8535/5 VA8-MT8535/5

   Giá: 5.000.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT8535/5
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT8535/8 VA8-MT8535/8

   Giá: 6.600.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT8535/8
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7284/4+1 VA8-MT7284/4+1

   Giá: 3.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7284/4+1
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT7284/6+1 VA8-MT7284/6+1

   Giá: 4.600.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT7284/6+1
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT9885 VA8-MT9885

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT9885
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm VA8-MT9821/6 VA8-MT9821/6

   Giá: 3.400.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø650mm VA8-MT9821/6
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø900mm VA8-MT9821/9 VA8-MT9821/9

   Giá: 4.460.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu 9 cánh Ø900mm VA8-MT9821/9
  • Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng Ø550mm VA8-MT3068 VA8-MT3068

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED tăng giảm ánh sáng Ø550mm VA8-MT3068
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT2001 VA8-MT2001

   Giá: 3.460.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø500mm VA8-MT2001
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø650mm VA8-MT2001 VA8-MT2001

   Giá: 4.260.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø650mm VA8-MT2001
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT2001 VA8-MT2001

   Giá: 5.060.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø800mm VA8-MT2001
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7283/4+4 VA8-MT7283/4+4

   Giá: 3.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm VA8-MT7283/4+4
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L500xW500mm PH8-MO908 PH8-MO908

   Giá: 2.180.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L500xW500mm PH8-MO908
  • Đèn ốp trần LED 2 màu Ø600mm PH8-MO912 PH8-MO912

   Giá: 3.900.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 2 màu Ø600mm PH8-MO912
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH8-MO913 PH8-MO913

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu Ø600mm PH8-MO913
  • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L680xW680mm PH8-MO904 PH8-MO904

   Giá: 3.996.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L680xW680mm PH8-MO904
  • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø850mm PH8-MO916 PH8-MO916

   Giá: 3.900.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø850mm PH8-MO916
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L600xW400mm PH8-MO917 PH8-MO917

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L600xW400mm PH8-MO917
  • Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L1000xW780mm PH8-MO901 PH8-MO901

   Giá: 4.700.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 màu (hoặc tăng giảm ánh sáng) L1000xW780mm PH8-MO901
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO932 PH8-MO932

   Giá: 2.180.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 6 cánh Ø600mm PH8-MO932
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø750mm PH8-MO906 PH8-MO906

   Giá: 3.580.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø750mm PH8-MO906
  • Đèn ốp trần LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø800mm PH218-MO900 PH218-MO900

   Giá: 6.800.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 màu tăng giảm ánh sáng Ø800mm PH218-MO900
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø750mm PH8-MO928 PH8-MO928

   Giá: 2.700.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø750mm PH8-MO928
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm PH8-MO918 PH8-MO918

   Giá: 3.700.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 12 cánh Ø850mm PH8-MO918
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø700mm PH8-MO929 PH8-MO929

   Giá: 2.300.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 5 cánh Ø700mm PH8-MO929
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm PH8-MO930 PH8-MO930

   Giá: 4.500.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu 15 cánh Ø1000mm PH8-MO930
  • Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH218-MO934 PH218-MO934

   Giá: 4.700.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH218-MO934
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L630xW430mm PH8-MO940 PH8-MO940

   Giá: 1.850.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ màu L630xW430mm PH8-MO940
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L650xW370mm PH8-MO941 PH8-MO941

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L650xW370mm PH8-MO941
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L800xW500mm PH8-MO942 PH8-MO942

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L800xW500mm PH8-MO942
  • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO945 PH8-MO945

   Giá: 2.300.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO945
  • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-MO947 PH8-MO947

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø600mm PH8-MO947
  • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO944 PH8-MO944

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø700mm PH8-MO944
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L580xW520mm PH8-MO946 PH8-MO946

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L580xW520mm PH8-MO946
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm PH8-MO951 PH8-MO951

   Giá: 2.900.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu Ø550mm PH8-MO951
  • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø550mm PH8-MO959 PH8-MO959

   Giá: 1.960.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED ánh sáng vàng Ø550mm PH8-MO959
  • Đèn áp trần LED ánh sáng vàng L900xW700xH90mm PH8-MO960 PH8-MO960

   Giá: 3.900.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED ánh sáng vàng L900xW700xH90mm PH8-MO960
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L620xW480xH180mm PH8-MO961 PH8-MO961

   Giá: 2.300.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ màu L620xW480xH180mm PH8-MO961
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  12 Tháng Năm 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin