ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
ĐÈN TƯỜNG
ĐÈN CHUYÊN DỤNG
ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
ĐÈN NGOẠI THẤT
đèn áp trần led hàn quốc

  • Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML011/4+1 HP217-ML011/4+1

   Giá: 1.750.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø600mm HP217-ML011/4+1
  • Đèn mâm áp trần chữ nhật LED 3 chế độ ánh sáng HP217-ML011/6+1 HP217-ML011/6+1

   Giá: 2.440.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần chữ nhật LED 3 chế độ ánh sáng HP217-ML011/6+1
  • Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm VA217-MT9890 VA217-MT9890

   Giá: 4.050.000 VNĐ
  Đèn ốp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm VA217-MT9890
  • Đèn áp trần LED tròn Ø530mm RS217-6971/T530 RS217-6971/T530

   Giá: 2.520.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED tròn Ø530mm RS217-6971/T530
  • Đèn áp trần LED tròn Ø800mm RS217-6971/T800 RS217-6971/T800

   Giá: 4.500.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED tròn Ø800mm RS217-6971/T800
  • Đèn áp trần LED vuông L500xW500mm RS217-6971/500 RS217-6971/500

   Giá: 2.520.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L500xW500mm RS217-6971/500
  • Đèn áp trần LED vuông L800xW800mm RS217-6971/800 RS217-6971/800

   Giá: 5.310.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L800xW800mm RS217-6971/800
  • Đèn áp trần LED chữ nhật L900xW650mm RS217-6971/CN RS217-6971/CN

   Giá: 4.860.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED chữ nhật L900xW650mm RS217-6971/CN
  • Đèn mâm áp trần LED chữ nhật L800xW500mm RS217-8046/6 RS217-8046/6

   Giá: 3.240.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED chữ nhật L800xW500mm RS217-8046/6
  • Đèn mâm áp trần LED vuông Ø500mm RS217-8046/4 RS217-8046/4

   Giá: 2.160.000 VNĐ
  Đèn mâm áp trần LED vuông Ø500mm RS217-8046/4
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø410mm AER217-TML333 AER217-TML333

   Giá: 1.538.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø410mm AER217-TML333
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm AER217-TML339 AER217-TML339

   Giá: 1.038.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm AER217-TML339
  • Đèn áp trần LED hiện đại Ø450mm RS217-6962/450 RS217-6962/450

   Giá: 2.340.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED hiện đại Ø450mm RS217-6962/450
  • Đèn áp trần LED hiện đại Ø550mm RS217-6962/550 RS217-6962/550

   Giá: 2.880.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED hiện đại Ø550mm RS217-6962/550
  • Đèn áp trần LED hiện đại Ø760mm RS217-6962/760 RS217-6962/760

   Giá: 5.040.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED hiện đại Ø760mm RS217-6962/760
  • Đèn áp trần LED vuông L520xW520mm RS217-6965/V RS217-6965/V

   Giá: 2.880.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L520xW520mm RS217-6965/V
  • Đèn áp trần LED chữ nhật L920xW650mm RS217-6965/CN RS217-6965/CN

   Giá: 4.860.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED chữ nhật L920xW650mm RS217-6965/CN
  • Đèn áp trần LED vuông L500xW500mm RS217-6900/500 RS217-6900/500

   Giá: 2.880.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L500xW500mm RS217-6900/500
  • Đèn áp trần LED vuông L800xW800mm RS217-6900/800 RS217-6900/800

   Giá: 6.120.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L800xW800mm RS217-6900/800
  • Đèn áp trần LED chữ nhật L900xW630mm RS217-6900/CN RS217-6900/CN

   Giá: 5.760.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED chữ nhật L900xW630mm RS217-6900/CN
  • Đèn áp trần LED vuông L500xW500mm RS217-6967/500 RS217-6967/500

   Giá: 3.240.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L500xW500mm RS217-6967/500
  • Đèn áp trần LED vuông L630xW630mm RS217-6967/630 RS217-6967/630

   Giá: 4.860.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED vuông L630xW630mm RS217-6967/630
  • Đèn áp trần LED chữ nhật L920xW650mm RS217-6967/CN RS217-6967/CN

   Giá: 6.750.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED chữ nhật L920xW650mm RS217-6967/CN
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø520mm EC216-046-8371 EC216-046-8371

   Giá: 2.100.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø520mm EC216-046-8371
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø670mm EC216-046-8372 EC216-046-8372

   Giá: 3.600.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø670mm EC216-046-8372
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L1050xW670mm EC216-046-8373 EC216-046-8373

   Giá: 4.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L1050xW670mm EC216-046-8373
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L740xW380mm EC216-046-8374 EC216-046-8374

   Giá: 2.500.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L740xW380mm EC216-046-8374
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø580mm EC216-046-8375 EC216-046-8375

   Giá: 3.100.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø580mm EC216-046-8375
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L1050xW740mm EC216-046-8376 EC216-046-8376

   Giá: 5.200.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L1050xW740mm EC216-046-8376
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø550mm EC216-047-8377 EC216-047-8377

   Giá: 2.600.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø550mm EC216-047-8377
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø770mm EC216-047-8378 EC216-047-8378

   Giá: 4.200.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø770mm EC216-047-8378
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø450mm EC216-047-8379 EC216-047-8379

   Giá: 1.600.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø450mm EC216-047-8379
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø550mm EC216-047-8380 EC216-047-8380

   Giá: 2.000.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø550mm EC216-047-8380
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø520mm EC216-047-8381 EC216-047-8381

   Giá: 1.850.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø520mm EC216-047-8381
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L900xW630mm EC216-047-8382 EC216-047-8382

   Giá: 3.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L900xW630mm EC216-047-8382
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm EC216-048-8383 EC216-048-8383

   Giá: 1.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø500mm EC216-048-8383
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø650mm EC216-048-8384 EC216-048-8384

   Giá: 2.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng Ø650mm EC216-048-8384
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L650xW380mm EC216-048-8385 EC216-048-8385

   Giá: 1.900.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L650xW380mm EC216-048-8385
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L950xW650mm EC216-048-8386 EC216-048-8386

   Giá: 4.000.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L950xW650mm EC216-048-8386
  • Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L1150xW750mm EC216-048-8387 EC216-048-8387

   Giá: 4.800.000 VNĐ
  Đèn áp trần LED 3 chế độ ánh sáng L1150xW750mm EC216-048-8387
 • <<  Trang số: 1  2  3  >>
  LƯỢT TRUY CẬP
  Visits Lượt truy cập:
  Các khách hàng Ngày hôm nay: 513
  Số thành viên Ngày hôm qua: 552
  Tổng Tổng: 288967

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  02 Tháng Bảy 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin